Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10799
 
Titel : Werkdruk gemeenteraad maakt combinatie met baan moeilijk

Bloemen belangrijker dan politiek
Auteur : Martin Glass
Datering : 01 april 1994
Beschrijving : IJMOND - Nieuwe raadsleden. Ze realiseren zich vaak niet wat ze zich op de hals
halen. Avond na avond op pad. Stapels en stapels paperassen doorworstelen en per jaar
ongeveer 80 vergaderingen bijwonen. En dat alles voor de grote politieke droom. De
werkdruk van het raadslidmaatschap is groot. Groter dan vroeger en volgens sommigen
tegenwoordig zelfs te groot. De combinatie van een drukke volledige baan en het
raadslidmaatschap is haast niet meer mogelijk. Daarom moet het bedrijfsleven
flexibeler worden als het gaat om werknemers met politieke ambities en moet de
papierstapel van raadsleden kleiner worden, zeggen nieuwe en oude raadsleden.

Hij had er wel wat rekening meegehouden. Maar dat bloemenkweker S. Kuiper via
voorkeurstemmen onlangs in de Heemskerkse raad werd gekozen verbaasde hem toch. In
hoeverre het lidmaatschap van de gemeenteraad te combineren is met zijn dagelijkse
werkzaamheden als bloemenkweker kan hij daarom nog niet zeggen.
,,Wat me precies gaat overkomen weet ik niet. Ik heb wel informatie ingewonnen. Mij
is verteld dat het best te combineren is. Regel is dan dat je je niet overal mee moet
gaan bemoeien. Bij het CDA in Heemskerk is daarvoor al een duidelijke verdeling
tussen de fractieleden gemaakt.'' Toch weet Kuiper nu al dat 'het niet mee zal
vallen'.
Dat het inderdaad niet mee zal vallen wist scheidend lid van de Castricumse
gemeenteraad, M. Beens-Jansen (GroenLinks) maar al te goed toen ze met de politiek
begon. ,,Ik heb besloten mijn baan op te geven toen ik gevraagd werd voor de raad. Ik
werkte in die tijd nog 3 dagen per week. Daarmee ben ik gestopt en heb slechts mijn
vrijwilligerswerk voortgezet. Financieel kon mijn gezin zich dat permitteren.''

Rimram

Beens zegt het politieke werk anders niet te kunnen volhouden. Ze schat dat ze de
laatste tijd 15 uur tot 20 uur per week aan politiek besteedt. ,,Ten minste, als je
er serieus mee bezig bent. En dan heb je ook nog de vergaderingen: elke maand
minimaal 2 met de fractie, 3 met de commissies plus nog wat bestuursvergaderingen
waar je als gemeenteraadslid in bent vertegenwoordigd. En dan ook nog de raadsvergaderingen.''
Beens opsomming wordt bevestigd door A. Kooiman, raadslid voor de PvdA in Beverwijk.
,,We hebben het laatst uitgerekend. Met de hele rimram er omheen zijn we zeven en
halve avond per maand aan het vergaderen plus nog wat andere politieke bijeenkomsten.
Dan kom je snel op 3 avonden per week.''
Ook Kooiman ging van 4 werkdagen per week terug naar 2 om politiek actief te kunnen
zijn. ,,Toen ik als gemeenteraadslid begon werkte ik nog wel 4 dagen. Maar dat ging
niet. Nu ik voor het grootste gedeelte als freelancer werk, kan ik mijn tijd
efficieter indelen. Politiek gaat overigens niet voor de normale baan. Soms lijdt de
een ook onder de ander. Maar ik moet soms echt werken om niet teveel inkomsten te
verliezen.''
De Castricumse Beens constateert zelfs een verzwaring van het raadswerk. ,,Ik zat in
de periode '74 tot '78 al in de raad van Breukelen. In vergelijking met toen wordt
er nu veel meer 'papier' geproduceerd. Dat is een gevolg van de uitgebreide
regelgeving van nu. Het is allemaal zeer gedetailleerd geworden.''

Vloek

Ook Kooiman heeft de groeiende omvang van de papierstapel opgemerkt. ,,Er rust nu
zelfs geen vloek meer op als je niet alles hebt gelezen. Vroeger was dat wel zo. Die
papiergroei is een verkeerde ontwikkeling. Het gaat toch in wezen om beleidsvorming,
de grote lijnen. Die staan nooit in de papieren. Dat gebeurt door vergaderen. We
moeten daarom veel minder stukken produceren.''
Zowel Beens als Kooiman steken echter ook de hand in eigen boezem. Beens: ,,Ik zou
zeker minder papier willen. Maar er is nog een probleem: raadsleden hebben de neiging
dat ze het allemaal graag zelf ook nog een keer te willen uitzoeken, zelfs als de
ambtenarij dat al heeft gedaan. We doen het vaak dunnetjes over. Ik maak me daar ook
schuldig aan.'' Kooiman: ,,We doen inderdaad nogal eens dubbel werk.''
Beide ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen dat het raadswerk steeds meer tijd
inneemt. Daarmee wordt het voor velen onmogelijk baan en raad te combineren. Steeds
vaker worden raadsleden gedwongen hun politieke carriere voortijdig te stoppen en om
zich te kunnen richten op het werk. Er moet brood op de plank en van een
raadslidmaatschap alleen kan bijna niemand leven.
De 3 raadsleden zijn het er ook over eens dat door die tijdsdruk op raadswerk er een
ondervertegewoordiging is van mensen uit het bedrijfsleven. Beens: ,,De raad bevat
toch vooral ambtenaren uit andere gemeenten en, wat ik noem, 'welzijnswerkers'. Dat
is geen goede doorsnee van de samenleving en daarom geen goede ontwikkeling.''
,,Je kunt je met een drukke baan een raadslidmaatschap haast niet veroorloven.
's avonds kom je laat thuis, maar de vergaderingen beginnen al om half acht.
Persoonlijk vind ik dat je het aan de kiezer verplicht bent je zoveel mogelijk in te
zetten. Je hoort er gewoon te zijn. Maar met een zo'n baan is dat toch problematisch.
Ik vermoed ook dat onder druk van de economische recessie er vanuit bedrijven steeds
minder ruimte wordt gegeven.
Kooiman: ,,Dat is geen goede ontwikkeling. Ik ken best ondernemers die in een fractie
willen zitten. Maar tijdgebrek weerhoudt ze. Het tijdsbeslag voor de raad moet daarom
verminderen, maar ook de werkgever moet meewerken. Met bedrijven moeten afspraken te
maken zijn.''
,,Maar de werkgever moet ook willen inleveren. Die 1300 gulden per maand vergoeding
die elk raadslid krijgt, daarmee koop je in feite je vrije tijd. Ik zeg: volledig
baan en dan ook nog 1300 gulden voor het raadswerk. Nee, je moet dan ook 4 dagen
gaan werken. Ik adviseer fractieleden dan ook om een dagdeel per week vrij te maken
of te krijgen voor de politiek. Dan hoeft dat niet in de avonduren. Dat ontlast
ontzettend.''

Compensatie

Geen van beiden vindt echter dat bedrijven financiële compensatie moeten krijgen voor
het gemis van de politiek geëngageerde werknemer. Beens: ,,De bedrijven moeten wel
gestimuleerd worden om ruimte maken voor raadswerk. Het lijkt me echter geen juiste
ontwikkeling om daar automatisch financiële compensatie tegenover te stellen. Dat
zou van geval tot geval bekeken moeten worden.''
,,Het zou een goede zaak zijn als men kon kiezen voor 4 dagen werk om ruimte te
hebben voor raadswerk'', zegt nieuwkomer Kuiper. ,,Bij mij als bloemenkweker is dat
evenwel onmogelijk. Mocht ik toch in de knoei komen dan hangt het van de
belangrijkheid van het onderwerp af of ik kies voor werk of raad. Maar als de bloemen
van het land moeten dan kan ik niet naar de raad. De bloemen kunnen niet wachten.''
Kuiper deelt de mening dat er te weinig mensen uit het bedrijfsleven in de raden
zitten. Kuiper acht het belangrijker dat het raadswerk onder loep wordt genomen.
Zodat daar in eerste instantie de vermindering van de werkdruk plaats heeft.
,,Een raadslid moet een volledige baan kunnen hebben. Dat kan ook als hij zich enkel
met de grote lijnen bezig houdt en niet met de details. Lukt dat niet, dan moet er
iets aan de invulling het raadslidmaatschap gebeuren. Dan moet daar de werkwijze
veranderen. Anders wordt een raadslid ook een ambtenaar.''
,,Misschien zak ik ook wel door het ijs door al het raadswerk. Maar ik ben het
verplicht aan de kiezers om tot uiterste te gaan. Ik heb er ook zin in. Je moet de
energie er aan willen besteden. Je wordt er immers niet alleen moe van, maar toch
ook een stuk wijzer.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Vol spanning wordt gewacht op de uitslagen van de verkiezingen. Welk werk achter het
raadslidmaatschap zit, wordt vaak pas na de installatie duidelijk.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : IJmond
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : College-onderhandelingen
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 5-1-13
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 01 maart 2021