Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10798
 
Titel : Castricumse college is rond: wethouders CA, VVD en PvdA
Auteur :
Datering : 01 april 1994
Beschrijving : CASTRICUM - Het nieuwe Castricumse college is rond en bestaat naast burgemeester
Schouwenaar uit de wethouders J. van Hemert (Castricum Aktief), A. Lamme (VVD) en
J.Postma (PvdA). Het collegeprogramma kent 4 speerpunten: het behoud van het dorpse
karakter, inspelen op de veranderde samenstelling van de bevolking (meer ouderen),
verkeer en financiën.

Na 7 vergaderingen zijn Castricum Aktief, VVD en PvdA erin geslaagd te komen tot een
nieuw collegeprogramma dat instemming heeft van de achterbannen van de 3 partijen.
Dat deze onderhandelingen door de 3 oppositiepartijen (GroenLinks/CDA/D66) de
afgelopen weken fel is bekritiseerd, stoort de 3 lijsttrekkers niet. ,,Het is een
verschil van interpretatie van het begrip openbaarheid'', aldus Van Hemert (CA). ,,We
hebben niet in achterkamertjes gezeten, maar gewoon hier in het raadhuis. In de hal
stond zelfs een bordje dat we aan het onderhandelen waren. Maar geen van de partijen
heeft ook maar één keer gevraagd of ze bij die gesprekken aanwezig kon zijn.''
Volgens J. Postma, de enige huidige wethouder die mag blijven, is de manier waarop
het college tot stand is gekomen, een hele zuivere geweest. ,,Je ziet landelijk dat
het nut van openbare onderhandelingen wordt betwijfeld. Bovendien, als ik naar de
omringende gemeenten kijk, krijg ik het idee dat er onder tafel net zoveel, zo niet
meer, wordt besproken als boven tafel.''

Regio

Duidelijk is dat het nieuwe college zich fanatiek gaat inzetten voor een
intensivering van de regionale samenwerking. ,,Maar dan wel met het
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland en niet met de IJmond'', verduidelijkte
Van Hemert, die tevens aangaf dat het besluit van Provinciale Staten over de
uittreding van Castricum niet doorslaggevend zal zijn. ,,Er zijn daarna nog zoveel
beroep- en bezwaarmogelijkheden dat het nog wel even kan duren voordat er eindelijk
duidelijkheid is. Wij willen weg, dat heeft de meerderheid van de raad besloten en
daar blijven we ons voor inzetten.'' De portefeuille regio-aangelegenheden is in
handen van burgemeester Schouwenaar. ,,Dat betekent dat hij zich dus bij de betrokken
instanties sterk moet maken om de wens van de raad te bewerkstelligen'', aldus het
nieuwe college.

Het eveneens met meerderheid van stemmen aangenomen 'verkeersbeleid' moet volgens het
nieuwe college opengebroken worden en heroverwogen. Doel is vooral om een derde
doorgaande route te scheppen, die een aansluiting van de wijk Albert's Hoeve naar de
Beverwijkerstraatweg behelst. Langs het bedrijventerrein Castricummerwerf, dat
mogelijk kleinschalig uitgebreid wordt.
Opvallend is dat de huidige 2 oppositiepartijen, CA en VVD, samen een meerderheid
vormen, maar desondanks toenadering hebben gezocht bij de PvdA. ,,Wij wilden een
college dat kan rekenen op een grotere meerderheid in de raad dan de helft plus één.
Kijkend naar de verkiezingsuitslag, waarbij de PvdA zijn huidig aantal zetels, heeft
gehandhaafd, was die partij een logische keuze'', aldus Van Hemert die tevens aangaf
dat daarmee een bepaalde vorm van continuïteit op bepaalde terreinen (onderwijs,
financiën) is gewaarborgd. Volgens Postma was die continuiteit voor de PvdA
doorslaggevend bij de deelname in het nieuwe college.

De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:
Burgemeester Schouwenaar: bestuurszaken, regio-aangelegenheden en sportzaken.
Wethouder Van Hemert: coördinatie dorpskomontwikkeling, verkeer, economische zaken,
toerisme en welzijn. Wethouder Lamme: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu
en gemeentewerken. Wethouder Postma: coördinatie financiën, personeel en organisatie,
onderwijs en sociale zaken.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : College-onderhandelingen
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 5-1-12
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 28 februari 2021