Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10796
 
Titel : Opnieuw forse kritiek op Castricum Aktief bij onderhandelingen
Auteur :
Datering : 30 maart 1994
Beschrijving : CASTRICUM - Opmerkingen die in het verkeerde keelgat schieten, karige informatie,
niet waargemaakte beloftes en weinig bevredigende gesprekken. Dat is samengevat de
kritiek van Ria Beens, fractievoorzitter van GroenLinks, op de manier waarop
Castricum Aktief de collegeonderhandelingen leidt. Beens is de derde die openlijk de
manier van werken van CA zwaar bekritiseerd. Eerder al spraken het CDA en D66
onverbloemd hun ongenoegen uit.

,,Een kleine week na de gemeenteraadsverkiezingen werd ik als lijsttrekker
uitgenodigd voor een privé-audiëntie van 15 minuten door de heer Van Hemert,
lijstaanvoerder van Castricum Aktief'', zo laat Beens weten. Samen met de voorzitter
van de plaatselijke GL-afdeling toog Beens naar het raadhuis. ,,Onze boodschap aan
CA was duidelijk. Ons programma hecht grote waarde aan openbaarheid van bestuur en
aan het betrekken van inwoners bij de politiek. Wij hadden er geen enkele behoefte
aan, om in de beslotenheid van de fractiekamer van Castricum Aktief, ons uit te
spreken over welke kwestie dan ook. De opmerking van van Hemert: 'dat juist deze
privé-sfeer ons de mogelijkheid bood om dingen op te merken of zaken aan de orde te
stellen die je niet zo gauw in de openbaarheid zou willen brengen', schoot bij ons
uiteraard in het verkeerde keelgat'.

Onbevredigend

Volgens Beens werd aan het slot van het voor GroenLinks onbevredigende gesprek
gevraagd op welke manier GroenLinks op de hoogte gesteld zou worden van de uitkomsten
van de gesprekken met de andere partijen en hoe de verdere procedure rond de
collegevorming zou zijn. ,,Ons werd te kennen gegeven dat wij van de gesprekken geen
verslag zouden krijgen. Verder schetste Van Hemert ons de volgende gang van zaken: de
keus was eerst de mannetjes en dan een collegeprogramma, of eerst een
collegeprogramma en dan de mannetjes. Vrouwen konden het dus wel vergeten'', laat
Beens weten.
Enkele dagen later belde Van Hemert Beens op. ,,Hij wilde even bij mij langskomen om
enige mededelingen te doen. Uit het telefoongesprek begreep ik dat het ging over de
collegevorming. Om de schijn van openbaarheid nog enigszins te waarborgen, vroeg ik
hem zijn verhaal te doen via het openbare telefoonnet. Hij vertelde mij dat CA had
besloten om te proberen een college te vormen met de VVD en de PvdA. Vanaf die tijd
heb ik niets meer vernomen van Castricum Aktief en ben ik evenals elke andere inwoner
van Castricum aangewezen op de uiterst karige informatie via de pers.'' Castricum
Aktief laat namelijk iedere vrijdagmiddag een persbericht uitgaan waarin uitermate
summier de beslommeringen van een week college-onderhandelingen worden besproken.

Plaatselijke partij

,,Ik vind deze gang van zaken niet tegemoet komen aan de uitgangspunten van de
openbaarheid van bestuur, zoals je die ook van een plaatselijke partij mag
verwachten'', aldus Beens. ,,Een partij die in zijn verkiezingsprogramma zegt
voorstander te zijn van meer en betere voorlichting en van het meer betrekken van de
burgers bij de politiek en het beleid. Van de beloofde open(bare) discussie op welk
niveau dan ook wordt tot nu toe niets waar gemaakt.'' Om daar aan toe te voegen: ,,Ik
kijk samen met de inwoners van Castricum en Bakkum uit naar een betere toekomst.''
Een opmerking die op meerdere manieren geinterpreteerd kan worden.
CA-fractievoorzitter Van Hemert heeft al eerder laten weten niet onder de indruk te
zijn van de kritiek, omdat deze van de oppositiepartijen afkomstig is die niet in het
nieuwe college zijn vertegenwoordigd. Bovendien heeft hij gezegd dat na afloop van de
onderhandelingen de stukken ter inzage gelegd worden en daarmee dus openbaar zijn.
Naar verwachting wordt deze week nog een persconferentie belegd waar wordt meegedeeld
dat het nieuwe college uit PvdA/CA/VVD bestaat. Dan wordt ook bekend wie welke
portefeuilles beheert. De partijen nemen ieder een wethouderszetel voor hun rekening.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : College-onderhandelingen
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 5-1-10
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 25 februari 2021