Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10789
 
Titel : Collegevorming
Auteur :
Datering : 18 maart 1994
Beschrijving : Fax 18 MAR '94 14:29 GEMEENTE CASTRICUM 02518-61234

GEMEENTEBESTUUR VAN CASTRICUM

PERSBERICHT
INLICHTINGEN: 61240/61361

De onderhandelingen tussen Castricum Aktief, de VVD en de PvdA
over de collegevorming zijn de afgelopen weken gestart. Gesproken
is over de verdere gang van zaken en met name de aanpak van het
collegeprogramma. Gestreefd wordt naar een programma op hoofdlijnen
met een aantal concrete punten. Het programma wordt voorzien
van een preambule waarin de visie op hoofdlijnen wordt verwoord.
De bedoeling is het programma eind maart af te ronden.

Inmiddels zijn een drietal besprekingen gevoerd. Ook met de burgemeester
heeft een gesprek plaatsgevonden. Het overleg vindt in een
open en constructieve sfeer plaats. Naast het preambule zijn de eerste
vier hoofdstukken t.w. algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid,
verkeer en economische zaken doorgesproken. Hiervoor zijn
concept-teksten vastgesteld. Deze worden nu teruggekoppeld naar
de verschillende achterbannen.
Het preambule geeft de sleutelwoorden van het collegeprogramma
aan.
1. Het eigen karakter van het dorp
2. De bestuurlijke samenwerking
3. De veranderingen in de samenstelling van de bevolking
4. De financiƫle positie
5. Het verkeer en
6. de communicatie met de burgers.
Deze visie op hoofdpunten wordt in de verschillende hoofdstukken
nader uitgewerkt. Op enkele punten zoals b.v. het verkeer is een
fundamentele discussie gevoerd, waarbij op hoofdlijnen overeenstemming
over de te voeren koers is bereikt.
Volgende week worden de besprekingen over de resterende hoofdstukken
voortgezet.

Castricum, 18 maart 1994

-------------------------------------------------------------------------------------

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum Postbus 1301, 1900 BH Castricum
Telefoon (02518) 61122 Telefax (02518) 61234
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Persbericht
Rubriek : College-onderhandelingen
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 5-1-3
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 februari 2021