Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10748
 
Titel : Agrarische School krijgt noodlokalen
Nieuwe ingangen scholenvierhoek
Auteur :
Datering : 24 augustus 1984
Beschrijving : CASTRICUM - De gemeenteraad van Castricum zal zich in september moeten uitspreken
over een fikse reconstructie van de gehele scholenvierhoek aan de Oranjelaan. Dit
naar aanleiding van het voorstel om 2 noodlokalen van de christelijke lagere school
De Kandelaar ter beschikking te stellen aan de Agrarische School, die in grote
ruimteproblemen verkeert. Tijdens de raadsvergadering van juli besloot de wethouder
van onderwijs, mevrouw M. Postelmans, het voorstel even aan te houden en alle
aspecten nog in een nieuw voorstel neer te leggen. Naast de financiƫle aspecten
behoorden hier ook de aanleg van nieuwe ingangen naar de kleuterschool
Het Kwetternest en naar de extra noodlokalen van de Agrarische School toe.

Aan de Oranjelaan is een viertal scholen gevestigd. Naast de Agrarische School zijn
dit de openbare lagere school De Sokkerwei, de katholieke Paulusbasisschool en de nog
niet geintegreerde christelijke lagere school De Kandelaar met de kleuterschool
Het Kwetternest.
De Kandelaar heeft al jarenlang een set van 2 noodlokalen over. In het verleden zijn
die onder meer gebruikt door de Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD). De OBD verhuisde
echter eind vorig jaar naar De Vrijbuiters, zodat de noodlokalen opnieuw leegkwamen.
Vanuit het jongerencentrum De Bakkerij werd naar deze ruimte gelonkt voor een
werklozenproject. Dit plan ketste echter af, waarna de Agrarische School kwam
opdraven. Iedereen voelt er eigenlijk wel voor om de lokalen aan de Agrarische School
over te dragen, maar de gemeente kon het voor de raadsvergadering van juli financieel
nog niet regelen. De lokalen zijn eigendom van de gemeente en in het verleden ter
beschikking gesteld aan het christelijk lager onderwijs. Inmiddels hebben B en W met
de LTB, die de Agrarische School bestuurt, overleg gevoerd en is een regeling tot
stand gekomen, waarbij de LTB de lokalen tegen een door haar beschikbaar gesteld
bedrag kan huren. De Agrarische School zal de lokalen ook op zo kort mogelijke
termijn kunnen gaan gebruiken. Daarvoor hoeft niet op het fiat van de gemeenteraad te
worden gewacht.
De entree van de noodlokalen is echter ook de ingang van de kleuterschool
Het Kwetternest. De gemeente is na overleg met de betrokkenen van mening dat daardoor
maatregelen noodzakelijk zijn. Fietsende jongelui van de Agrarische School zouden een
gevaar kunnen vormen voor de kleuters bij de toegangsweg. Om dit te voorkomen zijn
2 maatregelen genomen. Op de 1e plaats zal op het voetpad naar de kleuterschool een
sluisje worden aangelegd, dat ter beveiliging van de kleuters zal dienen. Verder
wordt voor de leerlingen van de Agrarische School een doorgang van het schoolplein
naar dit voetpad gecreƫerd. De kosten van deze maatregelen zullen nog exact berekend
moeten worden. Het aanleggen van het sluisje moet ten laste komen van de algemene
dienst van de gemeente Castricum. De doorgang van de Agrarische School zal betaald
worden uit de huuropbrengst.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De noodlokalen komen definitief in het gebruik van de Agrarische School.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Oranjelaan
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Agrarische School
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-1-9
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 13 februari 2021