Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10705
 
Titel : Vereniging Castricum Veilig wil wisseling van de wacht
Auteur :
Datering : 22 februari 1994
Beschrijving : CASTRICUM - De huidige coalitie in het Castricumse college van b en w (CDA, PvdA en
D66) heeft niets bijgedragen aan de verbetering van de verkeerssituatie. Dat vindt de
Vereniging Castricim Veilig (VCV). Uitgaande van de verkiezingsprogramma's verwacht
de vereniging ook niet, dat deze coalitie in de toekomst daar verandering in zal
brengen. De vereniging voorziet voortzetting van het 'sukkelige verkeersbeleid'. De
VCV heeft de partijprogramma's doorgelicht op het thema van de Castricumse
verkeerssituatie en komt tot de conclusie dat alleen de oppositiepartijen over dat
punt duidelijke taal spreken.

In december vorig jaar besloot de Castricumse raad om, naar verwachting in 1995,
proefnemingen te doen met eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat. De experimenten
worden gedaan in beide richtingen. Eerst wordt echter de belangrijke doorgaande route
(Stationsweg, Mient, Ruiterweg, Kleibroek, Oranjelaan, Soomerwegh) zoals die in het
verkeersbeleidsplan is genoemd, aangepast aan de toename van verkeer. Het gaat hier
om de aanleg van fietsstroken, oversteekplaatsen en reconstructie van enkele
kruispunten.

De raad ging met een overgrote meerderheid met dit beleidsplan akkoord. Ook VVD,
Castricum Aktief en GroenLinks (oppositie) stemden in met de proefnemingen. De enigen
die tegenstemden waren raadsleden A. van de Ven (ex-CDA), en C. de Ruijter (Castricum
Aktief). De VCV pleit sinds jaar en dag voor een oostelijke uitvalsweg. De raad heeft
zich echter met het instemmen met het verkeersbeleidsplan duidelijk uitgesproken
tegen de aanleg van zo'n weg.

Agenda

Daarmee lijkt het punt Dorpsstraat en, algemener, het verkeer in Castricum voorlopig
van de politieke agenda. Eerst wordt er immers gewacht op de resultaten van de
proeven. Het (deel van tekst ontbreekt)
plan is samengesteld uit diverse onderzoeken die de afgelopen jaren zijn
uitgevoerd.
Toch heeft de Vereniging Castricum Veilig geen goed woord voor het beleid van de
afgelopen 4 jaar. In een nota, waarin de partijprogramma's zijn behandeld, stelt de
VCV dat er 'opvallend weinig inhoud is gegeven aan het thema verkeer'.
Onderzoeksrapporten en genomen maatregelen zijn 'weinig samenhangend' en 'niet altijd
effectief'. ,,De rapporten sloegen als een tang op een varken", schrijft de VCV en de
rapporten waren 'fragmentarisch' en gaven telkens 'afwijkende oplossingsvoorstellen'.

Ook in de partijprogramma's stellen de huidige coalitiepartijen 'nogal teleur', aldus
de VCV. ,,Zij lijken het sukkelige verkeersbeleid gewoon te willen voortzetten.
Randwegen willen zij niet en de Dorpsstraat moet verbeterd worden (PvdA) of zal
vanzelf verbeteren (CDA). Deze partijen propageren betere busverbindingen, maar
vermelden niet dat hun beleid in de laatste jaren (deel van tekst ontbreekt)
De VCV doelt hiermee op de verkeersdrempels.

Ook beschuldigt de VCV het CDA van schijnheiligheid door te pleiten voor fietspaden
bij de noord-zuidroute in de Dorpsstraat. Dit is schijnheilig, zegt de VCV, omdat
dergelijke voorzieningen 'dringend noodzakelijk' worden als die route er komt.

De VCV heeft meer geloof in de toekomstvisie van GroenLinks, CA en VVD. Vooral de
laatste 2 acht de VCV hoog omdat die als enige de optie voor een randweg
(Beverwijkerstraatweg/Smeetslaan) open houden. Dat strookt met de enquête die de VCV
onder de bevolking heeft gehouden, waarin ruim 80 procent voor een randweg was.
GroenLinks scoort bij de VCV omdat die partij duidelijk laat zien 'welke kant zij op
wil'.

,,Kort gezegd komt dit er op neer dat de gemeente één groot woonerf wordt met
uitzondering van de genoemde route (Stationsweg, Mient, Ruiterweg, Kleibroek,
Oranjelaan, Soomerwegh'')

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De Oranjelaan moet dienen als doorgaande verkeersroute. Castricum Veilig ziet nog
steeds meer heil in een randweg.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Vereniging Castricum Veilig
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-10-24
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021