Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10697
 
Titel : Castricum Veilig wil geen plateaus
Auteur :
Datering : 30 mei 1991
Beschrijving : CASTRICUM - Als de Castricumse gemeenteraad vanavond in zijn vergadering besluit dat
in de Prinses Beatrixstraat in Castricum plateaus moeten worden aangelegd om de
straat verkeersluw te maken, is er in elk geval één groepering die daar niet gelukkig
mee is. De Vereniging Castricum Veilig vreest dat de herinrichting van de straat
ertoe zal leiden dat automobilisten uitwijken naar de Dorpsstraat, waardoor deze
doorgaande straat nog onveiliger zou worden dan ze nu al is.

De herinrichting van de Prinses Beatrixstraat is een uitvloeisel van het
Verkeersveiligheidsplan dat eind 1989 werd vastgesteld. Hierin werd bepaald dat
de Beatrixstraat moest worden omgezet in een 'verblijfsgebiedroute'. Om dit te
realiseren liet het Castricumse college 2 varianten ontwikkelen. De 1e ging uit van
het aanleggen van verkeersgeleiders op het wegdek, in combinatie met drempels bij de
aansluiting met de zijstraten. Met een en ander zou een bedrag van f27.000,- gemoeid
zijn.
De 2e en veel duurdere variant behelsde het aanleggen van 3 plateaus in het wegdek.
Tijdens de inspraak bleek dat de voorkeur van de meeste belanghebbenden naar deze
2e optie uitging omdat men hier meer snelheidsremmende effecten van verwacht. Het
college stelt de raad daarom voor om voor de uitvoering van deze aanpassing
f 100.000,- beschikbaar te stellen.

Totaalplan

De vereniging Castricum Veilig is van mening dat herinrichting helemaal niet aan de
orde kan zijn, zolang nog geen totaalplan voor het hele dorp op tafel ligt. ,,Door
de Beatrixstraat verkeersluw te maken, krijgt de Dorpsstraat nog meer auto's te
verwerken dan nu al het geval is'', meent ze. Zij vindt dat onvoldoende geluisterd
wordt naar haar argumenten en beschuldigt het college van een geisoleerde aanpak
waarbij door het oplossen van het ene probleem het volgende vanzelf ontstaat.

Wethouder P. de Wolf (CDA) van Verkeerszaken is niet onder de indruk van de kritiek
van Castricum Veilig. ,,Ik heb de vereniging al eerder duidelijk gemaakt dat er geen
relatie is tussen het verkeer in de Beatrixstraat en dat in de Dorpsstraat. Auto's
die richting Beverwijk gaan, kiezen nooit voor de veel langere route door de
Beatrixstraat, dus als die straat verkeersluw gemaakt wordt, betekent dat beslist
geen extra belasting voor de Dorpsstraat.''

Ook het advies van de vereniging om met de herinrichting van de Beatrixstraat te
wachten tot meer duidelijkheid ontstaan is over de rest van het verkeersplan, legt de
Castricumse wethouder naast zich neer. ,,Destijds is door de raad unaniem besloten
dat de Beatrixstraat een zogenaamde 'verblijfsgebiedroute' moest worden, met andere
woorden: een verkeersarme straat waar hoofdzakelijk verkeer uit de naaste omgeving
doorheen rijdt. Zolang dat besluit gehandhaafd blijft, is er geen enkele reden om de
uitvoering ervan uit te stellen.''

Ook de meeste commissieleden bleken er begin van de maand zo over te denken. Alleen
Castricum Aktief steunde het pleidooi van Castricum Veilig om de herinrichting uit te
stellen tot na de besluitvorming over de verkeersstromen in de rest van het dorp.
,,Maar ook die partij blijft bij het standpunt dat de Beatrixstraat verblijfsroute
moet worden. Wat heeft uitstel dan voor zin?'', aldus De Wolf.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Vereniging Castricum Veilig
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-10-16
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021