Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10696
 
Titel : Hoofdroutes Castricum volgens enquête onveilig
Auteur :
Datering : 23 april 1991
Beschrijving : CASTRICUM - Een overgrote meerderheid van de Castricumse bevolking vindt de
verkeersveiligheid op de huidige hoofdverkeersroutes in de gemeente onvoldoende. Ruim
43 procent vindt de routes 'niet geheel veilig' en meer dan de helft, ruim
51 procent, is zelfs van mening dat deze straten 'onveilig' zijn. Het gaat dan om
doorgaande wegen als de Dorpsstraat, Bakkumerstraat, Kleibroek, Oranjelaan en de
Ruiterweg. Dit blijkt uit een enquête die de Vereniging Castricum Veilig (VCV) heeft
gehouden onder de bevolking.

Burgemeester J. Schouwenaar ontving gistermiddag de resultaten van de enquête uit
handen van VCV-voorzitter A. Faber. ,,Onze vereniging streeft al geruime tijd naar
een vermindering van de verkeersdrukte in woonwijken en winkelstraten. Niet alleen
vanwege de verkeersveiligheid, maar ook vanwege de aantasting van het leef- en
woonklimaat van de bewoners in deze gebieden. Om te zien of onze uitgangspunten
dezelfde zijn als die van de bevolking, hebben we een enquête gehouden.''
De telefonische steekproef werd gehouden onder 317 willekeurige huishoudens. Volgens
de VCV een representatieve doorsnede van de Castricumse bevolking. ,,Er blijkt in
ieder geval duidelijk uit dat de burger zich niet veilig voelt in het plaatselijke
verkeer. Het verminderen van het verkeer op de huidige doorgaande routes door
gedeeltelijke verlegging van deze routes, gaat ten koste van de verkeersveiligheid en
het woon- en leefklimaat op en langs de nieuwe routes. Het is het verschuiven van het
probleem'', aldus de VCV.
Verder blijkt dat een meerderheid van de bevolking, onder bepaalde voorwaarden, de
aanleg van nieuwe in- en uitvalswegen en/of randwegen steunt. Het gemeentebestuur is
tot nu toe een geheel andere mening toegedaan. De plaatselijke politiek ziet
vooralsnog niets in de aanleg van deze (nieuwe) wegen. ,,De resultaten van de enquête
zijn een duidelijk signaal voor het gemeentebestuur. De bevolking verwacht een
doortastend, op de toekomst gericht beleid en geen halfslachtige korte termijn
oplossingen'', aldus de VCV.
Volgens de VCV zijn de uitkomsten van de enquête zeer opmerkelijk. ,,Mocht het
gemeentebestuur al van mening zijn dat onze vereniging slechts een spreekbuis is van
bewonersgroepen die direct met het verkeer betrokken zijn, dan wordt dit door deze
uitkomsten ontzenuwd. Blijkbaar leven gevoelens van onveiligheid en over
ontoereikendheid van het plaatselijke wegennet bij een grote meerderheid van de
plaatselijke bevolking. De standpunten die het gemeentebestuur inneemt over bij
voorbeeld de aanleg van een randweg, wordt door een overgroot deel van de bevolking
niet gesteunt.''
Volgens de VCV moet het gemeentebestuur dan ook gegronde redenen aanvoeren waarom zij
aan het voorgenomen beleid wil vasthouden, nu blijkt dat de bevolking daar volgens de
enquête anders over denkt. ,,Het democratisch gehalte van de huidige standpunten
wordt door ons, op basis van de uitslagen, dan ook niet hoog aangeslagen'', vindt de
VCV, die er voor pleit om een gedegen onderzoek te laten uitvoeren naar de
verkeerssituatie in de gemeente. Zonder daarbij beperkende randvoorwaarden te
stellen, zoals het niet in overweging willen nemen van een randweg.
Schouwenaar weigerde gisteren nog op inhoudelijk op de uitkomsten in te gaan. ,,Ik
krijg het net onder ogen, dus zullen we het eerst eens allemaal gaan bestuderen'',
beloofde de burgemeester. ,,Ik ben in ieder geval blij voor het werk dat u heeft
verricht, want zo komen ook wij er achter wat er bij de bevolking leeft. Ik moet
alleen oppassen met het wekken van verwachtingen. Wat we ook doen, er is altijd een
groep die ontevreden blijft. Zeker bij een zo'n gevoelig onderwerp als verkeer. We
gaan in ieder geval serieus naar de resultaten van enquête kijken, dat is vooralsnog
het enige dat ik u kan beloven.''
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Vereniging Castricum Veilig
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-10-15
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021