Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10692
 
Titel : Vereniging Castricum Veilig houdt enquête
Auteur :
Datering : 26 februari 1991
Beschrijving : CASTRICUM - De Vereniging Castricum Veilig (CVC) wil binnenkort een enquête houden,
om de mening van de Castricumse bevolking te peilen inzake de mogelijke aanleg van
nieuwe in- en uitvalswegen of randwegen. ,,Op deze wijze wil de VCV de democratische
besluitvorming bevorderen'', aldus de vereniging in een verklaring.

De enquête bestaat uit 6 vragen die telefonisch beantwoord moeten worden. Het meedoen
aan de enquête zal zo'n 7 minuten in beslag nemen. De resultaten ervan zullen naar
verwachting eind maart 1991 door de vereniging worden bekendgemaakt. Volgens VCV
staat een gemeentelijk stuk, de zogenaamde 'notitie inzake nadere uitwerking
verkeersveiligheidsplan en het doorgaande verkeer', ter discussie. ,,Een belangrijk
punt hierin is, dat de gemeente de afwikkeling van het verkeer via de bestaande
wegenstructuur wil laten verlopen. De aanleg van nieuwe in- en uitvalswegen of
randwegen wordt in de notitie niet meer overwogen'', aldus de VCV.
In de notitie is sprake van een drietal varianten voor de uitwerking van de
zogenaamde 'Noord-Zuid-route'. Kenmerkend voor alle varianten is volgens de VCV dat
voor een aantal woonstraten de verkeersdruk zal afnemen ten koste van een aantal
andere woonstraten waar de verkeersdruk door de voorgestelde wijzigingen zal
toenemen. ,,Het gemeentebestuur is vooralsnog niet voornemens de mening van de
Castricumse bevolking over deze belangrijke zaken, middels een enquête of referendum
te vragen, laat staan deze mening mee te wegen in de uiteindelijke besluitvorming.
De nalatigheid van het gemeentebestuur op dit punt vindt de Vereniging Castricum
Veilig onaanvaardbaar'', aldus de VCV.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Vereniging Castricum Veilig
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-10-11
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021