Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10690
 
Titel : Oprichtingsvergadering Vereniging Castricum Veilig

Enquête op stapel over randweg in Castricum
Auteur :
Datering : 16 januari 1991
Beschrijving : CASTRICUM - In Castricum moet een onderzoek komen naar een extra weg die de
verkeersdrukte wegneemt uit het centrum. Dat is de overtuiging van de nieuwe
Vereniging Castricum Veilig, die gisteravond de oprichtingsvergadering beleefde.
Besloten werd om een enquête op te zetten waarin de mening van de bevolking over het
plan wordt gevraagd.

De gemeente heeft zich echter op het standpunt gesteld dat een extra weg definitief
van de baan is. Want hiervoor zou grond moeten worden aangekocht, het is tegen
bestemmingsplannen en gaat ten koste van het milieu, zo is de redenatie. Bovendien is
onlangs uit een onderzoek gebleken dat ruim de helft van het verkeer dat van de
Dorpsstraat gebruik maakt, lokaal verkeer is.
Uit een notitie over de verkeersveiligheid die eind vorig jaar verscheen, blijkt dat
de gemeente verkeersremmende maatregelen als rotondes, vluchtheuvels, drempels en
versmallingen wil nemen. Dat gaat de kersverse vereniging, voortgekomen uit het
Comité Castricum Veilig, echter niet ver genoeg.

Ontoereikend

Tijdens de oprichtingsvergadering in Dorpshuis De Kern, kwamen circa 40 mensen.
Volgens initiatiefnemer A. Faber zijn er nu tegen de 75 leden.
,,De gemeente neemt maatregelen voor de korte termijn, we missen plannen voor de
lange termijn'', aldus Faber. ,,Het is een volstrekt verkeerd om geen uitvalsweg te
willen. Het huidige wegennet is voor de hoeveelheid verkeer, met veel forensen,
volstrekt ontoereikend.''
Volgens de vereniging worden de Castricummers nu gepasseerd dor de gemeente. ,,We
zetten en enquête op onder de bevolking om te kijken hoe die over de randweg denkt.''
De enquête wordt begin volgende maand telefonisch onder enige honderden Castricummers
afgenomen.
Bij de weg moet niet aan 4 banen asfalt gedacht worden, aldus Faber. ,,Het gaat om
een simpele tweebaansweg.'' De vereniging wil onderzocht zien wat de mogelijkheden en
en de haalbaarheid zijn van een uitvalsroute langs het plan Albertshoeve, uitkomend
op de Beverwijkerstraatweg. Bovendien wil de vereniging een hernieuwd onderzoek naar
de mogelijkheden om de verkeerstoename in het dorp op te lossen.

Juridische stappen

Dat er nu een Vereniging Castricum Veilig, in plaats van en comité is, heeft volgens
Faber diverse voordelen. ,,Niet alleen de bewonersgroepen maar ook burgers kunnen nu
lid worden. Bovendien kunnen we als vereniging juridische stappen ondernemen. Het
comité was geen rechtspersoon en kon dat niet.
Gisteravond is er een 7 leden tellend bestuur gekozen. Over de invulling van de
functies wordt nog overlegd. De bestuursleden zijn de heren P. Voulon,
G. Hoogeland, A. Lute, E. von der Meer, A. Faber, Scheffer en mevrouw
I. van Houweninge.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Vereniging Castricum Veilig
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-10-9
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021