Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10688
 
Titel : Bezoek CV aan de politieke partijen in de Castricumse gemeenteraad
Auteur :
Datering : 12 november 1990
Beschrijving : "PERSBERICHT"

----------------------------------------------------------------------
C V (CASTRICUM VEILIG) 12-11-1990
----------------------------------------------------------------------
BEZOEK CV AAN DE POLITIEKE PARTIJEN IN DE CASTRICUMSE GEMEENTERAAD
----------------------------------------------------------------------
VOORSTELLING CV:

Op 31 oktober 1988 werd het comité Castricum / Dorpsstraat Veilig
opgericht uit bezorgdheid van de initiatiefnemers voor de
verkeersveiligheid van de verkeersdeelnemers in de Dorpsstraat
nadat deze straat door de herinrichting ingrijpend gewijzigd was.

Het Comité Castricum / Dorpsstraat Veilig besluit enige tijd later
zich niet te beperken tot het probleem Dorpsstraat, maar om het
totale verkeersgebeuren in Castricum te blijven volgen. Er ontstaat
een samenwerkingsverband tussen het Comité en een twaalftal
bewonersgroepen, waarvan er enkele al enige jaren aktief zijn
binnen de gemeente zoals bijvoorbeeld de bewonersgroepen
Beatrixstraat, Bakkummerstraat en Mient. Gezien het meer algemene
karakter wordt de naam van het Comité gewijzigd in CASTRICUM
VEILIG. (Hierna CV te noemen.)

Het platform CV bestaat uit de heren: A. Faber, A. Lute en
G. Hoogeland en vertegenwoordigt momenteel de volgende
bewonersgroepen:

Actiecomité "de Breedeweg"
Actiecomité "Beatrixstraat"
Actiecomité "Bakkummerstraat"
Bewonersgroep "Schelgeest / Vondelstraat"
Actiecomité "Oranjelaan"
Bewonersgroep "aan/omwonenden Heereweg"
Actiecomité "Castricum / Dorpsstraat Veilig"
Bewonersgroep "Mient"
Bewonersgroep "Boccherinistraat"
Bewonersgroep "Ruiterweg"
Bewonersgroep "Kleibroek"
Bewonersgroep "Tulpenveld / Kooiweg"

De belangrijkste publikaties van CV zijn:

16-02-1989 Enquete-boekje Dorpsstraat
20-05-1989 Eerste reactie op het VVP
05-07-1989 Tweede reactie op VVP
29-01-1990 Reactie op vergadering commissie RO
van 7 en 11 dec. 1989
05-03-1990 Vergelijking programma's v.d. Politieke Partijen in
Castricum inzake verkeersaangelegenheden.
01-05-1990 Reactie op voorstellen renovatie Torenstraat
12-05-1990 Voorstellen tot samenwerking met college

- 2 -

DOEL VAN HET BEZOEK

Door het teleurstellend uitblijven van inhoudelijke reacties op de
------------------------------------------------------------------
publikaties en voorstellen van CV, zowel door het college als door
------------------------------------------------------------------
de politieke partijen (ondanks beloftes in sommige
--------------------------------------------------
partijprogramma's en het collegeprogramma!) wil CV op deze manier
-----------------------------------------------------------------
trachten de meningen en visies binnen de Castricumse politiek te
-----------------------------------------------------------------
registreren. Op deze manier kan wellicht aan de achterban worden
------------
duidelijk gemaakt welke partij t.a.v. verkeersproblemen de meest
doordachte visies heeft ontwikkeld en ook bereid is deze uit te
dragen. Tevens moet worden onderzocht in welke partij een volwassen
manier van inspraak en medebestuur het meest is ontwikkeld en
toekomstige mogelijkheden biedt.

GESPREKSPUNTEN:

1. Dorpsstraat.
Hoe is de mening van partijen inzake de huidige situatie?
Hoe denkt men over de resultaten van de door CV gehouden
enquête?

2. VVP.
CV stelt: Het VVP is geen circulatieplan, en mag als zodanig
niet worden gebruikt voor het vaststellen van een N/Z- route.
Het VVP was oorspronkelijk slechts een VEILIGHEIDSPLAN in het
kader van de landelijke actie -25%. Er is nieuw onderzoek
nodig voor het opstellen van goede circulatieplannen.
Het aandeel van het doorgaand verkeer zou wel eens kunnen
tegenvallen. Als dit zo is zijn oplossingen moeilijker.
gedragsbeinvloeding levert dan mogelijk de meeste resultaten
op: "Laat de auto staan, zeker voor het doen van boodschappen!
Bederf uw dorp niet!" De niet uitgewerkte N/Z- route in het
VVP levert waarschijnlijk meer problemen op dan dat er
problemen mee worden opgelost. (zie onze publikaties)
Een circulatieonderzoek dient ALGEMEEN te zijn, er dienen een
aantal varianten te worden uitgewerkt, ook met randwegen.
Het verschuiven van problemen van de ene straat naar de andere
is voor de burger onaanvaardbaar.

3. Torenstraat.
Wat is er bekend inzake de besluitvorming t.a.v. de renovatie?

4. INSPRAAK
Er zijn een aantal passages in het collegeprogramma t.a.v.
inspraak. CV vindt dat hier niets van terecht is gekomen.
Wat is de reden dat brieven nimmer beantwoord worden?
Waarom zijn de Partijen blijkbaar niet geinteresseerd in de
mening van de burger ? Hoe denken partijen over CV ?
Hoe wordt gedacht over de voorstellen van CV om tot een
samenwerking te komen? Hoe kan CV voldoende geinformeerd
blijven: toezenden van stukken, cijfers, mondelinge contacten.

(Doorgehaalde tekst:)
Voor dit gesprek is vrij weinig tijd beschikbaar gesteld. Indien er
vragen onbeantwoord zijn gebleven stelt CV het zeer op prijs
schriftelijk of in een eventueel volggesprek antwoorden te
verkrijgen.b
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Persbericht
Rubriek : Vereniging Castricum Veilig
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-10-7
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021