Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10655]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10655
 
Titel : Vraagtekens omwonenden bij plan voor Bakkerspleintje
Auteur :
Datering : 31 december 1993
Beschrijving : CASTRICUM - Bewoners van de H. Schuytstraat en de Pernéstraat hebben zwaarwegende
bezwaren tegen de plannen van Winkeliersvereniging Castricum Centrum voor de
verbouwing van het Bakkerspleintje. De bewoners, verenigd in de bewonersgroep
Castricum Centrum, vrezen een achteruitgang van het woongerief. Het vrije uitzicht
zou verdwijnen. Tevens vrezen zij een inbreuk op het karakter van het oude
dorpscentrum en hebben zij twijfels over de omvang en haalbaarheid van het plan. Ook
enkele winkeliers zetten hun vraagtekens bij de plannen, met name bij de toename van
het winkelbestand.
In oktober presenteerde de Winkeliersvereniging Castricum Centrum een bijgesteld plan
voor de omgeving van het Bakkerspleintje. Volgens deze plannen verdwijnt het
Bakkerspleintje in de huidige vorm en wordt het bebouwd net grote winkels: Amax,
De Boer en Doe Land. Boven deze winkels komt een parkeerdek voor ongeveer 180
auto's.
Door het verplaatsen van de 3 winkels naar de achterkant van het Bakkerspleintje
ontstaat er ruimte aan de Dorpsstraat. Op die plaats wordt volgens de plannen een
nieuw pleintje ingericht met kleinere winkels. Op deze winkels komen 19 woningen.

Uitzicht

Bij de actiegroep zijn in ieder geval 30 huishoudens aangesloten die problemen hebben
met het verminderde uitzicht, zowel door de appartementen (H. Schuytstraat) als door
het parkeerdek (Pernéstraat). De wijdere omgeving van het Bakkerspleintje maakt zich
zorgen over de toename van verkeersoverlast. M. Krieger van de bewonersgroep: ,,Dit
is toch een woonwijk met steeds meer jonge gezinnen met kinderen, maar er is geen
grasveldje of speelplaatsje. Ik zeg op mijn beurt: houd daar nu eens rekening mee.''
In totaal wordt het winkeloppervlak in de Dorpsstraat met 1500 vierkante meter
uitgebreid. Dat moet ook een positief effect hebben op de omringende straten, zo
menen de planopstellers. ,,Wij vinden echter dat het voor héél Castricum
consequenties heeft'', zegt E. Velema van de actiegroep, ,,en daarom moet er eerst
een stedebouwkundige blik op het plan worden geworpen en dan niet vanuit het oogpunt
van de winkeliers. We vrezen een achteruitgang van het oude dorpscentrum. We hebben
geen behoefte aan een 2e Geesterduin, maar aan versterking van het oude dorp in een
passend karakter. Dat kan wel met uitbreiding van het aantal winkels, maar niet zo
massaal als nu is gedacht.''
De actiegroep zegt tevens dat de plannen zijn gebaseerd op een verouderd economisch
haalbaarheidsonderzoek ('89). Omdat de situatie met betrekking tot het winkelbestand
inmiddels is gewijzigd (o.a. uitbreiding van Geesterduin) laat de actiegroep nu een
eigen onderzoek uitvoeren. Velema: ,,Het huidige plan is een 'paard van Troje' voor
de winkeliers. Ze graven hun eigen graf. We zijn niet tegen uitbreiding. Wij hebben
alleen de indruk dat het een beetje uit zijn voegen is gegroeid.''
Krieger op zijn beurt hoopt de gemeente daarom zo ver te krijgen een onafhankelijk
opinieonderzoek te laten houden om zo de wenselijkheid van de verbouwing van het
pleintje te testen. Hij betwijfelt namelijk of de winkeliers blij zijn met deze
uitbreiding van het winkelbestand, ondanks dat het plan afkomstig is van de
Winkeliersvereniging.
Groenteboer M. Stengs uit de Burgemeester Mooijstraat zegt het plan op zich 'prima'
te vinden zolang er maar geen groenteboer bijkomt. Daarover heeft ze overlegd met de
planopstellers. Stengs: ,,Er is een garantie gegeven dat er enkel 'nonfood'-winkels
bijkomen. Het is echter geen volledige garantie. Als de panden te lang leeg blijven
kan er alsnog een groenteboer inkomen. In dat geval ga ik er zelf zitten.''
Kantoorboekhandelaar S. Laan uit de Burgemeester Mooystraat ligt ook niet echt wakker
van de uitbreiding van het winkelbestand. ,,Dat er iets moet gebeuren is duidelijk en
dit plan ziet er goed uit, maar of de uitbreiding van het bestand echt gunstig is
weet ik niet. Voor de ondernemers wordt in ieder geval een stuk spannender.''
Mogelijk volgende week al komt het college van b en w met een standpunt over de
plannen. Volgens de woordvoerder van de gemeente zal dat standpunt naar alle
waarschijnlijk positief uitvallen. Wel is de verwachting dat het wat zal worden
gewijzigd, afgaande op enkele bezwaren die de afgelopen weken naar voren zijn
gekomen.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Bakkerspleintje
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Castricum Centrum
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-9-27
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021