Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10638]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10638
 
Titel : Plannen Castricum Centrum onaanvaardbaar
Auteur : R. Roos / E. Velema
Datering : 12 oktober 1993
Beschrijving : Persbericht van BCC Bewonersgroep Castricum Centrum d.d. 12 oktober 1993.

Plannen Castricum Centrum onaanvaardbaar

De Bewonersgroep Castricum Centrum heeft op 11 oktober in een
brief aan het gemeentebestuur van Castricum haar verontrusting
uitgesproken over de ontwikkeling van het Bakkersplein. In de
brief bekritiseert zij de gevolgde procedure, het gebrek aan
onderbouwing, de milieugevolgen en verslechtering van het
leefklimaat. 'Het plan zal de lokale gemeenschap meer onder
druk zetten dan verantwoord is', aldus de brief.

Ondanks de vriendelijk ogende presentatietekeningen van de
projectontwikkelaar is er volgens de bewoners sprake van een
plan dat te massaal is gezien de oude structuur van het dorp.
Bovendien is de hoogte van het parkeerdek (4,5m boven
maaiveld) een aanslag op het leefmilieu van de bewoners als de
vele natuurwaarden in het tuinencomplex aan de Pernéstraat.
Het meest ernstige is evenwel is dat de financieel-economische
onderbouwing van deze plannen volledig wordt gemist. Zeker nu
Geesterduin wordt uitgebreid is het zeer de vraag of het oude
dorp haar hoofd niet in de financiële strop steekt door een
groter plan te laten bedenken dan verantwoord is. Een recent
distributie-planologisch onderzoek ontbreekt en is wettelijk
vereist. Sommige bewoners vermoeden dat alleen hoogbouw met
huizen en kantoren de plannen financieel kunnen redden en
vrezen een 'Hoog Catharijne in Castricum'.

De gang van zaken rond de presentatie van deze plannen op 4
oktober bleek een aanfluiting: slechts enkele straten en dan
nog vlak van tevoren waren uitgenodigd. Ten onrechte werd
daarna tijdens de voorlichting aan de winkeliers op 5 oktober
de indruk gewekt dat bewoners de plannen wel zagen zitten.
Bovendien kon geen degelijk rapport worden overlegd met
bouwtekeningen met exacte ligging en hoogtes, milieugevolgen
(met name stank, extra verkeersverstoppingen en geluid),
veiligheidsproblemen voor kinderen, buurtcriminaliteit,
gedeeltelijke afbraak van groen, vermindering van woongenot en
waardedaling van woningen.

In de brief aan het gemeentebestuur van Castricum en haar
Wethouder voor Ruimtelijke Ordening, de heer Rouwhorst (D'66)
wijst de bewonersgroep erop dat een anderhalf jaar geleden
beloofd overlegplatform nooit door de gemeente is
gerealiseerd. Van een evenwichtige afweging is geen sprake.
In de brief wordt gevraagd om een nader gesprek, een onderzoek
naar een meer mens- en milieuvriendelijke variant voor het
Bakkersplein en een hoorzitting in de gemeenteraad.

Inlichtingen voor pers:
tel. 02518 - 57316 R. Roos / E. Velema
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Persbericht
Rubriek : Castricum Centrum
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-9-10
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021