Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10629]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10629
 
Titel : CASTRICUM CENTRUM
Auteur : A.C.J. Hopman
Datering : 26 april 1991
Beschrijving : CASTRICUM CENTRUM

Toespraak A.C.J.Hopman tot ledenvergadering van 26-04-1991

Geachte aanwezigen,

Ik denk dat de Heer Pennink U in lichte verbijstering heeft achtergelaten.
U was hier waarschijnlijk naar toe gekomen met het idee, dat U een kompleet en kant
en klaar nieuwbouwplan zou zien van bijvoorbeeld 2000 m2 winkeloppervlak, waarin
een 16-tal winkels alsmede een Hema een plek zouden kunnen vinden.

U zou dan kunnen denken aan een lokatie op het Bakkerspleintje, waarbij het
parkeren op het dak plaats zou kunnen vinden.

Neen, geachte aanwezigen, als wij dat hadden gewild, dan hadden wij vanavond hier
de Heer Riaskoff van Foruminvest of een andere projektontwikkelaar uitgenodigd met
een prachtige tekening van een Hema met 16 andere winkels, gesitueerd op het
Bakkerspleintje, in het vervolg te noemen ''Bakkerduin''.

Prachtig natuurlijk, een snel gebracht plan, snel verhuurd, snel verkocht aan een
belegger en snel door U allen geaccepteerd als een fantastisch plan. Echter een wild
deelplan, niet onderbouwd door een stedebouwkundige visie, niet onderbouwd door
een distributie-planologisch onderzoek en niet versterkend voor de rest van het
centrum. Bovendien een regelrechte concurrent voor Geesterduin!

Dames en heren, als U dat wilt, geven wij vanavond nog opdracht aan architekt
Pennink om een dergelijk plan te produceren. Die paar strepen en lijnen staan dan
waarschijnlijk morgen wel op papier, is het niet mijnheer Pennink ?
Maandag a.s. rekenen de Heer Pennink en ik wel even de bouwsom en de
huurwaarde uit. Dinsdag a.s. presenteert de heer Pennink U dan een prachtig plan,
onderbouwd door een complete haalbaarheidsstudie.

Ik durf echter de stelling aan, geachte aanwezigen, dat zo'n plan echt de doodsteek
zou betekenen voor de rest van het centrum.

De Castricumse consument besteedt op dit moment zo'n 20 miljoen gulden per jaar
aan aankopen in vnl de non-food sector buiten Castricum. Dit is nu al meer dan in
vergelijkbare andere plaatsen.

De Castricumse consument vindt het blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg om in
Castricum z'n boodschappen te doen. Wel pleegt men hier vrijwel alle aankopen in de
foodsector en aanverwante artikelen te doen. Geesterduin evenals het centrum bieden
hierin een breed aanbod. Met name het winkelcentrum Geesterduin loopt daarin als
''one-our-shopping'' centrum voorop, een centrum bovendien ( we hebben er
afgelopen week een kijkje mogen nemen) waar het na de afgelopen renovatie
fantastisch uitziet.

Postbus 245
1900 AE Castricum
Bankrelatie
Rabo Castricum nr. 31.19.67.205

inschr. ver. reg. K.v.K. Alkmaar

-2-

De consument is echter mobiel en gaat na het snel en efficiŽnt inslaan van z'n
dagelijkse behoeften naar Alkmaar, Heiloo, Beverwijk, Haarlem en het centrum van
Castricum voor z'n andere bestedingen.

De vrije tijd en daarmee ook de mobiliteit van de consument neemt steeds meer toe.
Zowel in het buitenland als in Nederland zie je de consument uit de kleinere centra
verdwijnen richting hogere (lees mooiere en betere centra met meer keus)
winkelcentra in binnensteden.

Dichtbij constateer je bijvoorbeeld dat de consument uit Akersloot en Uitgeest gaat
winkelen in Castricum, Heiloo of Heemskerk (zelfs voor z'n food-aankopen), terwijl de
consument uit Castricum en Heemskerk verdwijnen naar hogere centra als Alkmaar
en Beverwijk etc. Middenstanders in plaatsen als Akersloot en Uitgeest kunnen op den
duur geen stand houden. Plaatselijk zien we dit in Bakkum en het Kooiplein.
Een concentratie van winkels is een absolute voorwaarde om te overleven.

Hoe kun je de Castricumse consument bewegen om zeg 'n 10 a 15 miljoen meer per
jaar in Castricum zelf te besteden?
Door 'n 2000 m2 bij Geesterduin erbij te bouwen?
Door 'n 2000 m2 uitbreiding op het Bakkerpleintje te realiseren?

Neen! geachte aanwezigen. De consument zal z'n food en aanverwante artikelen wel
snel en efficiŽnt blijven kopen in Geesterduin of in het nieuwe ''one-our-shopping''
centrum ''Bakkerduin'', doch daarna gaat de consument richting Alkmaar, Beverwijk etc
voor z'n non-food aankopen. De ondernemer in het centrum kan het verder vergeten.
Zelfs de nieuw in Geesterduin aangetrokken ondernemer kan het verder vergeten.

De Castricumse consument is alleen dan bereid om 10 a 15 miljoen meer te besteden
in Castricum, als de winkelcentra Geesterduin en Castricum Centrum elkaar op
uitstekende wijze aanvullen oftewel complementeren.

Dit betekent een goed functionerend Geesterduin met food en aanverwante artikelen
alsmede een goed functionerend hoofdwinkelcentrum Castricum Centrum voor met
name de non-food artikelen.

Het centrum van Castricum kan dit bieden, geachte aanwezigen, mits de sfeer en de
aankleding van het centrum een langere verblijfsduur van de consument garanderen.
De kwaliteit van de individuele ondernemer alsmede een breed en diep aanbod van
artikelen en winkels, moet de rest doen.

De visie van architect Pennink speelt daar geheel op in.

-3-

Uw bestuur is dan ook zeer content met de visie van Pennink. Uw bestuur heeft deze
visie aangeboden aan het "Platform voor onderzoek van de winkelstructuur".
Architect Pennink heeft in dit Platform zijn visie neergelegd, waarna deze visie
integraal door het Platform is geadopteerd. Afgelopen week heeft de Heer Pennink
onder de hoede van dit Platform in aanwezigheid van Uw voorzitter en
ondergetekende deze visie gepresenteerd aan het College van Burgemeester en
Wethouders.

Het College van B&W heeft de visie van Pennink momenteel in studie. Het Platform
en de architect hebben dringend aan het College gevraagd om commentaar te geven
op deze visie, ofwel om een visie van het gemeentestuur zelf.

Geachte ondernemer, U heeft nu een integrale visie gepresenteerd gekregen,
waarmee U als particulier ondernemer de toekomst mee in kunt. U heeft hiermee
handvatten aangereikt gekregen om zelf initiatieven te ontplooien. Ook Uw bestuur
gaat met deze visie in de hand plannen laten ontwikkelen.

Drie punten heb ik nog voor U in petto:

1. De winkelcentra in Castricum dienen elkaar niet af te troeven, doch dienen samen
te werken. Teneinde de consument in Castricum te houden, dienen zij de sterke
punten van beide centra te versterken en beter de profileren. Zij dienen elkaar ook
in de produkten aan te vullen.
Wij als Castricum Centrum hebben niet de wens om de foodfunctie van Geesterduin
over te nemen. Geesterduin daarentegen dient de functie van hoofdwinkelcentrum niet
trachten van het Centrum over te nemen.

2. Als Castricum Centrum willen wij in goede en nauwe samenwerking met de
gemeente Castricum vorm gaan geven aan de visie van Pennink door heel concreet
de visie door Pennink in nadere plannen uit te laten werken. Om dit te kunnen doen,
hebben wij de visie en de ondersteuning van het gemeentebestuur en de politiek
nodig.
De gemeente Castricum is niet van die grootte dat men een eigen stedebouwkundige
in dienst heeft. Wel beschikt men over zeer capabele mensen als bijvoorbeeld de
heren De Bruin en Foeken.
Wij als Castricum Centrum bieden de gemeente Castricum de eerste PPP aan ofwel
de eerste "Public Private Partnership", namelijk:
Wij bieden de gemeente Castricum aan de diensten van Architecten en
ingenieursbureau Pennink om in een stedebouwkundig team met bijvoorbeeld de
Heren De Bruin en Foeken van de gemeente Castricum op korte termijn een nader
stedebouwkundig plan uit te werken, waarin zowel de gemeente als de winkeliers zich
kunnen vinden.

-4-

3. Bij de presentatie van de visie aan het College van B&W afgelopen week, deelde
een van de wethouders mee dat wij de keuze voor uitbreiding van Geesterduin en/of
Castricum Centrum nu wel erg moeilijk maakten. "Geesterduin biedt een compleet plan
aan, terwijl Castricum Centrum niet met een plan komt doch met een stedebouwkundige
visie. Nu moeten wij als gemeentebestuur appels met peren vergelijken".

Welnu, geacht gemeentebestuur en geachte raadsleden: Wij willen absoluut niet
komen met een kortzichtig deelplan, dat dan wel snel gerealiseerd kan worden, doch
waar we over 10 jaar of misschien wel eerder spijt van krijgen.
Allereerst is een visie nodig, en deze heeft Pennink U en ons gegeven. Pas nu
kunnen we, als de vergadering accoord gaat en als het gemeentebestuur en U als
raadsleden het groene licht geeft, concrete invulling gaan geven aan deze visie.

U hoeft geen afweging tussen appels en peren te maken.
Neen, wij bieden de inwoners van Castricum en u als gemeentebestuur en Raad met
de visie van architect Pennink een complete en exotische fruitmand aan !

Adri Hopman
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Bakkerspleintje
Medium : Publicatie
Rubriek : Castricum Centrum
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-9-1
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021