Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10588
 
Titel : Carnavalsclub op industrieterrein

De Windtrappers koopt stuk Castricummer Werf
Auteur :
Datering : 26 september 1986
Beschrijving : CASTRICUM - Een korte en bovenal rustige vergadering, dat was het belangrijkste
kenmerk van de bijeenkomst van de Castricumse raad gisteravond. Bijna gemoedelijk
werd de agenda in hoog tempo afgewerkt. Echt belangrijke politieke punten stonden er
dan ook niet op het programma. De meeste tijd ging nog zitten in de discussie over
het al dan niet verkopen van een stukje grond op bedrijventerrein Castricummer Werf
aan de carnavalsvereniging de Windtrappers.
De carnavalsvereniging had te kennen gegeven zo min mogelijk ruchtbaarheid te willen
geven aan hun wens tot aankoop van dit stuk grond. Dit ontlokte PvdA/PPR-fractielid
J. Mosk de opmerking: ,,Ik heb het gevoel dat hier iets merkwaardigs aan de hand is.
Wat heeft een carnavalsvereniging voor met de aankoop van deze grond? Wat zoekt een
op vermaak gerichte organisatie op een industrieterrein? Wil men, dank zij
besparingen aan de tap, nu via een winstgevende opzet, komen tot winstdeling aan
diezelfde tap?''
Hoewel deze vraag tot algemene vrolijkheid leidde, bleken de overige fracties toch
minder wantrouwig tegenover de carnavalsvierders te staan. Men had alom begrip voor
het feit, dat de Windtrappers graag een eigen gebouw willen hebben voor het opslaan
van materiaal en het bouwen van praalwagens. Wel stak het diverse raadsleden, dat
de gemeente, vooruitlopend op de raadsbeslissing, alvast een weg had aangelegd.
Wethouder Wokke trok wat dat betreft ruiterlijk het boetekleed aan. ,,Gemeentewerken
was al bezig op het terrein en dit ging in één moeite door. Ik geef echter toe, dat
het niet juist is''. Na deze knieval bleken de partijen unaniem bereid akkoord te
gaan met het collegevoorstel, zodat de Windtrappers binnenkort over een eigen gebouw
op Castricummer Werf zal kunnen beschikken.
Een zaak waar het CDA zich ongerust over maakte, was de verkoop van het perceel
Burg. Lommenstraat 3 aan de overheid, ten behoeve van de politie. ,,De politie is je
beste vriend, zegt men wel, maar desondanks moeten we ons wel zakelijk opstellen'',
was de mening van CDA-woordvoerder Branderhorst.

Wethouder Wokke kon hem op dat punt geruststellen. Desalniettemin bleven 4 CDA'ers
vierkant tegen deze passage in de verkoopovereenkomst. Branderhorst zelf bleek wel
overtuigd te zijn door de argumenten van zijn partijgenoot Wokke, en ging akkoord.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Castricummerwerf
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Carnaval
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-8-6
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 februari 2021