Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10505]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10505
 
Titel : Nieuwe burgemeester gemeente Maarssen
Auteur :
Datering : 30 januari 1998
Beschrijving : Fax 30-JAN-1998 16:16 FROM PROV.UTR.COM. TO 0-0251214594

PROVINCIE UTRECHT

Afdeling Communicatie
Pythagoraslaan 101
Utrecht

Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Telefoon 030-2589111

Inlichtingen bij
W. Sans

Doorkiesnummer
030 - 258 2434

Persbericht nr. 3137, 30 januari 1998

NIEUWE BURGEMEESTER GEMEENTE MAARSSEN

De heer Mr. J.M. Schouwenaar (50) is per 7 april 1998 benoemd tot burgemeester van
de gemeente Maarssen. De heer Schouwenaar is lid van de VVD en sinds 1986
burgemeester van Castricum.

Op dit moment vervult hij naast zijn burgemeesterschap de volgende functies:
Lid VNG-commissie Sport en Recreatie.
Lid Dagelijks Bestuur Gewest IJmond.
Rechter plaatsvervanger in de sector strafrecht van de rechtbank te Amsterdam.
Lid Dagelijks Bestuur Regionale Politie Kennemerland.
Lid Dagelijks Bestuur Regionale Brandweer Kennemerland.
Lid partijraad VVD.
Voorzitter van de Vereniging Noord-Hollandse Burgemeesters.
Voorzitter van de fietsvereniging DOF.

De huidige burgemeester van Maarssen, de heer O. Feitsma, verlaat per 1 april 1998 de
gemeente.
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Utrecht
Straat/wijk : Pythagoraslaan
Medium : Persbericht
Rubriek : Burgemeesters
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-5-45
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 februari 2021