Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10504]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10504
 
Titel : Benoeming burgemeester
Auteur : Y. Smit
Datering : 30 januari 1998
Beschrijving : Fax dd 30 JAN. '98 15:31 aan GEMEENTE CASTRICUM 0251 661234 van brief van de Gemeente Maarssen aan de redactie

GEMEENTE MAARSSEN

Correspondentie-adres:
Postbus 11
3800 AA Maarssen
Telefoon: (0546)594211
Fax: (0546)594270

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: MJ/ih
Bijlage(n):
Stafafdeling: Kabinet
Behandeld door: H.J. Brinkman
Doorkiesnummer: 594433
Onderwerp: benoeming burgemeester

Maarssen, 30 januari 1998

Geachte redactie,

Heden is door de Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht
medegedeeld dat bij Koninklijk Besluit d.d. 29 januari 1998 tot bur-
gemeester van de gemeente Maarssen - ingaande 7 april 1998 - is be-
noemd de heer Mr J.M. Schouwenaar te Castricum. De heer Schouwenaar
is geboren op 13 mei 1947, heeft 3 kinderen en is sinds 1986 burge-
meester van de gemeente Castricum. De heer Schouwenaar is lid van de
VVD.

Enkele functies welke thans naast het burgemeesterschap door de heer
Schouwenaar worden vervuld zijn lid VNG-commissie Sport en Recrea-
tie, lid Dagelijks Bestuur Gewest IJmond, rechter-plaatsvervanger in
de sector strafrecht van de rechtbank te Amsterdam, lid Dagelijks
Bestuur Regionale Politie Kennemerland, lid Dagelijks Bestuur Regio-
nale Brandweer Kennemerland, lid partijraad VVD, voorzitter van de
Vereniging Noord-Hollandse burgemeesters, voorzitter van de Fiets-
vereniging DOF.

Ik acht het juist u van deze mededeling in kennis te stellen.

Hoogachtend,

De burgemeester van Maarssen,
loco.

(Y. Smit)

wb580180/ih2.

--------------------------------------------------------------------------------
U WORDT VERZOCHT BIJ BEANTWOORDING ONS KENMERK EN DATUM TE VERMELDEN
Bezoekadres I Postbanknr. 45153
Endelhovenlaan 1, 3801 398 Maarssen I Bank: Verenigde Spaaerbank nr. 8563.51.419
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Maarssen
Straat/wijk :
Medium : Brief
Rubriek : Burgemeesters
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-5-44
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 februari 2021