Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10490]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10490
 
Titel : De Wolf hangt vuile was buiten

CDA-perikelen bij debuut Schouwenaar
Auteur :
Datering : 31 januari 1986
Beschrijving : CASTRICUM - Burgemeester Schouwenaar heeft gisteravond voor het eerst de
voorzittershamer gehanteerd in een vergadering van de Castricumse gemeenteraad.
Nauwelijks had hij daarmee de beraadslagingen geopend of hij werd geconfronteerd met
de vuile was van het CDA. Fractievoorzitter P. de Wolf ging uitvoerig in op de
redenen waarom het CDA-bestuur het vertrouwen zou hebben verloren in raadslid
Cees de Ruijter. Deze toonde zich hierdoor duidelijk geschokt, maar verkoos niet te
diep op de zaak in te gaan. Fractievoorzitter Schwartz (PvdA) betitelde de breuk als
een 'schisma in de CDA-gelederen'. Na deze roerige opening werd in vlot tempo door de
agenda heen gekoerst.

Mogelijk heeft Castricumse 1e burger J. Schouwenaar zich het 1e half uur van zijn
1e raadsvergadering in Castricum afgevraagd waar hij aan begonnen was. Raadslid
Cees de Ruijter lichtte kort toe waarom hij 2 weken geleden uit de CDA-fractie is
gestapt. Het CDA-bestuur zou hem zonder enig vooroverleg op een onverkiesbare plaats
hebben gezet. Hij hechtte eraan te benadrukken dat er geen conflict was geweest
tussen hem en zijn voormalige fractie. Fractievoorzitter P. de Wolf verklaarde daarop
onomwonden dat De Ruijter door het bestuur werd gedeklasseerd wegens zijn gebrek aan
inzet: ,,Zijn absentie in de commissie welzijn bedraagt 33 procent, in de commissie
onderwijs 30 procent en in de commissie financiŽn is het nog hoger. Daarnaast
bereidde hij de vergaderingen slecht voor. Dat is na te lezen in de notulen.''

De Ruijter zou volgens hem ten onrechte in de pers hebben geventileerd dat het ging
om een politiek conflict. Deze stelde hierop geschokt vast dat hij nu voor het eerst
met argumenten en cijfers werd geconfronteerd. Hij betreurde het ten zeerste dat het
CDA op deze wijze de vuile was wenste buiten te hangen. Fractievoorzitter Schwartz
van de PvdA had een goede raad aan het CDA-bestuur: ,,Met een beetje meer
partijdiscipline zou deze vervelende incidenten te voorkomen.''
De meeste agendapunten werden daarna zonder veel discussie aangenomen. T. Rouwhorst
(D66) was verheugd dat de verordening kamerverhuurbedrijven ter tafel lag. Hij
bepleitte alleen om de voorgestelde normen van 8 personen per douche en toilet en
10 per keuken te verscherpen tot mindere aantallen. Wethouder Wokke wilde hem daarin
niet tegemoet komen: ,,We moeten voorkomen dat we met teveel regels het paard achter
de wagen spannen. Als een aantal verhuurders de boel sluit, zijn de kamerbewoners
verder van huis.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Burgemeester J. Schouwenaar voor het eerst in de rol van voorzitter van de
Castricumse gemeenteraad.

(Foto: Henk Honing)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Burgemeesters
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-5-30
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 februari 2021