Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10384
 
Titel : Bezorgdheid van Beukers verdeelt brandweer in regio
Auteur :
Datering : 19 februari 1998
Beschrijving : IJMOND - Het rapport van de regionale brandweer Midden- en Zuid-Kennemerland houdt de
gemoederen in de IJmond flink bezig. M. Rensen, hoofd preventie van de Beverwijkse
brandweer en een van de opstellers van het rapport Pro Aktie/Preventie neemt afstand
van bepaalde uitlatingen van de Castricumse commandant W. Beukers. Volgens Rensen
dreigt er in de IJmond geen acuut gevaar.

In een interview met Dagblad Kennemerland verklapte een bezorgde Beukers de
uitkomsten van het rapport, dat officieel pas in maart aan de burgemeesters wordt
voorgelegd. De wet schrijft voor dat gebouwen een gebruiksvergunning moeten
aanvragen, die de brandweer na een veiligheidscontrole kan verlenen. Door een gebrek
aan professionele krachten zou deze taak niet goed uitgevoerd kunnen worden,
waarschuwde Beukers. Dit betekent dat er een onveilige situatie ontstaat. Veel
gebouwen moeten nog gecontroleerd worden.
De Beverwijkse burgemeester M. Berndsen reageerde boos op het 'lekken' van het
rapport en noemde de waarschuwing van Beukers 'ongenuanceerd'. Volgens haar verschilt
de situatie van gemeente tot gemeente. ,,In Beverwijk is geen reden tot
bezorgdheid'', verkondigde de burgemeester. Haar Castricumse collega J. Schouwenaar
zou volgens welingelichte kringen ook niet blij zijn met de uitlatingen. Hij zou
Beukers verboden hebben hier verder nog iets over te zeggen.

Inhaalslag

Rensen voelt eveneens de behoefte om Beukers' waarschuwing te nuanceren. ,,Ik
bestrijd dat er een tekort is. Een tekort dat tot een gevaarlijke situatie leidt'',
zegt hij. ,,Wij adviseren het dagelijks bestuur van de regionale brandweer (dat zijn
de burgemeesters) via het rapport om gebruiksvergunningen te verlenen en te
controleren. Er moet inderdaad een inhaalslag worden gepleegd en daar zijn
beroepskrachten voor nodig. Niet direct echter, niet nu, maar in de loop der tijd.''
,,Wij zijn al 2 jaar bezig met het maken van een inventarisatie wat er nog kan
verbeteren'', vervolgt hij. ,,Het rapport is een onderbouwing van ons advies. Daarmee
leggen we uit dat er een grote hoeveelheid werk voor ons ligt. Wat onze
tekortkomingen zijn en hoe wij in de regio daarop in moeten springen.''
De Heemskerkse brandweerlieden reageren milder op de bezorgdheid van Beukers. ,,Het
rapport had misschien beter nog niet naar buiten kunnen komen'', verklaart
W. van Tunen, woordvoerder omdat de commandant en diens plaatsvervanger afwezig zijn.
,,Maar in de strekking van het verhaal kunnen we ons wel vinden. Er moeten meer
professionele krachten komen.''
Beukers vindt dat de gemeentebesturen geld beschikbaar moeten stellen om die
onveilige situatie ongedaan te maken. In Uitgeest wordt daar zeker over nagedacht,
meldt wethouder B. Verheijde. ,,Wij denken erover om in de begroting van 1999 extra
middelen beschikbaar te stellen, die ook voor preventieve controle aangewend kunnen
worden'', legt hij uit. Op de waarschuwing van Beukers reageren vindt hij lastig.
,,Ik kan zijn opmerkingen niet helemaal plaatsen. Kijkt hij alleen naar het lokale
korps of naar de hele regio. Maar in ieder geval hebben gemeenten een
verantwoordelijkheid, dat klopt.''
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : IJmond
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Brandweer
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-2-44
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 februari 2021