Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10383]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10383
 
Titel : 'Brandveiligheid in Beverwijk gegarandeerd'
Auteur :
Datering : 18 februari 1998
Beschrijving : BEVERWIJK - De Beverwijkse burgemeester M. Berndsen neemt nadrukkelijk afstand van de
uitlatingen die de Castricumse brandweercommandant W. Beukers deze week deed. Hij
verkondigde dat de brandveiligheid in Midden- en Zuid-Kennemerland ernstig onder druk
staat doordat de brandweer over veel te weinig professionele krachten beschikt. Een
en ander zou blijken uit een rapport dat nog niet gepubliceerd is.
In het rapport Pro Actie/Preventie dat door de regionale brandweer Midden- en
Zuid-Kennemerland is gemaakt, wordt gesteld dat gemeenten meer geld moeten vrijmaken
voor versterking van de korpsen. Met name preventie is op dit moment in veel
gemeenten het stiefkind omdat deze taak niet door vrijwilligers vervuld kan worden.
,,Ik vind de uitlatingen van Beukers vrij ongenuanceerd en dat zal ook uit het rapport
blijken'', laat Berndsen weten. ,,De situatie verschilt van gemeente tot
gemeente. In Beverwijk is geen enkele reden tot bezorgdheid.'' Beukers had met name
aangegeven dat de brandweer onvoldoende toekomt aan controleren van de
brandveiligheid van gebouwen.
Berndsen: ,,Ik durf te stellen dat wij dat in Beverwijk wel degelijk goed doen. Onze
brandweer beschikt over een speciale preventie-officier en zelfs ook nog een
reserve-preventie-officier. Natuurlijk zouden ook wij wat meer capaciteit kunnen
gebruiken, maar het is in Beverwijk beslist niet zo dat de veiligheid in gevaar is.''
Pas als alle betrokken burgemeesters het gezien hebben, wordt het betreffende rapport
openbaar gemaakt. Dit duurt zeker nog tot eind maart.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Beverwijk
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Brandweer
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-2-43
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 februari 2021