Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10346
 
Titel : Castricum moet ook broekriem aanhalen
Auteur :
Datering : 08 februari 1983
Beschrijving : CASTRICUM - De omvang van de subsidie aan de VVV van Castricum moet geleidelijk
worden beperkt. Onderzocht zal worden of privatisering van het zwembad de Witte Brug
mogelijk is. Ook gehele of gedeeltelijke sluiting van het bad wordt overwogen. Tevens
wordt de mogelijkheid besproken om voor bepaalde verrichtingen door de brandweer
vergoedingen te berekenen. Onderzocht moet worden wat de gevolgen zijn als het
dorpshuis 'De Kern' wordt afgestoten.Dit zijn enkele van de door het college van
B en W voorgestelde ombuigingspunten. De gemeenteraad gaat zich het komend half jaar
bezig houden met een ombuigingsprogramma, dat een extra bezuiniging voor 1984 en
later met zich mee moet brengen.
Het college heeft de ombuigingspunten opgesteld, die in de diverse commissies van
februari tot juni aan de orde zullen komen. In juni moet de raad tenslotte
definitieve besluiten nemen over de te nemen ombuigingen.

Tijdens de begrotingsvergadering van vorig jaar is bepaald dat voorstellen moeten
worden gedaan om per jaar structureel f 175.000,- te bezuinigen. Nu de
rijksuitkeringen zijn verminderd zal dit bedrag zelfs nog hoger liggen. Als
financiƫle grens voor de operatie is bepaald dat het beroep op het fonds voor
meerjarenlasten beperkt blijft tot wat in de meerjarenbegroting 1983-1987 staat
aangegeven.

Informatie

Van december tot februari is zoveel mogelijk basis-informatie over de
ombuigingspunten verzameld. In de commissievergaderingen van deze week wordt deze
informatie getoetst en eventueel aangevuld. In april en mei volgt overleg en
inspraak, waarna de voorstellen in de commissievergaderingen van juni worden behandeld.
Naast de hierboven genoemde ombuigingspunten wordt als bezuiniging aangegeven de
vermindering van personeelslasten gemeentelijk apparaat via natuurlijke afvloeiing
met 6 personen. Verder wordt gesproken over het afstoten van onderhoud van
sportaccommodaties door zelfwerkzaamheid en privatisering en over de
gebruiksvergoedingen voor sportaccommodaties.
Ook de sociaal-culturele sector zal niet aan ombuigingen kunnen ontsnappen. Met name
de uitgaven voor de bibliotheek, de muziekschool, het Creativiteitscentrum, de
Culturele Werkgroep, de peuterspeelzalen en de Gemeenschapsraad worden kritisch onder
de loep genomen. Op het gebied van onderwijs wordt gesproken over de vermindering van
uitgaven aan de onderwijsbegeleidingsdienst en de vermindering van uitgaven voor het
vakonderwijs. Ook schoolzwemmen komt hierbij aan de orde.
Als verdere ombuigingspunten worden nog aangegeven apparatuur van gemeentewerken en
het gasverbruik. Energiebesparende maatregelen en energiebewuster stoken hebben
mogelijk een gunstig effect op de ramingen van 1983 en 1984.

De ombuigingspunten zijn getoetst aan een aantal aspecten van de zogenaamde
'checklist'. Deze lijst bevat bestuurlijke (beleidsvisie), sociale (werkgelegenheid)
en financiƫle (prognose 1984) aspecten. De informatie over de ombuigingspunten is
hierdoor op uniforme wijze opgebouwd. De procedure voor de aanpak van de
ombuigingsoperatie en de opstelling van het investeringsprogramma voor 1984 moeten
overigens gelijktijdig verlopen. Op die wijze wordt het afwegings- en keuzeproces
verbreed, aldus het college.
-9

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De Castricumse brandweer, binnenkort betalen voor bepaalde hulp?
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Brandweer
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 4-2-6
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 februari 2021