Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10309]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10309
 
Titel : Nieuwbouwplan Boogaert moet zorg 'buiten muren' verbeteren
Auteur :
Datering : 18 oktober 2001
Beschrijving : CASTRICUM - Het herinrichtingsplan dat de Stichting Zorgcentrum Castricum in
samenwerking met Woningbouwvereniging Castricum ontwikkelde ter vervanging van
de vrijstaande aanleunwoningen van zorgcentrum De Boogaert, is op enkele belangrijke
punten herzien. De belangrijkste wijziging is dat nu een huisartsenpraktijk in het
plan is opgenomen.

De huidige huisjes voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Ze zijn te klein en
te slecht uitgerust om goede zorg te kunnen bieden. Op 26 juni werd het 1e plan
voor de herinrichting gepresenteerd aan de gemeenteraad. De welstandscommissie boog
zich ook over dit ontwerp en kwam met enkele op- en aanmerkingen, waarna de
Woningbouwvereniging Castricum samen met de architect en de welstandscommissie rond
de tafel ging zitten.
,,Op 10 oktober heeft de Castricumse raad zich over het nieuwe plan gebogen'', zo
zegt D. Tromp van Woningbouwvereniging Castricum. ,,Wij verwachten over 2 weken een
uitspraak, waarna we zo snel mogelijk met de planuitwerking hopen te beginnen. Toch
duurt het nog zeker 2 jaar voor er met de bouw begonnen kan worden. En dat is dan nog
een voorzichtige prognose'', benadrukt Tromp.
Een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het aanvankelijke
herinrichtingsplan is dat nu ook ruimte opengelaten is voor een artsenpraktijk. ,,In
Castricum is dringend behoefte aan een extra huisartsenpraktijk'', weet Tromp.
,,Vandaar dat wij er voor pleiten een nieuwe praktijk op het terrein van De Boogaert
te installeren, zodat de bewoners hun arts straks om de hoek hebben. Op die manier
kun je ouderen een goede combinatie bieden van wonen, zorg en welzijn, waardoor ze
langer zelfstandig kunnen blijven wonen.''
Dit betekent overigens niet dat er een extra arts in Castricum actief wordt, maar dat
één van de artsen van locatie verandert. Of in deze praktijk ook nog andere
gezondheidsvoorzieningen worden opgenomen zoals fysiotherapie en dergelijke, is nog
niet duidelijk, maar wordt zeker niet uitgesloten.
De overige wijzigingen in het plan hebben betrekking op het totaal aantal woningen en
op de ligging ervan. ,,De kracht van het huidige nieuwbouwplan is dat we de woningen
beter laten aansluiten bij het zorgcentrum, zodat de zorg 'buiten de muren' beter
geregeld kan worden. Ook willen we de woningen ruimer en praktischer van opzet
maken.''
Het schetsplan behelst nu een 2 verdiepingen tellend pand met aan de voorzijde een
hoger accent. ,,In totaal willen we 75 woningen realiseren'', aldus Tromp. In het
oorspronkelijke plan was nog sprake van 78 woningen. Van die 75 woningen komen er
40 op de benedenverdieping en 22 op de 1e verdieping.
Een hoger gedeelte aan de Cieweg moet het hele pand afbakenen en geldt tegelijkertijd
als blikvanger. In dit gedeelte komen nog eens 13 appartementen.
Tromp: ,,De bedoeling is dat het vele groen op het terrein behouden blijft, omdat we
nu 2 woonlagen creëren. Een groot binnenplein op de benedenverdieping moet dienst
gaan doen als openbare ruimte waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De vrijstaande aanleunwoningen van woonzorgcentrum De Boogaert voldoen niet meer aan
de eisen van deze tijd.

Foto Ronald Goedheer
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Boogaert, de
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : De Boogaert
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-12-22
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 25 september 2020