Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10307]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10307
 
Titel : Presentatie Samenwerking Woningbouwvereniging Castricum en de Santmark/de Boogaert Zorgcentrum
Castricum
Auteur :
Datering : 26 juni 2001
Beschrijving : Publicatie
van Woningbouwvereniging Castricum en Zorgcentrum Castricum
Presentatie Samenwerking
Wonen en zorg op Maat
naast de Boogaert
bestaande uit 78 woningen
en kantoor Woningbouwvereniging
26 juni 2001

- 2 -

DOEL VAN VANAVOND

informeren over de samenwerking en de plannen tussen de beide
besturen

doelstellingen Woningbouwvereniging en Zorgcentrum, door de
heren H.J. Tromp, directeur Woningbouwvereniging en
L.L.A.M. de Waal, directeur Zorgcentrum

bestaande woningsituatie voor senioren

woningaanbod in voorlopig ontwerp

presentatie Voorlopig Ontwerp van ZONDAG architecten, door de
heren A.J. Wilbrink en H. Overdiep

- 3 -

Doelstellingen

Voorzien in woonbehoefte
aandachtsgroepen van
beleid, hiertoe behoren
nadrukkelijk ook senioren

Bieden van op maat
gesneden wonen en zorg
met aanvullende voorzieningen

Te bereiken door:

het bouwen en verwerven
van woningen

het beheren van woningen
die aan de wensen van
senioren voldoen.

Zonder winstoogmerk
verlenen en bevorderen van
een goede huisvesting,
verzorging, begeleiding,
verpleging en behandeling
van senioren

Ontwikkelen van
flankerende
beleidsactiviteiten voor
senioren

Al datgene wat daarmee
rechtstreeks verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan
zijn.

- 4 -

Waarom samenwerking?

Door vergrijzing is de vraag naar seniorenwoningen groot.

De vraag overtreft het aanbod en op de lange termijn zal de vraag nog groter
worden.

Eind 2000 was bijna 30% van de Castricumse bevolking ouder dan 55 jaar
(17% boven de 65 jaar) en kan als zodanig een beroep doen op een
seniorenwoning. De komende jaren zal dit aantal sterk toenemen.

- 5 -

Bestaande woningsituatie senioren.

Zorgcentrum Castricum
8 zorgwoningen (1969)
70 zorgwoningen (1979)
40 seniorenwoningen (1994)
22 seniorenwoningen (2000)
Tot: 140 woningen
-------------------

Woningbouwvereniging:
Aandeel seniorenwoningen in de totale voorraad (1729) is gering
200 woningen worden gelabeld als seniorenwoningen, waaronder de
28 woningen naast ''de Boogaert''

De 28 woningen dateren uit 1963, zijn klein met sobere voorzieningen en
voldoen niet meer aan de hedendaagse normen.

CONCLUSIE:

SLOPEN EN VERVANGENDE NIEUWBOUW.

- 6 -

Redenen om samen te werken

de Woningbouwvereniging en het Zorgcentrum willen wonen
en zorg integreren

de Woningbouwvereniging vindt nu de tijd rijp om de 28
woningen te slopen en nieuw te bouwen

het in gezamenlijkheid realiseren van seniorenwoningen op
het terrein naast ''de Boogaert'' zodat wonen en zorg op maat
kan plaatsvinden

invulling geven aan een unieke plek door middel van een uniek
project

voldoen aan de grote vraag naar seniorenwoningen

twee plaatselijke, sociaal maatschappelijke instellingen, ieder
met een ruime ervaring en kennis op het gebied van wonen,
zorg- en dienstverlening.

- 7 -

Opdrachtgever
Mede ontwikkelen
Ontwikkelen
Zorg- en dienstverlening
o.a.:
Extramurale zorg
Bouwen
Alarmering en opvolging
Tijdelijke opvang
Beheren
Vervangende
verpleegthuiszorg
Warme maaltijd voorziening
Exploiteren
Dagverzorging
Open inloop
Kapper, winkel etc.
Administratieve hulp

- 8 -

Voor wie bouwen wij

Voor senioren die zolang mogelijk zelfstandig willen wonen

Voor senioren die naast het wonen, de veiligheid en de
mogelijkheden van zorg op maat zoeken

Voor mensen die afhankelijk zijn van zorg, hulp en
voorzieningen in de directe omgeving

- 9 -

De opdracht vanuit beide besturen

leidde in oktober 1999 tot een visiepresentatie door 4 bureaus

na deze presentaties is unaniem gekozen voor de visie van ZONDAG
architecten uit Groningen, welke het meeste aansprak door o.a. de
volgende punten.

Realisatie van een groot aantal seniorenwoningen met een koppeling
aan ''de Boogaert''

Door de gekozen opzet zal het open karakter van het terrein
gehandhaafd blijven

Het project omvat huur- en koopwoningen

Het innovatieve karakter van het plan sprak het meest tot onze
verbeelding.

- 10 -

BEOOGD BOUWPROGRAMMA
-----------------------

78 WONINGEN

waarvan:

13 in de KOOPSECTOR

65 in de HUURSECTOR verdeeld in:

42 SOCIALE SECTOR

23 VRIJE SECTOR

Kantoor Woningbouwvereniging

- 11 -

Wat wordt met dit plan bereikt

UITBREIDING van het AANBOD aan
SENIORENWONINGEN

MEERWAARDE in WONEN en DIENSTVERLENING

SCHEIDING van WONEN en ZORG

DOORSTROMING ten gunste van STARTERS
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Publicatie
Rubriek : De Boogaert
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-12-20
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 23 september 2020