Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10302]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10302
 
Titel : Verzorgingshuizen in regio en Thuiszorg samen verder
Auteur :
Datering : 20 juni 1996
Beschrijving : IJMOND - De verzorgingshuizen Westerheem, Huis ter Wijck, Lommerlust, Sint Agnes,
de Boogaert/de Santmark en Geesterheem hebben met Thuiszorg IJmond een officiŽle
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op deze manier willen de instellingen beter
inspelen op de wensen van de klant en op het veranderde overheidsbeleid.

De verzorgingshuizen en Thuiszorg IJmond zijn de afgelopen jaren al steeds
intensiever gaan samenwerken. Deze organisaties leveren op dit moment allemaal een
onderdeel van de 'producten' verzorging en verpleging. De vragen om zorg van de
klanten worden echter steeds ingewikkelder, terwijl het beschikbare geld vanuit de
overheid steeds minder wordt.
De klanten, in dit geval vooral ouderen, worden op hun beurt steeds mondiger. Door
het veranderde overheidsbeleid krijgen zij steeds meer keuze. Zo is het monopolie van
de thuiszorg doorbroken, nu er ook particuliere bureaus voor thuiszorg gekomen zijn.
Met een intensievere samenwerking willen de verzorgingshuizen en Thuiszorg IJmond
daarop inspelen.
Het is de bedoeling dat de zorg van de verzorgingshuizen en Thuiszorg IJmond elkaar
zodanig aanvullen dat er geen gaten meer vallen in het aanbod van de hulpverlening.
De afgelopen jaren hebben de instellingen daar al aangewerkt. Door het sluiten van de
overeenkomst geven de betrokken instellingen nu aan dat de contacten niet langer
vrijblijvend zijn.

Het is de bedoeling dat ook de overige verzorgingshuizen en verpleeghuizen in de
IJmond zich bij het samenwerkingsverband aansluiten. Inmiddels heeft verpleeghuis
Heemswijk aangegeven ook mee te willen doen.

Klanten

Op de langere termijn willen de 'partners in de zorg' nog beter de zorgvraag van hun
klanten leren kennen en daarvoor bijpassende producten ontwikkelen. ,,Een
marketingonderzoek kan uitwijzen welke richting we uitmoeten'', aldus directeur
C. Jansen van Thuiszorg IJmond. Op korte termijn moeten er vooral knelpunten opgelost
worden. Ook denkt Jansen aan het ontwikkelen van zorgabonnementen, een ontwikkeling
van een kwaliteitsbeleid, gezamenlijke aanpak van alarmering en klachtenbehandeling.
Voor de bewoners van de verzorgingshuizen en de klanten van de Thuiszorg verandert er
vrijwel niets. In de loop der jaren werd de samenwerking al steeds intensiever.
Voorbeelden zijn de ambulante zorg van Thuiszorg IJmond die Huis ter Wijck als
thuisbasis heeft, de afspraken over zorgverlening in aanleunwoningen en de
dagverzorgingsprojecten in diverse verzorgingshuizen.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Sint Agnes in Heemskerk is een van de tehuizen die nauw samen gaat werken met de
thuiszorg.

Foto Ronald Goedheer
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : IJmond
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : De Boogaert
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-12-15
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 21 september 2020