Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10297]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10297
 
Titel : Verzorgingshuizen in Castricum stellen toekomst veilig met fusie
Auteur :
Datering : 25 september 1993
Beschrijving : CASTRICUM - Eens waren de verzorgingshuizen De Boogaert en De Santmark water en vuur.
Nu werken de beide Castricumse onstellingen aan een juridische samenwerking, een
ander woord voor fusie. De Boogaert en De Santmark wapenen zich tegen het dreigende
onheil van bezuinigingen op de bejaardenoorden. Ze zien in de fusie tegelijk
mogelijkheden om de zorg voor de eigen bewoners uit te bouwen tot de zorg voor
zelfstandig wonende ouderen buiten hun muren.

De besturen van de Castricumse verzorgingshuizen De Boogaert en De Santmark hebben
een intentieverklaring ondertekend om de mogelijkheden te onderzoeken van een formele
samenwerking. In de uiterste vorm betekent dit op termijn een fusie. Dat wil zeggen
één bestuur en één management voor beide tehuizen. Het is niet gezegd dat De Boogaert
en De Santmark in één gebouw samengevoegd worden, aldus voorzitter
M. Postelmans-Blankemeijer van het verzorgingshuis De Santmark. Dat is niet aan de
orde, verzekert zij.
De 2 instellingen hebben besloten de krachten te bundelen, onder meer om zich te
wapenen tegen de bezuinigingen op de bejaardenoorden. Deze week werd bekend dat in
Noord-Holland 39 tehuizen moeten sluiten. De Boogaert en De Santmark ontspringen deze
dans, maar helemaal veilig voelen de besturen zich niet. Het recent opgeknapte
De Boogaert is voor het goede te klein. De Santmark voldoet niet aan de criteria die
gelden voor het gebouw. De bewoners zijn gehuisvest in te kleine kamers.

Zelfstandig

Met de beoogde nauwere samenwerking zegt Postelmans vooral in te spelen op de
beleidslijn van minister d'Ancona. De minister wil korten op de bejaardenoorden ten
gunste van de verpleeghuizen en de thuishulp. De opvatting is dat ouderen langer
zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat houdt in dat er meer behoefte komt aan de extra
murale zorg, de hulp aan de ouderen die buiten de muren van een tehuis wonen.
De Boogaert en De Santmark willen, net als nu al gebeurt bij de bewoners van de
aanleunwoningen, nadrukkelijk een rol spelen in deze extra murale zorg, aldus
Postelmans.
Postelmans schetst een toekomstig beeld van de Castricumse bejaardenhuizen als
zorgcentra die hun dienstverlening meer dan nu naar buiten richten. Te denken valt
aan de opzet van alarmeringssystemen voor zelfstandig wonende ouderen, de opvang van
demente of zieke ouderen of het geven van stervensbegeleiding ook aan de ouderen
buiten de instelling. ,,Wij willen daarin een taak hebben. Wij denken dat wij daar
deskundig in zijn. De samenwerking is daarbij van belang. Dat geeft een meerwaarde.
Wij kunnen elkaar aanvullen bij het opzetten van de extra dienstverlening. Samen
staan de 2 instellingen sterker dan alleen.''

Ouderenbeleid

Volgens voorzitter G. Schoenmakers van De Boogaert streven de instellingen, mede
inspelend op de maatschappelijke ontwikkelingen, naar een gezamenlijk ouderenbeleid
in Castricum. Nu zijn beide organisaties al actief op dit gebied, bijvoorbeeld met de
maaltijdverstrekking, maar er is nog uitbreiding mogelijk van de zorg. De
samenwerking betekent wat betreft De Boogaert een verbetering van de kwaliteit en een
verlaging van de kosten. Schoenmakers wil een fusie tot een organisatie met 2 huizen
niet uit de weg gaan. Maar voor het zover is, zijn nog veel stappen te nemen. ,,Het
streven is voorlopig een vaste samenwerking met ingang van januari 1995.''

Met de intentieverklaring zijn de oude tegenstellingen tussen de katholieke
De Boogaert en de neutrale De Santmark voorgoed uit de wereld. ,,Die tweestrijd leeft
al lang niet meer'', verzekert Postelmans. ,,Ook bij de toewijzing wordt niet meer
gekeken naar de achtergrond van de mensen. Bovendien is er al enige tijd een zekere
samenwerking. De 2 verzorgingshuizen doen samen hun inkopen en hebben een
gezamenlijke regeling voor het wasgoed.'' De bewoners en het personeel is al
ingelicht over de plannen. Alles gaat in volle harmonie. Het onderzoek naar de
nauwere samenwerking of zelfs fusie wordt uitbesteed aan een adviesbureau.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De Bogaert is nog onlangs gemoderniseerd, maar in feite te klein.

Origineel van de zwart wit foto.

KEES BLOKKER FOTOJOURNALIST
KEES DELFSWEG 91 - 1942 EV BEVERWIJK
TEL.: 02510-13223, B.G.G. 023-377322.
AUTOTEL.: 06-52136364, KvK HAARLEM nr. 55213
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : De Boogaert
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-12-10
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 21 september 2020