Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10294]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10294
 
Titel : Reductie van 84 naar 65 bedden

Nieuwbouw bejaardencentrum De Boogaert in april van start
Auteur :
Datering : 16 maart 1990
Beschrijving : CASTRICUM - Met de nodige feestelijkheden zal op vrijdag 20 april de 1e paal de grond
ingaan voor de nieuwe vleugel van het Castricumse bejaardencentrum De Boogaert. Begin
1991 moet deze nieuwe vleugel in gebruik genomen worden waarna onmiddellijk een begin
gemaakt wordt met de verbouwing van het reeds bestaande deel van het centrum. Alle
kamers worden uitgebroken en 2 aan 2 samengevoegd, zodat de bewoners over het dubbele
vloeroppervlak kunnen beschikken. Half 1991 dienen alle bouwwerkzaamheden afgerond te
zijn.

De plannen voor deze grootscheepse verbouwing bestaan reeds sinds 1984. Door
ingrijpende wijzigingen in het provinciaal en landelijk beleid ten aanzien van
ouderenhuisvesting ging er veel tijd overheen voordat het een en ander concreet kon
worden. De Boogaert is één van de eerste huizen in Noord-Holland die de toestemming
tot verbouwing binnen heeft.

Door de van bovenaf opgelegde beddenreductie moet het aantal verzorgingsplaatsen in
het Castricumse tehuis terug van 84 naar 65. Dit zal worden gerealiseerd door de
huidige 84 kamers in het huis, dat uit de zestiger jaren dateert, uit te breken en te
verbouwen tot 42 dubbel zo grote kamers, die beter aan de eisen van deze tijd
voldoen. Hierdoor zal iedere bewoner in de nieuwe kamer de beschikking krijgen over
zijn eigen sanitaire voorzieningen.

Vier woonlagen

Aan het centrum vast, aan de voorzijde, zal een nieuwe vleugel gebouwd worden die
23 kamers omvat. Deze vleugel krijgt dezelfde hoogte (4 woonlagen) als het huidige
gebouw.

Bij de renovatie van het huis zal ook de nu nog provisorisch gehuisveste dagopvang
voor thuiswonende ouderen een beter onderkomen krijgen. De huidige ruimte wordt
vergroot en krijgt een eigen ingang aan de Dr. de Jonghweg. De dagopvang zal vanaf
dat moment geheel los van de Boogaert functioneren en geleid worden door medewerkers
van de Stichting Thuishulp IJmond.

Voor de bewoners van De Boogaert zullen de gevolgen van de verbouwingswerkzaamheden
tot het uiterste beperkt worden. Om dat te bereiken, wordt eerst de nieuwbouw
gerealiseerd en zal, voordat men aan de verbouwing van het bestaande deel begint, een
noodvoorziening gebouwd worden op het grasveld aan de Dr. de Jonghweg. De term
noodvoorziening is eigenlijk niet op zijn plaats,'' meent directrice mevr. W.Kotkamp.
,,Want ook in dit tijdelijke gebouw zullen alle noodzakelijke voorzieningen aanwezig
zijn.''

Opnamestop

Hoewel het aantal kamers in De Boogaert vermindert, zullen géén bewoners op straat
komen te staan. Al sinds november 1989 geldt een opnamestop. Doordat een aantal
bewoners onlangs naar de nieuwe verpleeghuisdependance van Heemswijk in Heemskerk
verhuisde, zijn tot nu toe 10 bedden vrijgekomen. Het bestuur van De Boogaert is er
daarom van overtuigd dat de beddenreductie pijnloos zal verlopen. Ook de
personeelsinkrimping die noodgedwongen met de reductie gepaard gaat, zal op
soortgelijke wijze worden opgevangen. Sinds enige tijd wordt alleen nog personeel op
tijdelijke basis aangenomen en wordt ten dele gewerkt met oproepkrachten. Ontslagen
zullen er daardoor niet vallen.
De 1e paal voor de vernieuwbouw zal op 20 april geslagen worden door mevrouw
M.E. Veldt-van Beers, oud-wijkverpleegkundige en sinds enkele jaren bestuurslid van
De Boogaert.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Directrice mevrouw Kotkamp voor de tekening van de vernieuwbouw van de Boogaerd.

(Foto Kees Bloker)

Origineel van de zwart wit foto

KEES BLOKKER FOTOJOURNALIST
KEES DELFSWEG 91 - 1942 EV BEVERWIJK
TEL.: 02510-13223, B.G.G. 023-377322.
AUTOTEL.: 06-52136364, KvK HAARLEM nr. 55213
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Boogaert, de
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : De Boogaert
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-12-7
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 september 2020