Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10293]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10293
 
Titel : Zilveren Boogaert begint in maart 1990 met verbouwing

'Er is veel veranderd in onze ouderenzorg'
Auteur :
Datering : 28 september 1989
Beschrijving : CASTRICUM - ,,Er is veel veranderd in 25 jaar. We begonnen met 10 medewerkers en
hadden daar genoeg aan. Nu hebben we er 44, onder wie een aantal parttimers en nog
komen we handen te kort. Onze eerste bouwtekeningen werden afgekeurd omdat de kamers
te groot waren, nu gaan we het formaat van alle kamers verdubbelen om aan de huidige
normen te kunnen voldoen. En dat alles heeft natuurlijk direct te maken met de
verandering in de ideeën over ouderenzorg.''

Aan het woord is mevrouw W. Kotkamp-Koggel, sinds ruim 8 jaar directrice van
bejaardentehuis De Boogaert in Castricum. Deze week viert het huis zijn 25-jarig
bestaan. Een week vol festiviteiten, die afgelopen zondag begon met een oecumenische
dienst en morgen afgesloten zal worden met een cabaret door de personeelsleden. Een
boottocht, een diner, een receptie en een kienavond waren de andere ingrediënten van
de feestweek.

Voorbereidingen

Op 24 september was het precies 25 jaar geleden dat De Boogaert officieel geopend
werd. Daaraan was echter een zeer lange periode van voorbereidingen voorafgegaan.
Reeds in 1953 werd de 1e vergadering gehouden door het bestuur van de Pancratiuskerk.
,,Het was de tijd waarin vele bejaardenhuizen ontstonden. In Castricum hadden we tot
op dat moment alleen het oude mannen- en vrouwenhuis en het kerkbestuur was terecht
van mening dat ouderen recht hadden op een meer aan de tijd aangepaste voorziening.''

Soepel verliep het allemaal niet in die begintijd. Pas in 1955 werd de stichtingsakte
opgesteld en kon men officieel van start. De gemeente Castricum stelde een renteloos
krediet van f 3500,- beschikbaar. ,,Een bedrag dat we nooit gebruikt hebben'', merkt
mevrouw Kotkamp glimlachend op.
Bouwtekeningen werden gemaakt, maar door de provincie afgekeurd. De kamers waren te
groot en alles moest een stuk kleiner en simpeler. Het duurde daardoor nog tot 1962
voordat de 1e spade de grond in kon. Op 24 september 1964 kon het huis met de nodige
feestelijkheden geopend worden.

,,De mensen die in het huis kwamen wonen waren allemaal vrij jong en gezond'',
vertelt mevrouw Kotkamp. ,,Dat was ook een voorwaarde. Voor f 385,- per maand kon men
wonen en eten. Verzorging was er in die tijd echter niet bij.'' Slechts één van de
huidige bewoners heeft die eerste tijd nog meegemaakt. Zij kwam in mei 1964 in het
huis wonen en is er sindsdien nooit meer weggegaan. Ook 2 bestuursleden van het
1e uur, de heren J.H. Scholten en J.W. Schouten, nu zelf allebei tachtigers, zijn nog
steeds actief.

Veranderingen

Vijf verschillende directies zag het huis aan zich voorbij trekken. ,,En ook daaraan
lees je de veranderingen in huis af'', meent mevrouw Kotkamp. ,,De eerste directrice
was een bejaardenverzorgster, die in het huis woonde. Zij was eigenlijk vooral een
soort moeder van het gezin. Een hoofdverpleegkundige was er nog helemaal niet. Die
kwam pas in 1981. En ook een ziekenverzorgster was de eerste jaren niet aanwezig.''
Zelf begon mevrouw Kotkamp in 1981 als hoofdverpleegkundige; ze werd 2 jaar later tot
directrice benoemd. ,,Mijn huidige taak is er vooral een van management en
coördinatie. Heel iets anders dus dan wat de eerste directrice deed.''
Deze taakverschuiving hangt nauw samen met de veranderde opvattingen over
ouderenzorg. Mensen blijven langer thuis wonen en worden pas in een bejaardentehuis
opgenomen als zij zeer zorgbehoevend zijn. ,,Dat legt een zware claim op onze
personeelsleden. Zelfs al hebben we nu 3 keer zoveel personeel als 25 jaar geleden,
dan nog komen we mensen te kort. Ik merk vooral de laatste tijd dat het allemaal te
zwaar wordt. Er ontstaat ziekteverzuim louter door overbelasting van de medewerkers.
Men voelt zich schuldig dat men niet alles kan doen wat men zou willen doen.''

Enerzijds is deze taakverzwaring ontstaan door de grotere zorgbehoefte van de
bewoners, anderzijds heeft ook de taakuitbreiding van De Boogaert ermee te maken.
Sinds een aantal jaren vervult het huis ook voor de oudere buurtbewoners een
belangrijke taak. Men kan er komen eten, er zijn contacten gelegd met de plaatselijke
wijk- en gezinsverzorging en er werd een project dagverzorging gestart. ,,Je kunt
natuurlijk als tehuis vanaf de zijlijn toekijken hoe de zaken zich ontwikkelen, maar
je kunt ook zelf het voortouw nemen en een activerende rol vervullen'', verklaart
voorzitter B. Schoenmaker het beleid van het huis.
Wat dit betekent voor de toekomst kan hij niet aangeven. ,,Er is binnen de
ouderenzorg, zowel op financieel als op beleidsmatig terrein, enorm veel in beweging.
Het is op dit moment moeilijk in te schatten waar dat naar toe voert. Vijfentwintig
jaar geleden waren onze getekende kamers te groot, nu moeten we ze vergroten om aan
de norm te kunnen voldoen.''

Verbouwing

Ook dat verbouwingsproject heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Al een paar jaar
is het Boogaert-bestuur met de provincie in onderhandeling. ,,Er begint nu schot in
te komen'', aldus Schoenmaker. ,We hopen op 1 maart te kunnen beginnen met de
nieuwbouwvleugel die naast het huidige gebouw komt te staan. Als die klaar is, gaan
we alle bestaande kamers uitbreken om zo van iedere 2 kamers één enkele te maken. We
gaan daardoor terug van 84 kamers naar 65, maar het wonen in die vertrekken zal er
een stuk comfortabeler op worden. In juli 1991 hopen we de complete verbouwing achter
de rug te hebben.''

(Vandaag houdt De Boogaert vanaf 16.00 uur een jubileumreceptie voor alle
belangstellenden)

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Directrice Kotkamp in het jubilerende De Boogaert

(Foto Henk Honing)

Origineel van de zwart wit foto

FOTO HENK HONING BV
jan van kuikweg 64
1962 WE heemskerk
Holland
tel.: 02510-47000
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Boogaert, de
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : De Boogaert
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-12-6
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 september 2020