Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10289]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10289
 
Titel : Na fikse opknapbeurt

Tuinhuisje van Kapitein Rommel weer in gebruik
Auteur :
Datering : 26 mei 1986
Beschrijving : CASTRICUM - Tijdens een geanimeerde bijeenkomst van genodigden en bewoners werd
vrijdag in bejaardencentrum De Boogaert te Castricum officieel het geheel opgeknapte
'tuinhuisje van kapitein Rommel' overgedragen. Na jarenlang in een loods van de
dienst Gemeentewerken te hebben staan wegrotten, zette een 5-tal Castricumse
aannemers er een half jaar geleden de schouders onder. Met vereende krachten wisten
zij het meer dan 100 jaar oude prieeltje geheel in oude glorie te herstellen.
Personeel van De Boogaert zorgde voor een fraaie tuinaanleg eromheen, zodat de
bewoners van het centrum deze zomer in hun eigen prieeltje van de zon zullen kunnen
genieten.
De weduwe van Kapitein Rommel verrichtte de openingshandeling. Zij knipte het roze
lint door, dat de toegang symbolisch afsloot. ,,Het huisje is nog nooit zo mooi
geweest, verzuchtte zij tevreden. De oudste inwoner van de Boogaert, de 98-jarige
heer Beentjes, mocht daarna samen met haar het huisje inwijden. Hierna volgden
toespraken van burgemeester Schouwenaar, de voorzitter van de Boogaert, de heer Schut
en tenslotte mevr. de Mom als vertegenwoordigster van de bewoners van het centrum.
Allen spraken hun grote tevredenheid uit over het feit, dat het tuinhuisje na vele
perikelen nu toch eindelijk een goede bestemming gekregen heeft, zelfs een rasechte
kapitein (die volgens zichzelf de 'geest van kapitein Rommel', maar volgens
ingewijden een verklede aannemer De Nijs was), maakte zijn opwachting. Het
majorette-korps van Emergo zorgde voor en muzikale aankleding van het geheel.

Populair

Vrijwel iedere Castricummer kent wel de naam van Kapitein Rommel. ,,Mijn man was een
vreselijk populaire figuur hier in het dorp'', vertelt mevrouw Rommel met zichtbaar
plezier. ,,Zijn familie woonde al sinds 1832 in Castricum. Van vader op zoon
bewoonden zij het grote huis aan wat nu de Burg. Mooystraat geworden is. Vóór die
villa stond het tuinhuisje. Zelf ben ik pas na de oorlog naar Castricum gekomen. Toen
was het prieeltje als verhuisd naar de grote achtertuin, die doorliep tot aan de
Stationsweg. Mijn man en ik bewoonden het huis dat verderop in die tuin stond; de
oude oma Rommel bleef in het grote huis''. Kapitein Rommels was al tijdens zijn leven
een legende in Castricum. ,,Hij voer voor de Rotterdamsche Lloyd'', vertelt mevrouw
Rommel. ,,Als hij dan in Castricum terug kwam van zijn reizen, waren alle café's
verlicht. Hij ging dan overal even een glaasje drinken''. Niet alleen de cafés, maar
ook de kinderen kenden de Rommels. Als de kleuters van de bewaarschool gingen
wandelen met hun juf, verzuimden ze nooit even bij het huis van Rommel langs te gaan.
Mevrouw Rommel zorgde dan voor een grote zak snoep en ieder kind kreeg een lekkernij.

Na de dood van de kapitein, in 1959, bleef mevrouw Rommel nog enkele jaren in het
huis wonen. Op den duur werd het onderhoud van de grote tuin en het huis haar echter
te veel en ging zij kleiner wonen. Het huis werd afgebroken en de tuin viel toe aan
de gemeente. Het kleine tuinhuisje bleef staan. Na verloop van tijd werd dit
overgebracht naar de loods van Gemeentewerken. Iedereen was het erover eens dat dit
unieke stukje oud-Castricum een mooi plaatsje verdiende in het dorp, maar niemand
bleek bereid hier het nodige geld en werk in te steken.

Een plan om het prieeltje door werkloze jongeren te laten opknappen liep stuk en zo
verviel het langzaam tot een ruïne. Bejaardencentrum de Boogaert wilde het graag in
zijn tuin plaatsen, maar beschikte niet over de mankracht om het te renoveren. Op dat
moment kwam de aannemerscombinatie Geestbouw, een groep van 5 Castricumse bouwers,
om de hoek kijken. Zij boden aan om, als de Boogaert zelf de materialen betaalde,
gratis het huisje op te knappen. Het resultaat daarvan is thans te bewonderen in de
tuin van De Boogaert.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Mevrouw Rommel knipt het lint door en neemt zo het tuinhuisje van De Boogaert in
gebruik.

Foto Henk Honing.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Boogaert, de
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : De Boogaert
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-12-2
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 september 2020