Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10272
 
Titel : 'Helft aanklachten seksuele intimidatie blijkt ongegrond'
Auteur : Ronald Massaut
Datering : 27 juni 2001
Beschrijving : UTRECHT - ,,Het is moeilijk om aan te geven hoeveel gevallen van seksuele intimidatie
er jaarlijks op scholen voorkomen. Als ik afga op het jaarverslag van de Landelijke
Klachten Commissie, dan hebben zij vorig jaar 160 van deze zaken behandeld. Maar lang
niet alle klachten komen daar terecht en ook alleen maar die uit het openbaar
onderwijs en van gemeentelijke scholen. Dus niet van de christelijke scholen. Wat
daar gebeurt weten wij niet. Zij kennen hun eigen rechtspraak. Het zal dus een
veelvoud zijn. Mijn persoonlijke ervaring is, dat de helft van de klachten van
seksuele intimidatie ongegrond zijn'', zegt Frans Lathouwers, jurist bij de
Algemene Onderwijsbond (AOb) in Utrecht.

Lathouwers staat docenten en medewerkers bij, die voor de commissie moeten
verschijnen in verband met vermeende seksuele intimidatie. In die gevallen, dat de
dader schuldig is, onderschrijft hij de ernst van de zaak, omdat de docent of de
medewerker in een ongelijke machtsverhouding tot de leerling staat. ,,Die situaties
zijn gewoon niet te tolereren. Daar is ook geen discussie over. Maar wat nu wanneer
er helemaal geen sprake is van intimidatie of dat de zaak behoorlijk is opgeblazen.
Als docent kun je voor je leven getekend zijn. Ik ken hem niet, maar de docent op het
Bonhoeffer College is een bevoorrecht mens. Hij wordt met open armen terug ontvangen
op school. Maar wat nu, wanneer je ruzie hebt gehad met collega's, je minder populair
bent, of er toch al roddels over jou de ronde doen? Ook wanneer een aanklacht
ongegrond wordt verklaard, zal er altijd iets blijven hangen. Dan heb je het als
leerkracht zwaar.''
Situaties waarin een docent - zelfs na volledige rehabilitatie - niet meer terug kan
keren op school, zullen er volgens Lathouwers genoeg zijn. ,,In zo'n geval moet je
afscheid van elkaar durven nemen en als school of gemeente ook de financiële
consequenties daarvan moeten dragen. Een docent maakt een lang proces van
beschadiging door. Je moet aan iedereen tot aan je partner aan toe uitleggen, dat
je iets niet gedaan hebt, terwijl je voor de buitenwacht al veroordeeld bent. Je bent
geschorst en dat is niet voor niets, wordt er gedacht en soms hardop gezegd. Als dan
na 3 of 4 maanden de aanklacht ongegrond of gedeeltelijk ongegrond wordt verklaard
ben je al zo ver beschadigd dat er psychisch soms geen weg mee terug is.''

Boos opzet

,,Met de kans dat er boos opzet of misinterpretatie in het spel is, wordt in het
onderwijs vooraf geen rekening gehouden'', gaat Lathouwers verder. ,,'Verkeerd staan'
of 'verkeerd kijken' kan ook worden uitgelegd als seksuele intimidatie. Een school
kent geen vertrouwenspersoon, die mensen tot elkaar brengt of probeert te voorkomen
dat goed bedoelde attentie uitmondt in ongewenste situaties. Zo'n drempel ontbreekt,
waardoor er sneller een 'zaak' is met alle gevolgen van dien.
De jurist bij de Algemene Onderwijsbond vindt dat leerkrachten en ook aanstaande
docenten zich meer rekenschap moeten geven van het feit dat een aanklacht wegens
seksuele intimidatie een 'beroepsrisico' is geworden. ,,In een vak als lichamelijke
opvoeding is de lijn tussen ongewenste aanraking en onbedoeld lichamelijk contact als
gevolg van de beroepsuitoefening flinterdun. Datzelfde geldt voor een leerkracht
biologie, die lessen seksuele voorlichting moet geven of een docent maatschappijleer.
Je moet vreselijk op je woorden passen. Een troostende arm om iemands schouder slaan
kan eigenlijk niet meer. Maar op deze manier kweek je een klinische en afstandelijke
beroepsgroep. Willen wij dat onze kinderen zo worden opgevoed of laten we ruimte voor
warmte en menselijkheid. De huidige klachtenregeling, die dateert uit 1998 laat
daarvoor te weinig ruimte en is te strikt. Zelf maar een klacht in onderzoek nemen
kan aanleiding zijn om iemand tijdelijk te schorsen. Dat kan alleen maar tot
beschadiging leiden.''
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Útrecht
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Bonhoeffer College
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-11-115
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 16 september 2020