Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10155
 
Titel : Teleurstelling over procedure rond Bolwerk
Auteur :
Datering : 08 april 2002
Beschrijving : CASTRICUM - ,,De gemeente wil het plan koste wat kost doordrukken'', aldus
teleurgestelde omwonenden van het 'Bolwerkterrein' achter de Burgemeester Mooijstraat
in Castricum. Het bouwplan Bolwerk omvat nieuwe winkels, 14 appartementen,
2 studio's en 8 patiowoningen. Volgens de bewoners is aan hun bezwaren geen gehoor
gegeven. Het gemeentebestuur bespreekt deze maand een voorbereidingsbesluit om het
bestemmingsplan voor het dorpscentrum te wijzigen.

De plannen voor het terrein, omzoomd door de Burgemeester Mooijstraat,
de Geelvinckstraat en de Henri Schuystraat, liggen er al enkele jaren. De bewoners
van omliggende straten vrezen onder meer parkeerproblemen, aantasting van hun
privacy, beperking van het uitzicht en waardedaling van hun huizen. Verder menen zij
dat de gemeente eerst een integrale visie voor het hele centrum had moeten opstellen.
Vanaf de introductie van de plannen verloopt de communicatie tussen de omwonenden en
de projectgroep Bolwerk - de gemeente, makelaar Van Amsterdam en bouwbedrijf Borst -
moeizaam. De bewoners verweten de projectgroep dat ze nauwelijks op de hoogte werden
gehouden en vrijwel geen kans kregen om in te spreken. De projectgroep meende op zijn
beurt dat de omwonenden niet alleen met bezwaren moesten komen, maar ook met ideeën.
Voorzitter R. van Vugt van de bewonersvereniging vindt dat de gemeente te laat
reageert op de reeds in oktober 2001 ingediende bezwaren. ,,We hebben pas dit
weekeinde, en dan nog niet eens iedereen, een uitnodiging ontvangen voor de
vergadering ruimtelijke ordening komende woensdagavond. De bezwaarmakers kregen dus
geen officiële reactie, maar gewoon een stapeltje gemeentestukken. Daar zat een soort
reactie bij, maar die raakt kant noch wal. De bezwaren worden zonder meer van tafel
geveegd.''

Waardedaling

Als voorbeeld haalt Van Vugt de mogelijke waardedaling van de huizen aan. In de
gemeentestukken staat te lezen dat dit niet waarschijnlijk is. ,,Pure onzin. Een
bewoner van de Geelvinckstraat had bezwaar aangetekend tegen de WOZ-taxatie van zijn
huis, die naar zijn mening veel te hoog was. De komst van het Bolwerkplan was in de
taxatie niet meegenomen en de 2e taxatie viel 70.000 gulden lager uit. En dat was
gebaseerd op de waarde in 1999, nu is die daling dus waarschijnlijk nog meer.''
De projectgroep had vorig jaar de plannen enigszins aangepast om aan de wensen van de
bewoners tegemoet te komen. Zo zijn de nieuwe woningen die aan de achtertuinen van de
omwonenden grenzen zo gesitueerd, dat inkijk in de tuinen niet mogelijk is. En 'het
uitzicht van de omwonenden wordt slechts marginaal beperkt. De achtertuinen van de
omwonenden zijn behoorlijk diep', zo staat in de stukken te lezen. ,,Nogal
subjectief'', meent Van Vugt. ,,Wat is diep? We kijken straks wel uit op een stenen
muur van 3 meter die aan de andere kant oploopt tot 7 meter.''
Het bouwplan past niet in het geldende bestemmingsplan Dorpskom. Dit plan is reeds
21 jaar oud en daarom moet eerst een voorbereidingsbesluit worden genomen. Hiermee
wordt aangegeven dat de gemeente van plan is het bestemmingsplan te herzien. Zodra
dit voorbereidingsbesluit er ligt, kan vrijstelling op het bestemmingsplan worden
verleend. Volgens de bewonersvereniging is die vrijstelling helemaal niet mogelijk.
Van Vugt: ,,We hebben onze advocaat hierover geraadpleegd. Zonder een nieuw
bestemmingsplan kan dit bouwplan niet doorgaan.'' De bewonersvereniging voelt zich
door de gemeente in de kou gezet. ,,We zijn teleurgesteld over de houding van de
gemeente en zijn ook bang dat we nu voor het 3e jaar dezelfde procedure ingaan met
waarschijnlijk hetzelfde resultaat.''
De commissie ruimtelijke ordening bespreekt het voorstel op woensdag 10 april vanaf
8 uur in het gemeentehuis.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Mooijstraat, burgemeester
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Bolwerk
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-10-7
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 augustus 2020