Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10134
 
Titel : Castricummer publiceert verzen in eigen beheer

'Ik ben niet ontevreden met wat ik nimmer heb bereikt'
Auteur : Sonja de Jong
Datering : 16 februari 1991
Beschrijving : Zelf geschreven, zelf gedrukt, zelf gebonden en zelf verkocht, dat is de dichtbundel
'Een potsenmaker met een rinkelbom' van de Castricummer Willem Adriaansz. Het is zijn
1e publikatie maar zeker niet zijn 1e stap op het dichterspad: al ruim 50 jaar zet
Adriaansz zijn pennevruchten op papier.

De titel 'Een potsenmaker met een rinkelbom' geeft aan hoe de 66-jarige Adriaansz
zichzelf ziet. In het laatste gedicht uit de bundel werkt hij dat beeld uit: 'Een
burger die bedaard zijn huis verlaat ... maar wel zijn aktentas paraat,... een
onopvallende passant' en toch, zoals uit de laatste regels blijkt: 'die stille
dichter zonder gage, een potsenmaker met een rinkelbom.'
,,Ik heb al vanaf mijn middelbare schooljaren gedichten en cursiefjes geschreven'',
vertelt Adriaansz. ,,Maar de gedachte om iets te publiceren is eigenlijk nooit bij me
opgekomen. Ik verdiende mijn dagelijks brood bij een bank, als medewerker in de
buitendienst. Daarnaast schreef ik regelmatig stukjes in het verenigingsblad van de
Amsterdamse sportclub AFC. Dat was alles en dat was me genoeg.''

Boekbinden

Eenmaal gebruik makend van de vut, zocht Adriaansz, die geboren werd in Amsterdam
maar al 21 jaar in Castricum woont, een aardige vrijetijdsbesteding. ,,Ik besloot
toen maar eens een echt vak te gaan leren'', relativeert hij zijn activiteiten. Dat
echte vak werd boekbinden. Het dichten ging ondertussen gewoon door.
De ommekeer kwam voor Adriaansz toen 2 jaar geleden in Zaanstad het 1e
Schrijversfestival voor ouderen werd gehouden. De Castricummer droeg hier zijn
gedichten voor en kreeg van alle kanten te horen dat zijn werk de moeite van het
publiceren waard was. Aanvankelijk voelde hij hier weinig voor, vooral omdat de lange
weg van uitgever naar uitgever hem tegenstond.
Toen een jaar later, na zijn 2e optreden op het Ouderenfestival, ineens een brief van
de Zaanse cultuur-wethouder Hooghiemstra, in zijn brievenbus gleed, raakte hij toch
wat enthousiaster voor het idee. De wethouder, die aanwezig was tijdens het festival,
was dermate geestdriftig over het werk van Adriaansz, dat hij hem dringend aanraadde
zijn gedichten te publiceren. Toen de schrijfsels ook nog eens in een Zaanse krant
als 'professioneel en van hoog gehalte' werden gekarakteriseerd besloot Adriaansz te
gaan publiceren.
,,Maar ik wil absoluut niet commercieel aan de gang'', benadrukt hij. ,,Daarom ben ik
ook niet naar een uitgever gestapt, maar heb alles in eigen beheer gehouden.'' Via
zijn personal computer drukte Adriaansz bladzij voor bladzij de 225 gedichten uit
zijn bundel en bond ze vervolgens tot fraaie boekwerkjes. Alleen het ontwerp van
titelbladen en band gaf hij in handen van Lex Rimini, grafisch ontwerper uit
Amsterdam.

Uilskuiken

Op het titelblad prijkt, onder de naam van de dichter, de vermelding: uitgeverij
't Uilskuiken'. ,,Dat vond ik wel een passende naam voor mijn eenmans- en
eenboeksuitgeverijtje'', glimlacht Adriaansz. ,,Een uil is het symbool van de
wijsheid, een kuiken is uiterst kwetsbaar en gezamenlijk staan zij model voor de
sufferd die ik wellicht ben.''
De gedichten uit de 'Potsenmaker met zijn rinkelbom' dragen diezelfde kenmerken: een
vleugje wijsheid, een tikkeltje kwetsbaarheid en steeds weer een onverwachte wending
of snufje zelfspot. Inhoudelijk roepen de verzen soms herinneringen op aan de stijl
van de bekende light verse-dichter Daan Zonderland, al haalt de Castricummer niet al
zijn werk dat niveau.
Desondanks is de bundel alleszins het lezen waard. Qua vorm zijn de gedichten vrijwel
alle binnen strakke rijmschema's gehouden: sonnetten, rondelen, copla's en zelfs de
tegenwoordig zelden meer beoefende techniek van de ballade. Dit geeft aan de minder
geslaagde gedichten soms een wat gekunstelde vorm. Inhoud is ondergeschikt gemaakt
aan de dwang van ritme en rijm.
Al is de vorm dan oud, de onderwerpen die Adriaansz aansnijdt zijn over het algemeen
heel actueel. Met milde spot becommentarieert hij op rijm allerlei verschijnselen van
de moderne tijd. Een mooi voorbeeld daarvan is het uiterst korte gedicht 'Volledig':

Zijn hoofd was vol,
zijn hart was ledig,
als manager
was hij volledig.

De verkoop van de bundel houdt Adriaansz in eigen hand. ,,Als ik ze via een
boekhandel zou verkopen, zou de prijs omhoog moeten omdat zo'n man er ook iets aan
moet verdienen. Daarom doe ik het liever zelf.'' 500 Exemplaren drukt hij van zijn
eersteling. ,,Die denk ik wel kwijt te raken, al duurt het misschien een paar jaar.
Ik heb ook voor het drukken en binden nogal wat tijd nodig, dus het mag best even
duren voor ik ze heb verkocht.''
Of er ooit een 2e bundel van de Castricummer zal uitkomen, weet hij niet. ,,Ik ben
geen veelschrijver en ik hoef ook niet zo nodig'', vindt hij zelf. Of, zoals hij in
een van zijn gedichten stelt: ,,Ik ben bepaald niet ontevreden met wat ik nimmer heb
bereikt.''

SONJA DE JONG

Het boekje ,Een potsenmaker met een rinkelbom'is tegen betaling van f 25,- te
verkrijgen bij uitgeverij 't Uilskuiken, Cesar Franckstraat 1, 1901 VJ Castricum,
tel. 02518 - 50948.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Willem Adriaansz.: 'Ik ben geen veelschrijver en ik hoef ook niet zo nodig.'

Foto Henk Honing
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Boeken
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-9-9
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 04 augustus 2020