Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10119]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10119
 
Titel : Castricum billijkt beperkte sanering terrein gasfabriek
Auteur :
Datering : 03 oktober 1996
Beschrijving : CASTRICUM - De bron van de bodemverontreiniging in de Castricumse Gasstraat blijft
tot in lengte van jaren bestaan. Niettemin is milieuwethouder A. Lamme erg content
dat het terrein van de voormalige gasfabriek eindelijk eens wordt aangepakt. De grond
ter plaatse is ernstig verontreinigd met diverse stoffen, zoals teer, cyanide,
ijzeraarde en aromaten. De provincie is voor volgend jaar een beperkte sanering van
plan.
De gemeente Castricum accepteert het voornemen van de provincie om de
bodemverontreiniging niet te verwijderen, maar in plaats daarvan wel te te isoleren,
te beheersen en te controleren, ofwel de zogenoemde IBC-methode. Wethouder Lamme:
,,Ik denk dat met deze methode de veiligheid van het milieu is gewaarborgd. Er is
straks geen risico meer voor verdere verspreiding. Het gasfabriekterrein wordt
weliswaar niet brandschoon gemaakt, maar ik ben ik elk geval blij dat de
verontreiniging binnen afzienbare tijd van de kaart verdwijnt.''
Het terrein van de voormalige gasfabriek staat al jaren hoog genoteerd op de lijst
van te saneren verontreinigingsbronnen. Niet alleen om wat in de grond en het
grondwater zit. Maar vooral vanwege het gevaar dat de verontreiniging, de bekende
gasfabrieken-cocktail, zich via de grondwaterstroming in de wijde omgeving verspreid.
In het ontwerp-programma bodemsanering, dat eind dit jaar door gedeputeerde staten
wordt vastgesteld, heeft het Castricumse gasterrein de hoogste prioriteit. De
sanering wordt naar verwachting in de loop van 1997 uitgevoerd.


Beheersen

De provincie heeft gekozen voor de IBC-methode, te weten: isoleren, beheersen en
controleren. De verontreinigingshaard zelf blijft zitten waar het zit. Het terrein
wordt afgedicht met asfalt. De vloeistofdichte laag voorkomt voortaan dat het
regenwater bij de verontreiniging komt en uitloogt. Verder wordt het grondwater ter
plekke weggepompt en na zuivering geloosd op het riool. Deze onttrekking voorkomt dat
de verontreiniging zich via ondergrondse stromingen blijft verspreiden. Het pompen is
eenvoudig, doch neemt lange tijd in beslag: 20 jaar of nog langer.
Dit is nog niet alles. Gekozen is voor een IBC-plus behandeling. Het plusje duidt op
de maatregelen in de tuinen van de 6 nabijgelegen woningen. Deze tuinen worden
vanwege de gezondheidsrisico's wel afgegraven: tot een diepte van 1 meter. Een
isolatielaag dekt de onderliggende verontreiniging af. Het gat wordt vervolgens weer
gedicht met schone tuingrond. De IBC-plus sanering kost naar schatting 4 miljoen
gulden. Dat is beduidend minder dan de prijs van een afgraving van het complete
terrein: ongeveer 16 miljoen gulden.
Lange tijd hing in de lucht dat de verontreiniging bestreden zou worden met behulp
van bacteriŽn, een methode waarmee op het gasterrein in Beverwijk (Parallelweg) goede
ervaringen zijn opgedaan. De bacteriŽn eten als het ware de verontreiniging op.
Volgens de gemeente Castricum is er wel aan gedacht. Met de sanering is zelfs gewacht
tot de proef in Beverwijk was afgerond. Toch bleek achteraf een natuurlijke sanering
voor Castricum niet geschikt zou zijn, onder meer omdat de bronnen van de
verontreiniging erg verspreid in de grond zitten.
Wethouder Lamme geeft toe dat een volledige schoonmaak het mooiste zou zijn. Tegelijk
kan hij billijken dat de provincie de goedkopere oplossing wenst. De
bodemverontreinigingen in Noord-Holland zijn immers legio en het budget is beperkt.
,,De provincie is de financier. En wie betaalt, die bepaalt. Ook al heeft de
gemeente, die 10 procent bijdraagt, natuurlijk wel een stem.'' Lamme vindt de
beperkte sanering mede geschikt vanwege de beoogde bestemming van het terrein. ,,Geen
woningen maar parkeerplaatsen. Het belangrijkste is echter dat er snel iets
gebeurt.''
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Gasstraat
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Bodemverontreiniging
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-8-14
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 01 augustus 2020