Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10116]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10116
 
Titel : Uitstel voor bodemsanering terrein vroegere gasfabriek
Auteur :
Datering : 16 januari 1995
Beschrijving : CASTRICUM - De sanering van het terrein van de voormalige gasfabriek in Castricum is
enkele maanden uitgesteld. De gemeente wil de resultaten afwachten van de biologische
reinigingsmethode, zoals die momenteel wordt toegepast op het oude terrein van het
gasbedrijf in Beverwijk. Hier komen bacteriŽn eraan te pas om de bodemverontreiniging
op te eten. De eerste ervaringen van deze experimentele, relatief goedkope
'bio-degradatiemethode' zouden zeer bemoedigend zijn.

Alvorens een besluit te nemen over de wijze van saneren van het terrein aan de
Gasstraat, wil de gemeente Castricum weten wat het resultaat is van biologische
reiniging door middel van een leger bacteriŽn. In april moet blijken of het
experiment in Beverwijk al dan niet een succes is en of het ook iets is voor
Castricum. In afwachting van de bevindingen in Beverwijk heeft de gemeente in overleg
met de provincie besloten het saneringsadvies van de Heidemij (deels afgraven, deels
isoleren) voorlopig terzijde te leggen.
De mogelijkheid om de zware verontreiniging door bacteriŽn te laten opruimen, lijkt
de gemeente financieel erg aantrekkelijk. De 'bio-degradatiemethode' kost ongeveer
7 ŗ 8 miljoen gulden en is daarmee zo'n 2 miljoen gulden goedkoper dan conventionele
methoden. De gemeente betaalt standaard 100.000 gulden plus 10 procent van de kosten.
Met het inzetten van de bacteriŽn wordt de oude verontreiniging (een
gasfabriek-cocktail met onder meer cyanide) ter plekke afgebroken. Graven is niet
nodig. De Heidemij heeft deze methode echter niet in haar onderzoek betrokken.

Drainagesystemen

De Heidemij heeft aanbevolen het gasterrein tot een meter diep af te graven en
daarvoor in de plaats schone grond aan te voeren. De diepere verontreiniging kan met
folie, damwanden en drainagesystemen worden geisoleerd. De gevaarlijke stoffen kunnen
zich niet verder verspreiden en er is geen gevaar voor contact. Voorts wordt het
eveneens zwaar vervuilde grondwater opgepompt en gezuiverd. Deze methode heet IBC+
(isoleren, beheersen, controleren) en kost 9,7 miljoen gulden. Het terrein is na
voltooiing van de werkzaamheden geschikt als parkeer- of bedrijfsterrein.

Twee andere methoden werden door de Heidemij afgewezen. Het beste zou het volledig
afgraven van verontreinigde grond zijn. Het terrein is dan weer helemaal schoon en
geschikt voor alle functies. Maar deze methode is erg duur (17 miljoen gulden),
terwijl woningbouw op de plek vlakbij het spoor niet voor de hand ligt. Het
goedkoopst (6,5 miljoen gulden) is de sobere IBC-variant. Hierbij wordt het
verontreinigde terrein ingepakt met damwanden, en een asfalt-afdeklaag. Deze methode
wordt afgewezen, omdat het terrein dan zeer beperkte gebruiksmogelijkheden heeft.

Volgens de gemeente behoeft een onderzoek naar de voordelige, veelbelovende
bio-methode geen lang uitstel te betekenen. Als in april de resultaten in Beverwijk
bekend zijn, zou de bodemsanering nog dit jaar kunnen beginnen. De schoonmaak van de
locatie Gasstraat steeg vorig jaar met stip op het saneringsprogramma van de
provincie. Haast is geboden omdat de ernstige verontreiniging, in tegenstelling tot
wat aanvankelijk werd gedacht, via het grondwater in de omgeving wordt verspreid.
Op den duur ontstaan zo risico's voor de volksgezondheid en het milieu.

Van direct gevaar is volgens de rapporten nu nog geen sprake.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De sanering van het vervuilde gasterrein moet nog even op zich laten wachten.

Foto Kees Blokker

Origineel van de zwart wit foto

Kees Blokker fotojournalist
Wijk aan Duinerweg 46, 1944 TW Beverwijk
Tel.: 02510-52649 - Fax: 02510-46883
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Gasstraat
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Bodemverontreiniging
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-8-11
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 31 juli 2020