Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10113]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10113
 
Titel : Verontreiniging van bodem Schoutenbosch met cyanide
Auteur :
Datering : 20 juli 1993
Beschrijving : CASTRICUM - Bij werkzaamheden aan het riool in het Schoutenbosch is de gemeente
Castricum gestuit op een laag grond die verontreinigd is met cyanide en pak's
(polycyclische aromatische koolwaterstoffen). De verontreinigde bodemlaag heeft een
dikte van 15 20 centimeter. De grond is inmiddels verwijderd en vervangen door
schoon zand.

Het verontreinigde bodemmateriaal (een hoeveelheid vervuilde grond vermengd met puin)
is zeer waarschijnlijk afkomstig van het terrein van de voormalige gasfabriek, nabij
het Schoutenbosch aan de overkant van de spoorlijn. De gemeente heeft het sterke
vermoeden dat de grond ooit is aangevoerd om het straatniveau van het Schoutenbosch
op te hogen. De medewerkers van de gemeente Castricum kwamen de vervuiling onlangs
min of meer bij toeval tegen bij het vervangen van het hoofdriool ter plaatse.
Volgens de gemeente heeft de gezondheid van de bevolking geen gevaar gelopen in het
inmiddels schoongemaakte Schoutenbosch. De vervuiling, die beperkt is gebleven tot
een plak grond van 10 tot 15 centimeter, bevond zich onder de oppervlakte, veilig
ingepakt tussen een bovenlaag van zand en een onderlaag van klei. Voor de zekerheid
zijn monsters genomen om te kijken of en in hoeverre de giftige stoffen zich hebben
verspreid. Uit de analyse is evenwel gebleken dat de verontreiniging niet is
doorgedrongen in de kleilaag en het grondwater. Ook verzekert de gemeente dat er geen
dampen zijn vrijgekomen.
De plak verontreinigde grond is meteen na de vondst afgegraven en afgevoerd naar een
depot van de firma G.P. Groot in Heiloo. De bodemmonsters zijn onderzocht door
HB Milieukundig en Cultuurtechnisch Adviesbureau in Schagen. Het onderzoeksbureau
constateerde een licht verhoogde concentratie cyanide en de aanwezigheid van de
zogenoemde pak's. De mate van verontreiniging was van dien aard dat gesproken kan
worden van chemisch afval.
Op grond van de uitkomst van steekproeven in de omgeving acht de gemeente het
onwaarschijnlijk dat zij voor nieuwe verrassingen komt te staan. Alle verontreinigde
grond is inmiddels verdwenen en vervangen door schoon zand. De bewoners van het
Schoutenbosch zijn per brief geinformeerd over de kwestie. De werkzaamheden aan het
riool, inclusief de herbestating, worden nog deze week afgerond.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Schoutenbosch
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bodemverontreiniging
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-8-8
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 31 juli 2020