Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10112]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10112
 
Titel : Sanering terreinen gasfabriek stijgt met stip op urgentielijst
Auteur :
Datering : 12 mei 1993
Beschrijving : CASTRICUM - Het verontreinigde terrein van de voormalige Gasfabriek aan de
Oude Haarlemmerweg in Castricum wordt zo goed als zeker in 1994 gesaneerd. De
provincie Noord-Holland heeft plotseling haast met sanering omdat blijkt dat de
gevaarlijke stoffen (onder meer cyanide) zich via het grondwater verspreiden naar de
omgeving. De omwonenden zijn deze week door de medewerkers van de provincie en
de Heidemij geinformeerd over de voortgang van het saneringsproject.

De bodemverontreiniging op het terrein van de Gasfabriek prijkt inmiddels hoog op de
urgentielijst van de provincie. De deskundigen van de Heidemij denken het
saneringsonderzoek in september of oktober van dit jaar af te kunnen ronden. In het
onderzoeksrapport komen voorstellen te staan hoe de sanering het beste kan worden
aangepakt. Bij voorbeeld door de grond te isoleren of af te graven.
Afhankelijk van het oordeel van Gedeputeerde Staten kan de sanering volgend jaar
beginnen. De onderzoeken tot nu toe hebben een vervuiling van de bodem aan het licht
gebracht met de zogenoemde 'gasfabriekcocktail'. Tot de verontreinigende stoffen
behoren teer, ijzeraarde, cyanide en aromaten. Kortom, allemaal stoffen die doorgaans
worden aangetroffen op terreinen waar een gasfabriek heeft gestaan.

Achtertuinen

Tot nu toe was men in de veronderstelling dat de verontreiniging van de grond beperkt
bleef tot een klein gebied, ver verwijderd van de woonhuizen en achtertuinen. Dat is
de reden dat de sanering geen hoge prioriteit kreeg van de provincie. De eerste
onderzoeken dateren al uit 1981. Sindsdien hebben deskundigen regelmatig rapport
opgemaakt van de situatie van het afgeschermde terrein.
De meest recente onderzoeken hebben echter uitgewezen dat de verontreiniging zich
door de stroming in het grondwater langzaam maar zeker als een olievlek uitbreidt.
De onderzoekers van de Heidemij verzekeren dat de ondergrondse verspreiding geen
gevaar oplevert voor de omwonenden. Wel acht men saneringsmaatregelen met spoed
gewenst om verdere schade aan het milieu te voorkomen. De sanering is dan ook met
stip gestegen op de urgentielijst.

Duur

Het saneringsonderzoek wordt in de loop van de komende maanden afgerond. Dan wordt
duidelijk wat de meest gewenste maatregelen zijn. Het duurst is het afgraven van de
grond. Een andere mogelijkheid is dat de verontreiniging wordt geisoleerd van de
omgeving. Het ligt in de lijn der verwachting dat het vervuilde grondwater gedurende
geruime tijd moet worden opgepompt, gezuiverd en/of afgevoerd. Door het pompen
stroomt schoon grondwater van elders toe. Het milieu kan zich dan op den duur
herstellen.
De sanering betekent een forse kostenpost voor de gemeente Castricum, die ruim
10 procent voor haar rekening moet nemen. De gemeente heeft al enkele jaren geld
gereserveerd, maar dit zal waarschijnlijk veel te kort zijn. Hoe hoog de rekening
uitvalt, is afhankelijk van de saneringsmethode. Doorgaans gaat het om enkele
miljoenen guldens. Het vervuilde terrein heeft ongeveer de grootte van een
voetbalveld. De bestemming van het terrein na de sanering is nog niet bekend.
De voorlichtingsavond werd bezocht door een vijftigtal bewoners uit een gebied van de
Oude Haarlemmerweg tot de Schoutenbosch aan de andere kant van de spoorweg. De reden
voor de gemeente de bijeenkomst te beleggen was om te voorkomen dat de omwonenden
zich zorgen gaan maken. De deskundigen huldigen de stelling dat het roken van
sigaretten meer risico voor de gezondheid oplevert dan de verontreiniging van het
terrein van de voormalige gasfabriek.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Oude Haarlemmerweg
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bodemverontreiniging
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-8-7
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 31 juli 2020