Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10111]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10111
 
Titel : Vervuild grondwater onder voormalig terrein hovenier
Auteur :
Datering : 07 april 1993
Beschrijving : CASTRICUM - Het terrein waar tot een jaar geleden hovenier E. Schut was gevestigd,
is in nog onbekende mate verontreinigd. Recent bleek dat het grondwater niet in orde
was. Onbekend is hoeveel schadelijke stoffen er aanwezig zijn en hoe die verspreid
zijn. Schut ontkent de vervuiler te zijn. De verkoop van het perceel grond tussen
de Mient, de Geelvinckstraat, de Ruiterweg en de dr. Leenearsstraat is daarmee op
losse schroeven komen te staan. Verschillende bewoners van omringende panden willen
delen van de grond kopen. Bij de gemeente Castricum wordt deze week overlegd over
verdere stappen.

Het betreft een stuk grond van zo'n 830 vierkante meter, wat ligt ingesloten tussen
woningen en tuinen aan de 4 eerder genoemde straten. Op het perceel staat momenteel
nog een loods die door Schut is gebruikt voor zijn hoveniersactiviteiten. Vorig jaar
maakte Schut een begin om naar een nieuw pand aan de Brakersweg te verhuizen.
Ondertussen werd de grond aan de Mient in de verkoop gedaan. Acht omwonenden
bleken uiteindelijk geinteresseerd in telkens een deel van het perceel als
uitbreiding van tuinen en erven. De Castricumse makelaar A. Hopman werd als
tussenpersoon ingeschakeld.
Schut was ruim 6 jaar op het terrein gevestigd. Voor de komst van Schut werd het
terrein gebruikt door filterfabriek Golden Super en door aannemer De Nijs. Volgens
Hopman is de koop in principe akkoord, al bevat het koopcontract een paragraaf die
stelt dat in geval van verontreiniging de koop kan worden herzien. De kopers zijn
inmiddels ingelicht over de vervuiling. Indien de koop niet doorgaat, leidt eigenaar
Schut een schade van 250.000 gulden.

Concentraties

De concentraties van de verontreinigende stoffen zijn bekend, alleen de hoeveelheid
en exacte locatie nog niet. Het gaat om een vervuiling van het grondwater, waardoor
de verontreiniging een 'mobiel karakter' heeft. De grondwaterboring had plaats op
de grens van het perceel aan de Geelvinckzijde. Doordat het grondwater in beweging
is, is de vindplaats van het vuil niet automatisch de plek waar de vervuiling
plaatshad. De schadelijke stoffen zouden wel de ondergrondse leidingen kunnen
aantasten. Volgens Hopman moet nu eerst de ernst van de verontreiniging worden
bepaald alvorens verdere stappen kunnen worden genomen.
Hopman, die zowel namens Schut als de mogelijke kopers spreekt, zegt dat nu de vraag
aan de orde is: 'Wat moeten we ermee en wie gaat het opruimen als dat nodig mocht
zijn'. Volgens Hopman ontkent Schut verantwoordelijk te zijn voor de vervuiling. Daar
zou de aard van zijn bedrijfsmatige acties niet naar zijn. ,,Maar voordat Schut zich
vestigde, hebben andere bedrijven op het terrein gezeten. De vervuiling zou mogelijk
toen al kunnen zijn aangebracht'', aldus Hopman. Hij zegt tevens dat de vervuiling
even goed afkomstig kan zijn van een buurtbewoner die met 'het een of ander' heeft
gemorst. Over de ernst en mate van vervuiling ontbreekt immers nog elke aanwijzing,
zo merkt hij op.
Bij de gemeente Castricum is het probleem inmiddels bekend. Tevens wordt een advies
voor het college van b en w voorbereid. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het
nog volstrekt onduidelijk is of de gemeente voor een mogelijke saneringsoperatie
opdraait of dat de vervuiler dat doet. Dat hangt namelijk af van het feit wie er als
vervuiler wordt aangewezen. Die mag namelijk ook voor de sanering zorgdragen.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Op het terrein tussen de Mient en de Geelvinckstraat is verontreinigd grondwater
aangetroffen.

Foto Studio Honing
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bodemverontreiniging
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-8-6
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 juli 2020