Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10108]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10108
 
Titel : Castricum en Uitgeest staan hoog op lijst bodemsanering
Auteur :
Datering : 02 mei 1992
Beschrijving : IJMOND - De vervuilde terreinen van de Gasfabriek (Castricum) en De Rover (Uitgeest)
lijken na jaren van stilte zoetjesaan in aanmerking te komen voor bodemsanering.
Beide projecten staan met 80 punten hoog genoteerd in het ontwerp-saneringsprogramma
1993 van de provincie Noord-Holland. Of het aantal urgentiepunten voldoende is voor
een daadwerkelijke aanpak in 1993, is nog onzeker. De projecten worden steeds
doorgeschoven. De provincie heeft met een budget van 13 miljoen gulden buiten Amsterdam
bij lange na niet genoeg om alle projecten te honoreren.

Het duurst is de sanering van het terrein van de oude gasfabriek Castricum. Het
fabrieksterrein aan de Gasstraat is volgens een oud onderzoek verontreinigd met
cyanide en teer. Na een voorgenomen nader onderzoek dit jaar (kosten: f 100.000,-),
stelt de provincie voor om in 1993 een saneringsonderzoek te doen. Zo'n studie (nog
eens f 100.000,-) moet uitwijzen hoe de verontreiniging het beste aangepakt kan
worden. De provincie betaalt 90.000 gulden, Castricum moet 10.000 gulden bijleggen.
De sanering zelf staat met een prijskaartje van 2 miljoen gulden (voorlopig) in 1994
op het programma.
De verontreiniging op het terrein aan de Gasstraat kwam in de jaren 70 aan het licht.
De vervuiling is afkomstig van de oude gasfabriek, die hier van 1914 tot 1960 was
gevestigd. De Heidemij onderzocht in 1986 de ernst en de omvang van de vervuiling.
Men constateerde toen dat de gifstoffen geleidelijk in het grondwater terecht komen
en zich zo verspreiden. De Heidemij adviseerde destijds het terrein met een hek af te
sluiten. Tevens achtte men het verstandig de nabije actieve volkstuinders aan te
sporen geen voedingsgewassen te telen. Voor sanering was geen geld.

Bronnen

Hetzelfde gaat op voor een voormalig bedrijfscomplex aan de Beatrixlaan in Uitgeest,
beter bekend als het terrein De Rover. In de jaren 80 is vastgesteld dat vooral het
grondwater in de omgeving Beatrixlaan (tussen Westergeest en Middelweg) verontreinigd
is met allerlei chemische middelen. Mogelijke bronnen zijn het naar Heerhugowaard
verhuisde bedrijf De Rover (chemie en farmacie), een vroegere verfspuiterij of een
schildersbedrijf. Ondanks de hoge concentraties benzeen en tolueen, staat de
verontreiniging niet bekend als gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Zekerheid
Zoveel jaar later staat het terrein De Rover met 82 punten vrij prominent op de
urgentielijst. De provincie wil volgens het concept-saneringsprogramma in 1993 een
bedrag van 45.000 gulden neertellen voor een saneringsonderzoek en nog eens
450.000 gulden voor de sanering zelf. Als het volgend jaar inderdaad zover komt,
wordt van de gemeente Uitgeest een bijdrage gevraagd van 55.000 gulden. Behalve het
terrein De Rover prijkt ook Galvano nog steeds in het ontwerp-saneringsprogramma.
Voor de afronding van de sanering stelt de provincie 31.500 gulden beschikbaar. Dit
bedrag komt vrijwel zeker vrij.

Het uitvoeringsprogramma bodemsanering 1993, dat volgend voorjaar verschijnt, moet
meer zekerheid verschaffen of het budget toereikend is om de terreinen Gasfabriek en
De Rover volgend jaar daadwerkelijk aan te pakken. Zo niet, dan schuiven de projecten
een jaar op. De betrokken gemeenten geloven er nog niet erg in.

Zeker is, dat de overige IJmondgemeenten in 1993 niets hoeven te verwachten op het
gebied van bodemsanering. Het hoogst genoteerd met 5 urgentiepunten is een
saneringsonderzoek naar het terrein van het gasbedrijf Beverwijk. Een project in
Heemskerk (Kerklaan 10) heeft geen prioriteit. Velsen komt in het stuk niet voor. Het
ontwerp-saneringsprogramma 1993 ligt de maand mei ter inzage in de raadhuizen en
bibliotheken.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : IJmond
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bodemverontreiniging
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-8-3
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 juli 2020