Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10048
 
Titel : Boekenbezit van bibliotheek verpaupert door geldgebrek
Auteur :
Datering : 09 juni 1992
Beschrijving : CASTRICUM - De boekencollectie van de Openbare Bibliotheek Castricum dreigt het
slachtoffer te worden van de zorgwekkende financiële situatie van het filiaal. Over het
jaar 1991 heeft de bibliotheek een tekort van ruim 20.000 gulden geboekt. Door tal
van stringente bezuinigingsmaatregelen en een verhoging van de leenvergoeding door
gebruikers is dit tekort aanzienlijk lager uitgevallen dan vooraf was begroot. Deze
maatregelen hielden echter wel in dat er te weinig 'uitgelezen' boeken konden worden
vervangen. Een en ander staat in het jaarverslag over 1991 van de bibliotheek van
Castricum.

In een landelijke beleidsnota voor het bibliotheekwezen is geadviseerd per jaar
14 procent van de collectie te vervangen. Vanwege het krappe budget heeft Castricum
deze doelstelling echter met 2 procent moeten verminderen. Dat betekent dat elk boek
nu eens in de 8,3 jaar wordt vervangen. ,,Die frequentie kan als te laag worden
beschouwd, gezien het intensieve gebruik dat van de collectie wordt gemaakt'', zo
meldt het jaarverslag. De collectie van Castricum beslaat nu zo'n 55.513 items.
Daarnaast beschikt de bibliotheek nog over zo'n 7000 items in een mobiele zogenaamde
wisselcollectie.
De uitleenmaterialen zouden er volgens het jaarverslag 'uitgelezen en slordig'
uitzien en bovendien niet altijd 'actueel' zijn. Een dergelijke collectie stoot
gebruikers af. Terwijl het aantal ingeschreven gebruikers (10.433) vrijwel gelijk is
gebleven, is het gebruik inderdaad met 8 procent gedaald. Over 10 jaar bekeken daalde
het aantal uitleningen voor het eerst tot onder de 400.000. ,,De jarenlange
beperkingen in de aanschaf en vervanging van materialen beginnen ons nu op te
breken'', zo meldt het jaarverslag.
Uit onderzoek is weliswaar gebleken dat het Castricumse filiaal er qua kosten
redelijk voorstaat, rotte appel in de mand blijft echter een hoge rentepost die de
bibliotheek sinds de betreding van het gebouw aan de Geesterduinweg in 1977 heeft
opgebouwd. Over een regeling met subsidieverlener gemeente Castricum is al sinds
enkele jaren overleg gaande, maar er zijn nog geen concrete oplossingen aangedragen.
Om de gemeente tegemoet te komen, heeft de bibliotheek zelfs geopperd de bovenste
verdieping van het filiaal op te geven. ,,Het is te wensen dat het bestuur in 1992
van deze molensteen wordt verlost'', zo staat als hartewens in het jaarverslag
geschreven. Inmiddels zijn onderhandelingen over de vestiging van een centrum voor
maatschappelijke dienstverlening op de bovenverdieping in een vergevorderd stadium.
Enig soelaas in de zorgen rondom de collectie biedt een samenwerkingsverband met
enkele andere bibliotheekfilialen dat vorig jaar is gestart. Door onder meer samen
met filialen uit Bergen, Egmond, Harenkarspel, Heerhugowaard, Langedijk, Schoorl en
St. Pancras nieuwe titels in te kopen, hoopt men de collecties te kunnen verbreden.
Als opmerkelijke succesvolle onderdelen van het bibliotheekpakket noemt het verslag
onder meer de thuisbibliotheek. Deze service is speciaal opgezet voor mensen die
slecht ter been zijn en toch boeken willen lenen. In 1991 is daarvan gretig gebruik
gemaakt. Dertig vrijwilligers voorzagen zo'n 50 adressen van lectuur. Ook succesvol
bleken de diverse thema-activiteiten, zoals de kinderboekenweek of de Mozartmaand.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De kwaliteit van het boekenbestand in de Castricumse bibliotheek holt achteruit,
omdat elk boek slechts één keer in de 8,3 jaar wordt vervangen.

Foto Studio Honing

Origineel van de zwart wit foto

Foto Henk Honing BV
jan van kuikweg 64
1962 WE heemskerk
holland
tel: 02510-47000
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Geesterduinweg
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bibliotheek
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-6-21
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 juli 2020