Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10047
 
Titel : Bibliotheek Castricum weet tekort over '90 te beperken
Auteur :
Datering : 25 mei 1991
Beschrijving : CASTRICUM - De openbare bibliotheek Castricum heeft in 1990 het tekort weten te
beperken tot een kleine 31.000 gulden. De oorspronkelijke begroting stelde een tekort
van ruim 170.000 gulden in het vooruitzicht. Het verschil van ongeveer 140.000 gulden
wist de bibliotheek te besparen op onder meer personeel, materiaal, huisvesting en
andere kosten. Deze cijfers staan vermeld in het jaarverslag over 1990 van de
bibliotheek.
Het bestuur van de bibliotheek spreekt zelf over 'impopulaire maatregelen die genomen
moesten worden'. ,,Wil de bibliotheek in Castricum haar voorzieningen op een
basisniveau handhaven, dan is daar een subsidie voor nodig van minimaal een miljoen
gulden. De bestaande subsidies wijken daar 150.000 gulden (in negatieve zin) van
af'', zo valt te lezen in het verslag.
De bibliotheek in Castricum wordt intensief gebruikt. Het personeel staat onder hoge
druk en de collectie slijt door het intensieve gebruik sneller dan was voorzien. Ten
opzichte van gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners, scoort Castricum hoog
in aantal ingeschreven lezers en aantallen uitleningen. ,,Met alle consequenties van
dien'', zo wordt in het jaarverslag benadrukt. ,,De keuze of en in welke mate de
bibliotheek extra ondersteuning krijgt, is voorbehouden aan de Castricumse
gemeenteraad. Die zal prioriteiten moeten stellen.''
Vanwege de ontoereikende financiële middelen zag het bibliotheekbestuur zich vorig
jaar genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen. Zo werd een beperking ingesteld van
het aantal te lenen materialen (6 in plaats van 10), verhoging van een aantal
tarieven, beperking van de jeugdactiviteiten en inschrijfgeld voor nieuwe leners. Met
deze maatregelen wordt gestreefd naar verlaging van de werkdruk voor het personeel en
vermindering van de slijtage van de collectie.
Door alle bezuinigingen is de bibliotheek er ook niet in geslaagd het voorgenomen
vervangingspercentage te halen. Het bestuur wilde van 12 naar 14 procent. Dat wil
zeggen dat een vervanging van materialen/boeken gemiddeld één keer in de 7,1 jaar in
plaats van één keer in de 8,3 jaar. Gezien het intensieve gebruik van de collectie
wordt dit percentage als te laag beschouwd. Helemaal als men weet dat een boek in
Castricum vaker wordt uitgeleend dan het landelijk gemiddelde.

Zilvervisjes

Opvallende aspecten in het jaarverslag zijn verder de opmerking dat de bibliotheek
geconfronteerd wordt met ongedierte in de vorm van zilvervisjes. Twee behandelingen
hebben er voor gezorgd dat de overlast verdween. Verder hebben er in 1990 wederom
beschadigingen en overlast plaatsgevonden door groepen jongeren. Bestrijding van het
vandalisme wordt door het bibliotheekbestuur meegenomen in de onderhandelingen met
het gemeentebestuur en het bestuur van Geesterhage.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Impopulaire maatregelen hebben het tekort van de Castricumse bibliotheek weten te
beperken.

Origineel van de zwart wit foto.

Foto Henk Honing BV
jan van kuikweg 64
1962 WE heemskerk
holland
Tel: 02510-47000
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Geesterduinweg
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bibliotheek
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-6-19
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 juli 2020