Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10044
 
Titel : Bibliotheek Castricum wil jeugdafdeling sluiten

'Dit is waarschijnlijk de laatste overlevingskans'
Auteur :
Datering : 18 september 1990
Beschrijving : CASTRICUM - ,,Dit is absoluut de laatste reddingsmogelijkheid. Als dit niet lukt, rest
ons niets anders dan hele dagdelen te sluiten en dat is waarschijnlijk het begin van
het einde. Je komt dan terecht in een onstuitbare neerwaartse spiraal.''
Met die motivatie wil de Openbare Bibliotheek in Castricum haar complete
jeugdafdeling op de 1e verdieping opdoeken en de jeugdcollectie onderbrengen bij de
volwassenenafdeling beneden. De op die manier vrijkomende 400 vierkante meter wil
men verhuren om met de opbrengst daarvan een eind te maken aan de steeds terugkerende
tekorten.

,,Het steekt ons verschrikkelijk om de aparte jeugdafdeling te sluiten'', verzekeren
A. Lamme, voorzitter van het bibliotheekbestuur en mevrouw T. Meester, hoofd van de
bibliotheek. ,,Maar het is dit of anders langzaam maar zeker ten onder gaan''.
De financiële problemen van de Castricumse bibliotheek dateren niet van vandaag of
gisteren. Al jaren worstelt men met telkens terugkerende tekorten. ,,Voor het lopende
jaar rekenen we op een tekort van f 50.000,- en alles wijst erop dat dat in 1991
zelfs op zal lopen tot f 75.000,-'', rekent Lamme voor.
,,Op huisvesting kun je niet bezuinigen, korten op het personeelsbudget gaat al snel
ten koste van de dienstverlening, dus zijn de tekorten de afgelopen tijd vooral op de
collectievorming afgewenteld.'' In plaats van nieuwe boeken te kopen werden daarom
het afgelopen jaar boeken gehuurd via de provinciale bibliotheekcentrale. Bovendien
werd een afschrijving van slechts 12 procent gehanteerd in plaats van de gewenste
14 procent.

Tariefsverhoging

,,En dat merk je'', constateert mevrouw Meester bitter. ,,De kwaliteit holt
achteruit. Er staan boeken in onze collectie die eigenlijk allang hadden moeten
worden vervangen. Maar wat moet je...'' Om op die vraag een antwoord te geven werd
in maart van dit jaar reeds besloten om de tarieven voor bespreken, boetes en huur
cd's te verhogen, om te stoppen met de voorleesactiviteiten en om voortaan slechts
6 in plaats van 10 materialen per keer uit te lenen.
,,Maar zulke maatregelen zijn natuurlijk heel tegenstrijdig. Enerzijds wil je als
bibliotheek een basisvoorziening voor iedereen zijn en anderzijds ga je dan juist
een drempel opwerpen'', aldus Lamme. ,,Daarbij komt dan nog dat al die maatregelen
geen blijvende oplossing voor onze geldproblemen bieden.''
Met pijn in het hart heeft het bibliotheekbestuur daarom nu besloten de jeugdafdeling
te verhuren. ,,We zoeken een bedrijf of instelling die 400 m2 kantoorruimte zoekt.
De jeugdboeken worden dan overgebracht naar beneden. Dat heeft ook nog één bijkomend
voordeel: de openingsuren van de jeugdafdeling kunnen dan hetzelfde worden als die
van de volwassenenafdeling.''
Naast dit en het financiële voordeel heeft de verplaatsing echter ook nadelen. Een
van de meest ingrijpende is dat de tentoonstellingsruimte van de Culturele Werkgroep
Castricum, waar ook de kunstuitlening plaatsvindt, in beslag genomen zal worden.
Deze groep zal dus naar andere ruimte moeten omkijken.
Behalve de verplaatsing van de jeugdafdeling wil het bibliotheekbestuur ook de
tarieven van de uitleen weer verhogen. ,,Dat zou, als alle lezers gewoon lid blijven,
ook een forse financiële injectie opleveren'', zegt Lamme hoopvol, om er daarna
meteen aan toe te voegen: ,,Maar iedere keer als onze prijzen omhoog gaan, loopt het
aantal abonnementen terug. Complete gezinnen lezen op één of 2 abonnementen en
dat vind ik in feite schandalig. Men wil wel dat wij optimaal functioneren, altijd
open zijn, de nieuwste boeken hebben, maar zodra dat een beetje geld kost, zegt men
zijn abonnement op.''
Volgens mevrouw Meester benadeelt het publiek daarmee zichzelf het meeste. ,,Als
iedereen die hier materialen leent, een eigen abonnement had, zouden we de collectie
en de openingsuren kunnen uitbreiden.''
1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Het hoofd van de bibliotheek mevrouw T. Meester (links) en de voorzitter A. Lamme
luiden de noodklok over de 'bieb'.

(Foto Henk Honing)

Origineel van de zwart wit foto.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Geesterduinweg
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bibliotheek
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-6-16
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 juli 2020