Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10042
 
Titel : Bethlehemparochie voorziet financieel probleem

Gemeente wil plein naast de bibliotheek bebouwen
Auteur :
Datering : 18 juli 1990
Beschrijving : CASTRICUM - Al jaren bestaat er ergernis over het vele vandalisme op het pleintje
tussen ontmoetingscentrum Geesterhage en de bibliotheek in Castricum. Anderzijds
wordt al ongeveer even lang geroepen om méér sociaal-culturele accommodatie in het
dorp. Twee totaal verschillende zaken die echter op niet al te lange termijn samen
wel eens tot een verrassende ontknoping kunnen gaan leiden. De besturen van de
bibliotheek en Geesterhage zullen binnenkort met het college van Castricum rond de
tafel gaan zitten om te overleggen of er een mogelijkheid is de open ruimte om te
bouwen tot een sociaal-culturele voorziening.

Indirecte aanleiding tot de plannen waren de klachten van het kerkbestuur van de
Bethlehemparochie (tevens bestuur van Geesterhage waar deze parochie gevestigd is) en
het bibliotheekbestuur. Al jaren klagen zij over het toenemend vandalisme op het
pleintje tussen het ontmoetingscentrum en de bibliotheek. Door het vrij besloten
karakter van dit stukje grond kunnen onverantwoorde lieden hier hun gang gaan zonder
onmiddellijk gesignaleerd te worden door voorbijgangers. Jaarlijks wordt voor
duizenden guldens schade aangebracht.

Architectonische waarde

De gemeente onderzocht daarom in hoeverre een bouwkundige aanpassing mogelijk en
betaalbaar is en kwam tot de conclusie dat er 2 mogelijkheden zijn. Het goedkoopste
is het afbreken van de overkappende luifel en het aanpassen van de bestrating.
Hierdoor zou de zichtbaarheid van de plek vergroot worden, maar zou - zo menen
burgemeester en wethouders - de architektonische waarde van de gebouwen achteruit
gaan. Op grond daarvan wijst het college deze mogelijkheid af.
Een andere oplossing zou zijn de ruimte tussen de beide gebouwen niet alleen geheel
te overkappen, maar deze tevens door middel van glaspuien dicht te maken, waardoor
een nieuwe ruimte zou ontstaan die dienst kan doen als expositieruimte. Het college
is bereid om voor dit doel de ondergrond en de bestaande luifelconstructie voor een
symbolisch bedrag over te doen aan het kerkbestuur.
De bestuurderen van de Bethlehemparochie tonen zich geen tegenstander van deze
plannen, maar voorzien vooralsnog wel financiële problemen. ,,Een overkapping met
glaspuien alleen is niet voldoende. Wil de ruimte werkelijk nuttig gebruikt kunnen
worden, dan zullen ook verwarming en toiletten aangebracht moeten worden. De
verbouwingskosten komen daarmee op minimaal f 200.000,-, een bedrag dat zeker niet
opgebracht kan worden door middel van exploitatie van de expositieruimte'', lieten
zij in een brief aan het gemeentebestuur weten.

Overleg

Het kerkbestuur ziet echter wel mogelijkheden, als Geesterhage en met name de grote
zaal zou worden omgebouwd waardoor een totaal concept zou ontstaan en het gebouw als
culturele voorziening zou kunnen worden gebruikt. Hiertoe moet eerst een
haalbaarheidsonderzoek verricht worden en de Bethlehemparochie vraagt de gemeente om
hieraan mee te betalen.
Aanvankelijk stonden B en W afwijzend tegenover deze vraag doch inmiddels is men toch
bereid de plannen nader onder de loep te nemen. De gemeente zal daartoe op korte
termijn alle betrokken partijen, te weten het bibliotheekbestuur, het kerkbestuur en
de kruisverenigingen die ook van Geesterhage gebruik maken voor een gesprek
uitnodigen.

Het bestuur van de bibliotheek stelt zich voorlopig terughoudend op. ,,Wij zitten
niet te wachten op extra ruimte. Het gaat er voor ons alleen maar om dat er een eind
komt aan het vandalisme'', aldus voorzitter A. Lamme. ,,We staan nu al voor de haast
onmogelijke taak om het jaarlijkse tekort te stoppen en zullen dan ook zeker geen
financiële bijdrage aan de bouwplannen kunnen leveren. Voor ons is het voldoende als
de luifel weggaat en er wat prikstruiken worden aangebracht. Maar we wachten met
belangstelling de gemeentelijke plannen af.''
Voorzitter G. Kenter van de Bethlehemparochie is wèl een duidelijke voorstander van
het dichtmaken van het pleintje. ,,Ik denk dat dit voor de gemeente een mooie kans
is om een kleinschalige accommodatie erbij te krijgen waarvan de exploitatie ze geen
cent kost. Maar dat haalbaarheidsonderzoek is voor ons wel een voorwaarde. Als de
gemeente daarin niet meedoet, is het onzin om verder te gaan.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Het pleintje tussen de bibliotheek en Geesterhage waar het allemaal om begonnen is.

(Foto Kees Blokker)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bibliotheek
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-6-14
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 juli 2020