Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10032
 
Titel : Bezuinigingsplan opgesteld

Bibliotheek zet zich schrap voor kortingen
Auteur :
Datering : 24 oktober 1983
Beschrijving : CASTRICUM - De Castricumse bibliotheek is al bezig met een bezuinigingsplan, dat
straks de klap moet opvangen als de korting op de rijksbijdrage wordt doorgevoerd.
Half november zal dit voorstel door de Tweede Kamer worden behandeld. Wordt deze
18 procent doorberekend naar de bibliotheek, dan betekent dat minder boeken, minder
open, minder service en misschien ook wel minder personeel. ,,Wij kijken nu vast wat
de mogelijkheden zijn. In ieder geval zullen we ons tot het uiterste verzetten tegen
ontslagen onder het personeel'', aldus Ria van Veen van de Castricumse bibliotheek.

He bestuur van de Openbare Bibliotheek heeft kort geleden een notitie naar de
gemeente gestuurd, waarin de consequenties van het rijksbeleid uiteen worden gezet.
Deze notitie is nog niet behandeld. Uit een gesprek met de wethouder blijkt wel dat
verdere kortingen niet meer door de gemeente kunnen worden opgevangen. Volgende
maand zal de begroting voor 1984 van de bibliotheek door de raad moeten. Begin
november wordt in een commissievergadering hierover gesproken. Ria: ,,Bij de
behandeling van onze begroting is het beleid van rijkswege bekend. Dan kan
duidelijker bekeken worden waar we aan toe zijn. Nu is dat heel moeilijk''.

Contributie

Wordt door het rijk nog meer gekort, dan zal de contributie voor volwassenen wellicht
omhoog moeten. Ria van Veen: ,,Gelukkig is de contributie voor kinderen wettelijk
gratis, daar kan niemand aankomen. Contributieverhoging houdt echter in dat je ook de
drempels verhoogt. Daar hebben we in de notitie aan de gemeente op gewezen''.
Wellicht zal geld moeten worden gevraagd voor aanvragen en reserveringen van boeken
die er op dat moment niet zijn. ,,Dat speelt bij ons een grote rol. We hebben een
vrij kleine collectie in verhouding met het grote aantal leden. We hebben altijd
gezegd: zoveel mogelijk service bieden. Dat wordt nu wel heel moeilijk''.

Het tijdschriftenbezit zal kritisch worden bekeken. Of de populaire, dan wel juist
niet-populaire bladen de deur uit moeten is nog niet bepaald. De dagbladen blijven
wel allemaal gehandhaafd.
Onvermijdelijk zal zijn dat het boekenbezit afneemt. Boeken kunnen minder snel
vervangen worden terwijl van nieuwe boeken niet meer, zoals vroeger, 5 exemplaren
worden gekocht. Overigens tracht de bibliotheek de kinderboeken zolang mogelijk hier
buiten te houden. ,,We zullen meer moeten gaan werken met wisselcollecties van de
Provinciale Bibliotheek Centrale om zo het hiaat op te vangen. Het wordt wel
tegenstrijdig: meer contributie vragen en minder te bieden hebben'', aldus Ria. Ze
wijst erop dat de boekenaanschaf meer werk gaat kosten, omdat dit zorgvuldig moet
gebeuren.

Overigens heeft het bibliotheekpersoneel al 'enige ervaring' in inkrimpingen. Dit
jaar zijn al minder boeken besteld en uren ingeleverd en is zo f 15.000,- bespaard.
,,We hebben het aantal uren onder het personeel 'verdeeld'. Dat is in de toekomst
echter niet meer mogelijk als de overheid éénvijfde wil bezuinigen. In dat opzicht
verschillen we met de gemeente van mening. Het college vindt dat wellicht het aantal
krachten moet worden afgebouwd. Wij willen het personeelsbestand vóór alles overeind
houden''.

In de Castricumse bibliotheek hangen overal posters, waarmee geprotesteerd wordt
tegen de dreigende bezuinigingen. Of het personeel ook de straat opgaat is echter nog
de vraag.
,,Eventuele acties zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen terwijl tevens begrip
van het publiek nodig is. Volgende week moeten we bekijken of we meedoen aan
landelijke en provinciale acties. Als we meedoen zullen het zinvolle acties moeten
zijn''. De bibliotheek denkt wel aan een handtekeningenactie, waarbij de
handtekeningen naar de Tweede Kamer worden gestuurd. ,,Eerst zullen we bekijken
hoeveel mensen eruit zouden moeten, hoeveel minder boeken we zouden krijgen. Dan
zullen we mogelijk enkele dagen in die samenstelling werken om de mensen 'te laten
wennen' aan verminderde service en een verminderd boekenaantal. Daarover moet eerst
het bestuur zich uitspreken'', aldus Ria.
Zij wijst erop dat de bibliotheek alleen eventueel 1 dag dicht zou gaan als alle
andere bibliotheken uit de IJmond dat zouden doen. ,,Uiteindelijk dupeer je niet de
overheid maar het publiek. Misschien gaat het plan van de overheid om zoveel op de
bibliotheken te korten niet door, maar wij bereiden ons op het ergste voor''.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De Castricumse bibliotheek: inkrimpen straks wellicht onvermijdelijk.

(Archieffoto)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Geesterduinweg
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bibliotheek
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-6-4
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 juli 2020