Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10006
 
Titel : In nieuwbouwwijken Castricum

Geboortegolf houdt inwonertal op peil
Auteur :
Datering : 21 januari 1985
Beschrijving : CASTRICUM - Een opzienbarend geboorteoverschot van 64 tegenover het vertrek van
57 personen heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Castricum net niet in
bevolkingsaantal is teruggelopen. Was er in 1983 nog een bevolkingstoename van
101 personen, het afgelopen jaar groeide dat cijfer nog maar met 7.
Uit het burgerlijke stands- en bevolkingsstatistiek 1984 van de gemeentelijke
afdeling Burgerzaken blijkt dat Castricum per ultimo 1 januari 1985, 22733 inwoners
telde, waarmee een zekere stabiliteit van de afgelopen jaren is voortgezet.

Uit de cijfers blijkt een flinke verjonging van de bevolking, temeer daar het
sterftecijfer in 1984 ten opzichte van het jaar ervoor nauwelijks veranderde:
171 tegenover 176. De toename van het aantal inwoners met 7 is geheel te danken aan
de geboortegolf van 235 kinderen. In 1983 werden er nog maar 172 baby's geboren.
Volgens de heer A.H.C. Nielen, chef Burgerzaken van Castricum hebben vooral veel
jonge gezinnen in de nieuwbouwwijken zich zó (financieel) genesteld, dat bewust tot
het krijgen van een eerste, tweede of derde kind kon worden besloten.

Het aantal personen dat zich in Castricum heeft gevestigd, is in 1984 aanzienlijk
teruggelopen. Waren het er in 1983 nog 1005, het afgelopen jaar waren dat er nog maar
870. Dordat bovendien 927 personen (in '83 900) besloten de gemeente te verlaten, was
er een negatief vestigingsoverschot van 57 tegenover een reëel overschot van 105 in
1983.
De cijfers van vestigings- en geboorteoverschot bij elkaar opgeteld leveren de som
van 7 personen. Bij de burgerlijke stand werden voorts 93 voltrokken huwelijken
ingeschreven (5 meer dan in 1983) en 41 echtscheidingen (16 meer dan het jaar
ervoor).
In een commentaar op de cijfers zegt de heer Nielen over het negatieve
vestigingsoverschot: ,,Zeker van invloed daarop is, dat veel jonge mensen en
gezinnetjes geen kans zien hier huisvesting te vinden en als er al woonruimte is, dan
liggen de prijzen vaak te hoog. Het ligt nu eenmaal niet in de lijn van deze gemeente
om goedkope (huur)woningen te bouwen.
Ook van invloed is natuurlijk het bewoningspercentage. Het woningbestand is dan wel
gegroeid, maar het aantal mensen dat in één huis woont is flink teruggelopen. We
hebben tegenwoordig meer te maken met alleenstaanden en onvolledige gezinnen dan
5, 10 jaar geleden toen de gezinnen nog veel groter waren.
Dat bewoningspercentage ligt nu op 2,3 %, voorheen was dat minstens 4 %. Castricum is
de laatste jaren dan wel uitgebreid, maar dat heeft nauwelijks een bevolkingstoename
tot gevolg gehad.''

Vreemdelingen

De afdeling Vreemdelingenzaken laat zien dat eind 1984 er 289 buitenlanders in de
gemeente Castricum stonden geregistreerd. De grootste categorieën worden gevormd door
Britten (106), Duitsers (30) en Turken (25), terwijl er daarnaast personen uit
allerlei andere landen, van Italië tot Thailand in Castricum woonachtig zijn.
Het aantal gezinnen waarvan man en vrouw een vreemde nationaliteit bezitten, bedraagt
36 en het aantal gezinnen waarvan de man alleen een vreemde nationaliteit bezit,
bedraagt eveneens 36. Volgens Nielen is het aantal buitenlanders in Castricum
nagenoeg gelijk gebleven.
In tegenstelling tot de andere IJmond-gemeenten betreft het hier veelal hoger
gekwalificeerde personeelsleden van bedrijven en industrieën in de Zaanstreek,de
IJmond en Amsterdam.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Jonge gezinnen in de nieuwbouwwijken van Castricum zorgen ervoor dat het
bevolkingsaantal in de gemeente op peil bleef in 1984.

(Archieffoto)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bevolking
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-5-2
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 juni 2020