Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 10004]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10004
 
Titel : Castricummers betalen meer, of toch maar niet?
Auteur : Marjolein Eijkman
Datering : 14 juni 2002
Beschrijving : Lokale lasten

Nieuw beleid, prima, maar dan moeten de lokale lasten omhoog. Immers, hoe kun je
anders alle herinrichtingen, reconstructies, vernieuwingen en andere maatregelen
betalen? Castricummers moeten jaarlijks ruim 20 procent meer gaan betalen, of nee,
toch maar niet. In ieder geval niet in 2003, maar of dit in 2004 ook nog lukt, is
maar de vraag.

Door onze verslaggeefster MARJOLEIN EIJKMAN

Inmiddels is wel duidelijk dat de efficiencyslag van de fusie van Castricum,
Akersloot en Limmen nog wel even op zich laat wachten. In ieder geval is van
eventuele financiŽle voordelen als gevolg van de gemeentelijke herindeling nog bar
weinig te merken. Inderdaad, de start van de fusiegemeente ging, zoals beloofd,
gepaard met een lastenverlaging voor Akersloot en Limmen. Wellicht had de gemeente
dat beter achterwege gelaten, want de slechts enkele maanden later aangekondigde
lastenverhoging loog er niet om. Het klinkt heel eenvoudig: als je nieuwe dingen wilt
doen, moet je daarvoor betalen. En omdat de reservepot na een greep van 1,6 miljoen
euro ook al flink vermagerd is, moet dat geld ergens anders vandaan komen. Het werd
meermalen de 'weg van de minste weerstand' genoemd, en dat is het in zeker opzicht
natuurlijk ook: gewoon de lasten voor de burgers verzwaren.

Rioolrechten

Op weerstand stuit zo'n voorstel echter altijd. Van politici in de eerste plaats en,
als de lastenverzwaring inderdaad een feit is, gaan degenen die het moeten betalen
ook mopperen. Want een verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) van ruim
13 procent en van de afvalstoffenheffing van ruim 11 procent, daar zitten zij echt
niet op te wachten. En op een stijging van de rioolrechten met maar liefst 65 procent
al helemaal niet. Onder druk van de politiek heeft het college het echter niet zover
laten komen. Voordat de gemeenteraad het voorstel goed of af zou kunnen keuren, zijn
nog snel wat wijzigingen doorgevoerd. Ineens bleek op allerlei terreinen nog geld te
halen. Zo wordt het huishoudelijk afval voorlopig niet wekelijks, maar tweewekelijks
ingezameld, wordt minder geld uitgegeven aan een onderzoek naar een nieuw
gemeentehuis en gaat de gemeente matigen in het inschakelen van externe
adviesbureaus. In totaal levert dit een slordige 288.000 euro op.

Gelijk

Dankzij alle bezuinigingen kan de OZB vrijwel gelijk blijven. Klinkt leuk, maar tot
een jubelstemming onder de bevolking zal het niet leiden. De 65 procent hogere
rioolrechten blijven namelijk onverminderd van kracht komend jaar en ook de
afvalstoffenheffing gaat onherroepelijk omhoog.
In plaats van een stijging van de lasten met 119 euro voor een gezin met een eigen
woning en 93 euro voor een gezin met een huurwoning gaan de totale kosten in beide
gevallen volgend jaar met 80 euro omhoog. Dit is nog steeds een stijging van
respectievelijk 13,4 en 20.3 procent. Voor de Limmers en Akersloters, die nu even een
jaartje mogen genieten van lagere kosten, betekent dit dat ze in 2003 op bijna
hetzelfde niveau zitten als voor de fusie.
En hoe moet dit nu eigenlijk in de jaren na 2003? Want uitstel van bepaalde
maatregelen betekent gewoonweg dat ze in een later stadium terugkomen. De overdracht
van het onderhoud aan buitenwegen aan Uiterwaterende Sluizen (US), een dure
onderneming, gebeurt misschien niet het komend jaar, maar moet een keer plaatsvinden.
US heeft namelijk al de buitenwegen van Limmen en Akersloot in beheer en wil hierin
eenduidigheid; of alle buitenwegen van Castricum erbij of alle buitenwegen van de
hele gemeente in gemeentelijk beheer. In beide gevallen kost dit geld. En als de
Castricummers ooit nog willen genieten van een gereconstrueerde Dorpsstraat, zullen
ze hier waarschijnlijk zelf voor moeten gaan betalen.

Lijken

Ooit, lang voor de fusie, ging het gerucht als zou Limmen nog een aantal financiŽle
lijken in de kast hebben. Dit gerucht werd echter ontkend en harde feiten waren
onvindbaar. Binnenkort krijgt de gemeenteraad de jaarrekeningen over 2001 van de
3 aparte gemeenten gepresenteerd. Voor de rekening van Limmen is geadviseerd een
accountant in te schakelen, want de knowhow is in deze gemeente niet meer aanwezig
en de gegevens moesten bij elkaar gesprokkeld worden. Hopelijk klopt het allemaal en
is hier geen diepgaand onderzoek door een extern bureau nodig, want dat mag niet
meer. En geld om eventuele tekorten aan te vullen is er al helemaal niet. Alhoewel,
de OZB is keurig gelijk gebleven.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De OZB blijft wellicht vrijwel gelijk, maar de afvalstoffenheffing gaat in 2003 voor
de Castricummers met ruim elf procent omhoog.

Foto Kees Blokker
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Belastingen
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-4-61
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 25 juni 2020