Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09960]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09960
 
Titel : Makelaar zet vraagtekens bij hertaxatie ogb

Castricums college wijst aantijgingen van de hand
Auteur :
Datering : 14 januari 1991
Beschrijving : CASTRICUM - ,,Wij hebben geen enkele aanleiding te menen dat er structureel iets
fout zit.'' Dat is in het kort de reactie van wethouder J. Postma van financiŽn in
Castricum. Enige dagen terug deed een plaatselijk makelaar in een huis-aan-huis-blad
de uitspraak dat de grootscheepse hertaxatie van onroerend goed die de gemeente heeft
laten verrichten niet op de juiste wijze verricht zou zijn. Postma meent dat dit niet
waar is en ook zijn collega van ruimtelijke ordening P. de Wolf is die mening
toegedaan.

,,Het is best mogelijk dat er incidenteel afwijkingen zijn'', erkennen zij. ,,Maar
dat is niet waar het om gaat. Het ging om een totale herwaardering van al het
onroerend goed in de gemeente, met de bedoeling om de onderlinge verhoudingen recht
te trekken. En in die zin is de operatie geslaagd.''
In 1988 besloot de gemeente Castricum dat alle panden in het dorp opnieuw getaxeerd
moesten worden met het oog op de heffing van onroerend goedbelasting. Door diverse
oorzaken was dit reeds 14 jaar niet gebeurd. Er werd een onafhankelijk bureau
ingeschakeld dat deze hertaxatie verrichtte. Eind 1990 gleed de nieuwe aanslag bij de
Castricummers in de bus.

Niet tot tevredenheid van iedereen. Deze week publiceerde makelaar Zijlstra een
ingezonden brief in een huis-aan-huiskrant. Hij waarschuwde dat de taxatie niet goed
verlopen was. ,,Er is geen gebruik gemaakt van makelaars met lokale kennis en
daardoor zijn verschillen tussen de werkelijke taxatiewaarde en de door het bureau
getaxeerde waarde opgetreden van f 50.000,- en meer'', signaleerde hij.

Correctie

,,Ik heb niet de indruk dat dat zo is'', zegt wethouder De Wolf. ,,Natuurlijk zijn
de taxatiebedragen hoger dan die van vorig jaar. Het ging uiteindelijk om een
correctie van iets dat 14 jaar lang niet bijgesteld was. Maar ik denk dat de nieuwe
waardebepalingen meer waarde doen aan de reŽle situatie.''
Hetzelfde denkt ook wethouder Postma erover. ,,Zelfs al is het zo dat er hier en daar
10% te hoog of te laag getaxeerd is, dan is er nog niets aan de hand. De onderlinge
verhoudingen zijn nu recht getrokken. En mocht iemand menen dat hij toch benadeeld
is, dan kan hij bezwaar aantekenen.''

Dat hebben inmiddels ook al zo'n 125 mensen gedaan. ,,Veel meer dan in andere
jaren'', geeft ambtenaar R. de Jager toe. ,,Niet meer dan logisch'', vindt Postma.
,,Wij hadden zelf rekening gehouden met circa 250 bezwaarschriften. Dat kun je na
zo'n ingrijpende herschikkingsoperatie verwachten. Incidenteel zijn er misschien wel
wat uitglijders, maar structureel is er niets aan de hand.''

De Wolf voegt daar nog aan toe: ,,Je zou het verhaal ook om kunnen draaien en stellen
dat de taxaties van makelaar Zijlstra dus structureel te laag zijn. En dat is
vervelend als mensen hun huis willen verkopen.'' De makelaar is niet bereid enig
commentaar op zijn eenmansactie te geven.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
J. Postma
...er zit niets fout...

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
P. de Wolf
...niet de indruk...
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Belastingen
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-4-17
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 juni 2020