Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09949]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09949
 
Titel : OGB gaat volgend jaar omlaag

Lastenverlichting in Castricum gaat door
Auteur :
Datering : 01 juli 1986
Beschrijving : CASTRICUM - De Castricumse raad heeft gisteravond een goed uur nodig gehad om enige
kritische kanttekeningen te plaatsen bij de Voorjaarsnota 1986. Die haalde vervolgens
ongeschonden de eindstreep, al vonden verschillende fracties dat het stuk wat summier
was uitgevallen. De Onroerend Goed-belasting (OGB) kan nu in 1987 omlaag. Wethouder
H. Wokke deed de toezegging in oktober uitgebreid op de cijfers terug te komen.

Onder voorzitterschap van loco-burgemeester Wokke had de raad gisteravond weinig tijd
nodig voor de resterende agendapunten van afgelopen donderdag, toen de
raadsvergadering vanwege het gevorderde uur werd verdaagd. De hoofdschotel vormde een
discussie over de Voorjaarsnota 1986. Bij afwezigheid van T. Rouwhorst (D66) vonden
de overgebleven 4 fracties dat de gepresenteerde nota een beetje aan de magere kant
was gebleven.

Fractievoorzitter van de PvdA/PPR, H. Schwartz zei in 1e instantie: ,,De ontwikkeling
van de financiŽle situatie staat hier te globaal in. Deze cijfers zijn leuk, maar
staan te veel op zich. Ze worden niet gelegd naast andere ontwikkelingen. Verder
vinden we het een leuk idee om tot lastenverlaging voor de burgers te komen, maar we
doen dat liever op andere wijze dan via het verlagen van de Onroerend Goedbelasting.
Iedere burger zou in guldens evenveel moeten profiteren van zo'n maatregel.''

'Onvolledig'

Ook VVD-fractievoorzitter G. Krouwel noemde de nota, zoals het college zelf al had
aangekondigd, een 'onvolledig stuk'. Hij voegde daar direct aan toe dat je van een
fonkelnieuw college ook geen wonderen kan verwachten. ,,Ik heb daar dan ook vrede
mee. Wel hoop ik dat we bij de presentatie van de meerjarenbegroting 1987-1992 deze
en andere cijfers wat helderder naast elkaar kunnen krijgen.'' C. de Ruijter
(Castricum Actief) was het met H. Schwartz eens dat een verlaging van de OGB met
f 100.000,- niet alle Castricummers in gelijke mate bevoordeelt.

Hij maakte zich verder zorgen omdat de totale meevallers van 3 ton waarop de
voorjaarsnota uitkomt, een externe oorzaak hebben.

Het gaat met name om een verlaging van de rekenrente en een Haagse herziening van de
bekostiging van het onderwijs (de LONDO-norm). De Ruijter: ,,Zouden we die gelden
eigenlijk niet voor het onderwijs moeten blijven reserveren?'' CDA-woordvoerder
A. Martens bleek op dat punt ook al niet te gerust. Wel vond hij het een prima idee
de OGB te verlagen, omdat deze naar zijn smaak in Castricum aan de hoge kant is.
Martens: ,,Voorts vraag ik me af of het mogelijk is de beschikbare gelden aan te
wenden voor een vervroegd aflossen van leningen.''

Bijpassen

In zijn beantwoording schetste wethouder Wokke nog even de voorgeschiedenis van het
verschijnsel voorjaarsnota. ,,Die is onder meer bedoeld om de raad 2 maal per jaar
inzicht te geven in de financiŽn en eventueel bezuinigingen te kunnen bespreken. Dat
laatste is nu een beetje afgevlakt. Dat het dit maal een wat summier stuk is
geworden, komt omdat we met een nieuw college zitten en een nieuwe raad. Dat vraagt
uiteraard het nodige werk.'' Wokke maakte H. Schwartz duidelijk dat met de verlaging
van de OGB slechts 30 procent van de beschikbare gelden gemoeid is. ,,Er blijft nog
zo'n 2 ton over voor lastenverlichting, maar het hoe en wat moet nog rustig worden
uitgerekend.''

C. de Ruijter kreeg van de wethouder te horen dat de gemeente jaarlijks een miljoen
voor het lokale onderwijs moet bijpassen en dat het voordeel van de nieuwe
LONDO-normen dus welkom is. ,,Het is een rechtvaardige bijstelling in ons voordeel,''
aldus Wokke. A. Martens maakte hij duidelijk dat in september kan worden bezien wat
er mogelijk is aan vervroegde aflossingen. Hij zegde alle fracties toe in oktober de
cijfers van de voorjaarsnota overzichtelijk te verwerken in de meerjarenbegroting. Na
die toezegging werd de nota zonder meer aanvaard. Dat houdt onder meer in dat nu
gewerkt kan worden aan een alarminstallatie in diverse schoolgebouwen, via de
centrale meldkamer van het gasbedrijf. Daarmee is een investering gemoeid van
f 60.000,-.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De Montessorischool in Castricum. De gemeente wil deze en andere basisscholen gaan
voorzien van een alarminstallatie ter beveiliging tegen inbraak.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Belastingen
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-4-6
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 06 juni 2020