Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 09832]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09832
 
Titel : Gemeenteraad stelt half miljoen beschikbaar

Begraafplaats Onderlangs met 750 graven vergroot
Auteur :
Datering : 29 januari 1988
Beschrijving : CASTRICUM - De begraafplaats Onderlangs en de emancipatiecommissie vormden
gisteravond de 2, wel zeer uiteenlopende hoofdpunten van de Castricumse
raadsvergadering. Over het 1e punt was men het snel eens: nog dit jaar zal Onderlangs
vergroot worden, waardoor plaats beschikbaar komt voor ruim 750 graven extra. Het
2e onderwerp riep meer discussie op, maar uiteindelijk schaarde de raad zich ook op
dit punt achter het collegevoorstel.
Reeds eerder sprak de raad over de uitbreiding van de begraafplaats. Het ging toen om
de keuze van het uitbreidingsmodel. Unaniem spraken de dames en heren politici zich
uit voor voor een vergroting, die het huidige, rustieke karakter van de begraafplaats
onverlet laat. Ook gisteravond weer kwamen enkele raadsleden op dit aspect terug.
Raadslid Th. Rouwhorst (D66) vroeg met name aandacht voor de oprijlaan, die in
belangrijke mate sfeerbepalend is. Een deel van deze laan zal, ten behoeve van de
nieuwe ontsluitingsweg naar de begraafplaats, worden omgeleid. ,,Probeer wel het
zicht vanaf deze oprijlaan naar de aula te behouden, vroeg de D66'er met klem. Toen
wethouder A.J.Martens hem beloofde dit punt in de overwegingen te zullen betrekken,
stond niets de goedkeuring door de raad meer in de weg. Met de totale uitbreiding zal
een bedrag gemoeid zijn van f 510.000,-. Het totale aantal graven komt hierdoor op
2.161, hetgeen voldoende moet zijn om tot ver in de 21e eeuw in de behoefte te
voorzien.

Emancipatie

Aanzienlijk meer woorden besteedden de raadsleden aan het evaluatierapport van de
emancipatiecommissie. Unaniem was men het erover eens dat de commissie, die nu een
jaar aan de gang is, goed werk verzet heeft. ,,Het was niet vlekkeloos, vond
J. Wennekes (Pvda/PPR), maar dat kun je ook niet verwachten in een aanloopperiode.
Ik heb er het volste vertrouwen in, dat het vanaf nu alleen maar beter zal gaan''.
Hoewel dit vertrouwen door iedereen gedeeld werd, maakten de meeste raadsleden toch
nog een aantal kanttekeningen van meer algemene aard. Alle stokpaardjes, waarover
vorig jaar bij de samenstelling van de commissie al uitvoerig gediscussieerd was,
werden van tafel gehaald. Vooral het feit dat slechts 4 politieke partijen in de
commissie vertegenwoordigd zijn, terwijl de Castricumse raad 6 partijen kent, zit
vooral de PvdA/PPR-fractie nog steeds niet lekker.

Verstand

,,Ik wil me er niet mee bemoeien, want ik heb weinig verstand van emanciptatie,
verkondigde G. Krouwel (VVD), maar waar blijven we als ook kleine partijen als de
PPR een eigen vertegenwoordiger in de commissie moeten hebben. Dan zijn er vast nog
veel meer kleine, niet in de raad vertegenwoordigde partijen in Castricum te vinden.
Moeten die dan ook maar allemaal een zetel krijgen?''. Deze uitdagende voorzet riep,
zoals te verwachten viel, de nodige reacties op. Raadslid C. de Ruyter (Castricum
Aktief) maakte een einde aan de wat oubollige woordenwisseling met de woorden:
,,Laten we nou niet gaan zitten bakkeleien, terwijl die commissie prima draait. Laat
ze gewoon doorgaan''. De emancipatiecommissie zelf was bijzonder tevreden over de
uitkomst van de discussie.,,Over die politieke vertegenwoordiging zal nog gesproken
worden, maar wij hebben nu in elk geval erkenning gekregen van alle raadsfracties.
Daar ben ik blij mee'', verklaarde voorzitter mevrouw M. Waasdorp

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Begraafplaats Onderlangs mag van de gemeenteraad worden uitgebreid.

Origineel van de zwart wit foto

Foto Kees Blokker)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Kramersweg
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Begraafplaats
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 3-2-1
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 april 2020