Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09773
 
Titel : Voorraad bedrijfspercelen in Castricum raakt snel uitgeput
Auteur :
Datering : 18 maart 1993
Beschrijving : CASTRICUM - De ondernemers in Castricum mogen vechten om de laatste stukjes
industriegrond in de gemeente. Het bedrijventerrein Castricummerwerf is op een enkele
perceel na uitverkocht. De gemeente Castricum ziet geen kansen voor het ontwikkelen
van nieuwe bedrijfsgrond en denkt vooral in regionaal verband in de behoefte te
voorzien. De ondernemers vrezen op den duur het wegvloeien van werkgelegenheid.

Castricum is een slaapgemeente en dat wordt alleen maar erger, zo vreest voorzitter
G. de Zeeuw van de Castricumse Ondernemers Vereniging (COV). De ondernemers die
in de toekomst bij de gemeente aankloppen voor een kavel bedrijfsgrond, krijgen nul
op het request. Zij worden verwezen naar andere gemeenten zoals Beverwijk, Heemskerk
en Heiloo. Een nieuw bedrijventerrein of een uitbreiding van de bijna volgebouwde
Castricummerwerf ligt niet in het verschiet, bevestigt de gemeente Castricum.
De ondernemers krijgen het knap benauwd, aldus aannemer A.C. Borst die in de jaren
tachtig het initiatief nam tot de ontwikkeling van de Castricummerwerf en zich daar
als een van de eerste vestigde. Voorzitter De Zeeuw van de plaatselijke
ondernemersvereniging COV valt de aannemer bij en betreurt de houding van de gemeente
Castricum die neerkomt op 'vol ís vol'. Het beleid druist volgens hem in tegen de
wens van de rijksoverheid om de omvang van het woon-werk verkeer binnen de perken te
houden. De COV laat het er niet bij zitten.

Automobiliteit

De Zeeuw: ,,Voor het terugdringen van de automobiliteit in Nederland is het nodig dat
de bevolking zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving aan het werk kan. Castricum
bevordert het tegenovergestelde. Bij het ontbreken van nieuwe vestigingsplaatsen
verplaatst men de werkgelegenheid naar elders.'' Volgens De Zeeuw heeft men lang van
te voren zien aankomen dat de Werf vol raakt. Een slagvaardige gemeente had
procedures in gang gezet om nieuwe bedrijfsgronden in ontwikkeling te brengen. De
1e paal moet de grond in kunnen zodra er behoefte is''.
De Castricummerwerf ontstond medio jaren tachtig als particulier initiatief van het
aannemersbedrijf Borst. De reden was dat de lokale ondernemers in de bebouwde kom
geen mogelijkheden hadden om hun activiteiten uit te breiden. Bovendien was de
aanwezigheid van sommige bedrijven in het dorp niet wenselijk vanwege de overlast aan
omwonenden. Uitwijken naar een apart bedrijventerrein aan de rand van Castricum was
de oplossing. Toen er eenmaal één schaap over de dam was, gingen de percelen snel
van de hand.

Niet voorzien

Wethouder Th. Rouwhorst van economische zaken zegt dat de snelle ontwikkeling van de
Castricummerwerf een goede zaak is. Maar dat het zo snel zou gaan, was niet voorzien.
Volgens de wethouder biedt de omgeving van de Werf nog enige ruimte, zij het op
particuliere grond. Ook het terrein van de Gasfabriek komt nog beschikbaar. Maar de
grote groei is eruit, bevestigt Rouwhorst. Hij wil de kwestie regionaal oplossen.
De ruimte in Castricum is schaars. De ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen gaat
ten koste van het milieu en de leefbaarheid. Dat zijn waarden die wij ook hoog
achten, aldus Rouwhorst die met enkele bedrijven in gesprek is over een verhuizing
in de dorpskern.
De COV mikt op een uitbreiding van de Castricummerwerf in zuidelijke richting.
Volgens Rouwhorst is dat in strijd met het bestemmingsplan. Hij zoekt voor de nieuwe
bedrijfslokaties van enige omvang vooral in Heemskerk en Beverwijk. Met deze
gemeenten is reeds verregaande overeenstemming over het in ontwikkeling van
industrieterreinen in de buurt van de nieuwe Rijksweg 22, ook ten behoeve van
Castricumse bedrijven. Het gebied bij de toekomstige aansluiting Heemskerk op de A22
is zo'n plek. Ook het Wijkertunneltracé bij Beverwijk en Velsen biedt mogelijkheden.
Met name de transportsector die in Castricum actief is, zou daar heel goed terecht
kunnen, vindt Rouwhorst. De wethouder ziet verder kansen na een herschikking van de
bestaande industrieterreinen van de IJmond en Hoogovens.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bedrijventerrein
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-12-25
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 april 2020