Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09768
 
Titel : Onderhandelingen over grondaankoop gaande
Uitbreiding van terrein Castricummerwerf nodig
Auteur :
Datering : 15 maart 1989
Beschrijving : CASTRICUM - Een paar staalconstructies steken hard af tegen de loodgrijze lucht
erachter. Het zijn voorlopig de laatste bouwactiviteiten die op het bedrijventerrein
Castricummerwerf plaatsvinden. Daarna is de grond vol. Ruim 40 bedrijven en kantoren
hebben zich op dit stuk grond aan de rand van Castricum gevestigd. Een aantal andere
wacht al vol ongeduld op de uitgifte van nieuwe grond. Nog dit jaar zal daarmee
waarschijnlijk een start gemaakt worden.

De ondernemers die zich op Castricummerwerf gevestigd hebben zijn van heel
verschillende pluimage. Een rubberverwerkingsbedrijf, een firma in natuurvoeding, een
machinewerkplaats, maar ook een carnavalsvereniging, een fotostudio en een aantal
administratiekantoren werken er sinds enige tijd.
,,Voor een belastingadviesbureau, zoals wij zijn, heeft dit terrein op zich niet
zoveel extra te bieden'', vindt directeur R. Kramer van bureau Kramer en Wiering.
,,Wij zijn hier eigenlijk vooral naar toe gekomen omdat er volop parkeergelegenheid
voor onze klanten is. Voorheen zaten wij midden in de dorpskom en dat leverde nog
wel eens problemen op.''
Kramer was de man die het initiatief nam tot het eerste kantorengebouw. ,,We kampten
in onze vorige vestiging met steeds meer ruimteproblemen. In het dorp was geen
uitwijkmogelijkheid en zo kwamen wij op het idee om hier naar toe te gaan. Ik heb
contact opgenomen met een belegger en die heeft dit pand neergezet.'' Samen met
3 andere kantoren is Kramers belastingbureau nu sinds een jaar op de hoek van het
terrein gevestigd. ,,Het bevalt ons hier goed, ook al mis ik de gezelligheid van het
dorp wel eens. Veel contact met de andere kantoren in het pand is er niet. Het is
niet zo dat wij een gezamenlijke receptie hebben of zo iets. Ieder werkt voor
zichzelf.''

Uitbreiding

Waar duidelijk wel behoefte aan is, is aan uitbreiding van het bedrijventerrein. Vele
bedrijven in Castricum maar ook daarbuiten hebben reeds interesse getoond.
Aanvankelijk stelde het Castricumse gemeentestuur zich wat terughoudend op, maar
inmiddels lijkt men toch meer druk achter de aankoop van nieuwe grond te willen gaan
zetten.
Het nieuwe terrein zal pal achter het huidige gedeelte komen te liggen en zal een
totaaloppervlakte van ruim 12.000 m2 krijgen. Een derde daarvan is door de gemeente
reeds aangekocht, over het resterende deel is men nog volop in onderhandeling.
,,Hoelang dat nog zal gaan duren, durf ik niet te zeggen'', houdt de directeur van
de dienst gemeentewerken, R. de Bruin, voorzichtig een slag om de arm. ,,We streven
ernaar om de grond op minnelijke wijze te verkrijgen, want met een gerechtelijke
procedure schiet niemand wat op. We hopen wel dat we uiterlijk medio dit jaar tot
overeenstemming met de eigenaar van de grond zullen kunnen komen.''
Als de grond eenmaal verworven is, zal dit nieuwe stukje Castricummerwerf zo snel
mogelijk in exploitatie gebracht worden. ,,Eerst zal echter in de gemeenteraad nog
gesproken moeten worden over wat men nu eigenlijk wil'', verduidelijkt De Bruin.
,,Bij het eerste deel van Castricummerwerf is het verwijt geuit dat dit terrein door
het toelaten van enkele bedrijven van buiten Castricum niet voldoende ten goede is
gekomen aan onze eigen ondernemers. Ik denk dat dat niet helemaal waar is, want het
overgrote deel is wel degelijk uit Castricum zelf afkomstig. Maar de raad zal zich
toch bij de ontwikkeling van het 2e terrein duidelijk moeten uitspreken: alleen
Castricumse bedrijven, of een deel van het terrein reserveren voor eigen ondernemers
die in de toekomst willen komen.''
Niet alleen over dat punt zal de raad zich moeten buigen. Er ligt ook nog altijd het
probleem van de hinderlijke bedrijven in de dorpskom. Aanvankelijk hoopte de gemeente
dat deze uit zichzelf wel naar de Werf zouden verhuizen. Zonder financiƫle
tegemoetkoming blijkt dat echter niet te lukken. ,,De raad zal nu een principebesluit
moeten nemen of er wel of niet geld in gestoken moet worden om die bedrijven uit de
woonwijken weg te krijgen.''
Wat bij de besluitvorming zeker een rol zal spelen is het feit dat dit 2e deel van
Castricummerwerf, volgens de huidige planning de laatste bedrijfsmatige uitbreiding
is die Castricum voor ogen staat. ,,Maar ook dat kan in de toekomst natuurlijk best
veranderen'', relativeert De Bruin. ,,Men kan altijd besluiten tot een wijziging in
het bestemmingsplan en daarmee de weg vrij maken voor verdere uitbreiding.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Het bedrijventerrein zoals bezoekers dat zien opdoemen.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Castricummerwerf
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bedrijventerrein
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-12-20
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 08 april 2020