Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 09767
 
Titel : COV laat onderzoek verrichten naar winkelsituatie
Spoedige bezinning op toekomst Castricumse winkelstand nodig
Auteur :
Datering : 09 maart 1989
Beschrijving : CASTRICUM - Op zeer korte termijn zal begonnen worden met een uitgebreid onderzoek naar
het winkelbestand in Castricum. Dit onderzoek, dat door een onafhankelijk bureau
verricht wordt, moet voor het eind van dit jaar uitmonden in een rapport waarin een
actieprogramma voor de toekomst wordt opgesteld. De kosten, ongeveer f 65.000,-,
zullen deels gedragen worden door het Castricums Ondernemers Verbond en deels worden
betaald uit subsidies en andere bijdragen. Tijdens een speciale ledenvergadering
gingen de leden van het COV gisteravond accoord met dit plan.

De wens tot een dergelijk onderzoek is ingegeven door het feit dat Castricum met een
winkeloppervlakte van ruim 26.000 m2 op slechts 22.500 inwoners, eigenlijk nu reeds
teveel winkels heeft. Vooral de recente komst van ruim 10 nieuwe zaken in Geesterduin
is hier debet aan. Bij de ondernemers heeft dit de angst doen ontstaan dat
overbewinkeling optreedt, hetgeen zou kunnen leiden tot uitholling van de
omzetcijfers.

Angstig

,,Zijn we eigenlijk al niet veel te laat met dit onderzoek'', vroeg een winkelier
zich zelfs angstig af. ,, Er zijn inmiddels al dingen gebeurd die niet meer terug te
draaien zijn.'' Drs. H. Linders van het onderzoeksbureau Van Heesewijk, dat het
onderzoek gaat uitvoeren, was optimistischer gestemd. ,,Het nut is juist gelegen in
het feit dat we uit de resultaten van het onderzoek een strategie voor de toekomst
kunnen bepalen.''
Het onderzoek zal zich zowel op de mening van de consument als op die van de
ondernemer richten. Om de Castricumse klant en zijn koopgewoonten te leren kennen,
zullen 300 gezinnen mondeling of telefonisch geënquêteerd worden. Daarnaast zal een
'passanten-onderzoek' verrichten worden om de achtergronden van het winkelend publiek
te kunnen vaststellen. Hiervoor zullen enquêteurs enkele dagen in voor- en
hoogseizoen bij de winkels posten en mensen aanklampen. Waar komt u vandaan, winkelt
u vaak in Castricum of elders en waarom juist daar, zijn enkele van de vragen die
uiteindelijk tot een duidelijk beeld van de winkelwensen moeten leiden.
Een 3e onderzoek peilt de situatie van de Castricumse ondernemers. Dit deel van de
enquête zal verricht worden door het KNOV. Vooral gegevens over de omzetontwikkeling
van de laatste jaren en de plannen voor de toekomst moeten hieruit duidelijk naar
voren komen.

Gebundeld

De gegevens van deze 3 onderzoeken zullen gebundeld worden in een rapport, waarin
tevens aangegeven zal worden welke ontwikkelingen op ondernemersgebied voor Castricum
wenselijk zijn in de komende tijd.
Zoals echte ondernemers betaamt, waren de gisteravond aanwezige winkeliers vooral
geinteresseerd in de kosten die dit onderzoek met zich mee zal brengen.
COV-voorzitter R. van Keulen kon hen wat dat betreft geruststellen: het grootste deel
van de kosten kan betaald worden uit subsidies. Het resterende bedrag, een kleine
f 25.000,- zal uit de kas van het COV worden geput. Hiervoor is een
contributieverhoging nodig, maar dat hadden de aanwezige winkeliers er graag voor
over.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Eén van de meest recente ontwikkelingen in Castricum was de opening van het
bedrijventerrein Castricummerwerf, waar zich reeds meer dan 20 bedrijven gevestigd
hebben.

Origineel van de zwart wit foto
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Bedrijventerrein
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 2-12-19
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 april 2020